Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Bekymret for norsk-ugandisk turistprosjekt: - Vi vil ikke flytte

Det norsk-ugandiske selskapet Equator Line Centre Ltd. har planer om å bygge et turistsenter på ekvator i Uganda. For å få dette til må et 50-talls familier flytte fra sine hjem. Da NorWatch besøkte området var det imidlertid ingen som visste noe særlig om prosjektet eller hadde fått beskjed om at de kommer til å miste sine jordlapper og livsgrunnlag. Reaksjonen var sinne og fortvilelse. Bedriftsrådgiver Rino Solberg, en av aktørene i prosjektet, sier imidlertid at de har et godt forhold til lokalbefolkningen, men at problemet er at mange lyver og sier hva som helst for å få mer penger ut av selskapet.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Det norsk-ugandiske selskapet Equator Line Centre Ltd. har planer om å bygge et turistsenter på ekvator i Uganda. For å få dette til må et 50-talls familier flytte fra sine hjem. Da NorWatch besøkte området var det imidlertid ingen som visste noe særlig om prosjektet eller hadde fått beskjed om at de kommer til å miste sine jordlapper og livsgrunnlag. Reaksjonen var sinne og fortvilelse. Bedriftsrådgiver Rino Solberg, en av aktørene i prosjektet, sier imidlertid at de har et godt forhold til lokalbefolkningen, men at problemet er at mange lyver og sier hva som helst for å få mer penger ut av selskapet.


Av Harald Eraker
Norwatch

- Vi ble født her, har fått barn her og dyrket jorda her. Vi vil ikke flytte fra våre hjem, sier en av kvinnene i landsbyen Lukongo.

Hun og et 50-talls andre innbyggere har møtt opp ved forsamlingshuset for å diskutere nyheten om at rundt 70 familier etter planen må vekk for å gi plass til turistsenteret Equator Line Centre. Som navnet indikerer skal prosjektet ligge der hovedveien fra Kampala krysser ekvator på vei sørover til Tanzania.

Hjernen bak prosjektet er bedriftsrådgiver Rino Solberg, som sammen med blant andre investorene generalkonsul Alf R. Bjerke og skipsreder Ove Høegh eier 50% av selskapet. Resten eies av ugandiske interesser.

Ifølge Solberg passerer rundt 250.000 turister stedet årlig. For noen år siden uttalte han til Dagens Næringsliv at "... klarer jeg å selge noe til hver og en av dem ville det bli en lukrativ forretning." Planen er blant annet å bygge hotell, golfbane, restaurant, konferansesenter, krokodillepark og tennisbaner, sistnevnte med nettet plassert langs ekvator slik at ballvekslingen kan gå fra nordlige til sørlige halvkule.

Skor seg på planene
Første fase av byggingen skulle ha startet opp sommeren for to år siden, men foreløpig står bare en flere hundre meter lang mur oppført langs hovedveien.

- Mange ønsker å sko seg på våre planer. Muren bygde vi for å hindre at en av de høye herrene fra Kampala skulle starte virksomhet på området. Han forsøkte, som mange andre, å dra personlig fordel av prosjektet vårt, ved å bygge en restaurant og deretter kreve erstatning for at den måtte rives for å gjøre plass til prosjektet. Men vi gikk til retten og fikk stoppet ham. Muren skal etter hvert erstattes av et penere gjerde vi skal bygge rundt området som er på til sammen 920 mål, sier Solberg.

Lite har skjedd med utbyggingsplanene siden den gang. Men Solberg forteller til NorWatch at feasability-studien av prosjektet nå er ferdig, og at det norske konsulentselskapet Norplan er midt inni prosessen med miljøkonsekvensanalysen (EIA).

- Vi regner med anleggstart over nyttår, forteller han.

Byggeaktiviteten vil starte opp på et området på 120 mål nærmest hovedveien som selskapet først kjøpte. 15 familier fra landsbyen Kikutuzi-Kkalagata måtte allerede flytte herfra i 1997-98. Ifølge formannen i landsbyrådet, Kasule Mathias, fikk familiene den gang erstatning, har flyttet og er fornøyde.

Bare hørt rykter
NorWatch fikk ikke anledning til å treffe noen av disse 15 familiene. Men innbyggerne i Lukongo, landsbyen som ligger lengre inne på selskapets område, hadde en helt annen versjon.

- Min søster var en av dem som måtte flytte. Hun kjøpte seg et sted å bo i byen. Men hun har et vanskelig liv nå, fordi hun ikke  lenger  har  jord  som  hun  kan  dyrke, sier 65 år gamle Clement William Waswa.

Det kom som en nyhet for Waswa at han er blant dem som må flytte for å gi plass til turistprosjektet. Waswa har kun hørt rykter om prosjektet og vet knapt hva det dreier seg om. Noen direkte informasjon fra selskapet benekter han at han noen gang har fått.

- Her har vi et bra liv. Vi dyrker mat og kaffe og kan livnære oss. Jeg er bekymret for at jeg må flytte, sier Waswa, som har 13 barn og har bodd i Lukongo siden 1962.

Kasule Mathias og andre tok NorWatch med rundt i området for å vise hvor grensene for turistprosjektet går, og fortalte at 70 familier kommer til å miste sine hjem og jordlapper.

- Flytt prosjektet
Under møtet ved forsamlingshuset i Lukongo kom det fram at ingen hadde hørt annet enn rykter om turistprosjektet og at ingen har trodd at de må flytte. Unntaket er en av mennene som viser NorWatch et visittkort han har fått av Rino Solberg. Ifølge ham har han visst at 70 familier må flytte siden 1997.

Dette vekker harme og amper diskusjon blant de andre frammøtte.

- Vi liker ikke Solbergs prosjekt, vi vil ikke flytte. 8-10 kilometer herfra ligger det et sumpområde som myndighetene eier. Der kan Solberg bygge opp prosjektet sitt, mener mange i landsbyen.

De forteller at de i alle år har leid sine jordlapper fra en jordeier, som har solgt områdene til Equator Line Centre.

Under diskusjonen kom det etter hvert fram at flere av innbyggerne for noen år siden deltok i et møte i landsbyen hvor distriktets representant i nasjonalforsamlingen var til stede. Det folk erindrer fra dette møtet er at de fikk løfter om at de ikke behøvde å flytte på grunn av turistprosjektet.

- Men myndighetene er på Solbergs side, sier en av dem oppgitt. 

- Har allerede jobb
Formannen i landsbyrådet i Kikutuzi-Kalagata var på sin side ikke så negativ til Equator Line Centre.

- Prosjektet kan gi oss muligheter til å selge produkter som for eksempel frukt til turistene, og gi oss arbeidsplasser både under anleggstiden og etter at driften er kommet i gang, sier Kasule Mathias, som allerede har en suverniforetning ved veien og som selv ikke må flytte på grunn av prosjektet.

Stemningen er en annen blant folk som har møtt opp ved forsamlingshuset i Lukongo.

- Hva skal vi med jobber i turistprosjektet? Vi har allerede jobber; vi er bønder, sier en av mennene.

Flere har hørt rykter om at anleggsarbeidet skal starte til neste år.

- Ingen vil flytte herfra. Men hvis vi tvinges har vi intet valg, selv om vi ikke har alternative landområder vi kan dra til, sier 65 år gamle Waswa.

- Løgn og fanteri
Rino Solberg er ikke nådig i sine kommentarer til vitnemålene NorWatch fikk fra lokalbefolkningen.

- Folk gjør hva som helst og sier hva som helst for å få mer penger ut av oss. Det er helt utrolig i Uganda; det er ikke grenser for hvilke løgner som fortelles og folk er hele tiden på jakt etter penger. Jeg har jobbet i 20 forskjellige land, men aldri opplevd så mye løgn og fanteri. De er ikke like ærlige som de ser ut. Mange av de du har snakket med bor sikkert ikke innenfor våre landområder en gang, sier han.

På grunn av dette må selskapet ifølge Solberg alltid dobbeltsjekke opplysninger.

- Da vi skulle betale ut erstatning for tap av planter og frukttrær, viste det seg eksempelvis at folk plantet på nytt etter at de hadde fått sin betaling for å få enda mer erstatning, forklarer han.

Ifølge Solberg er det heller ikke snakk om 70 familier, men 30-40 familier som må flytte, i tillegg til de 15 familiene som allerede har flyttet. Det kommer som en overraskelse for ham at noen av de sistnevnte skal ha problemer med sin nye tilværelse.

- Det er leit hvis de ikke har klart å skaffe seg nytt land som de kan drive jordbruk på. Men jeg kan ikke forstå at det skal være vanskelig å finne dette. Bare se på områdene rundt vårt prosjekt; det burde ikke være noe problem å få seg ny eiendom der, mener Solberg.


- Godt rykte
Selv om Solberg kommer med kraftsalver mot ugandere, hevder han at selskapet har et godt rykte og behandler lokalbefolkningen bedre enn de fleste. I tillegg til at Equator Line Centre skal sette av penger til bygging av skole, forteller han at de også finansierer en barneorganisasjon, og at han personlig uten vederlag har trenet opp folk innenfor turistnæringen i landet.

- Ordføreren i Mpigi-distriktet hvor prosjektet vårt ligger er også svært positiv til oss, sier han.

Ørsaken til at lokalbefolkningen ikke har blitt informert om prosjektet tidligere, er ifølge Solberg simpelthen fordi tiden ikke har vært moden før.

- Vi kommer med informasjon når det er relevant, og det er først nå ting begynner å falle på plass med anleggstart over nyttår. I forbindelse med at Norplan utarbeider miljøkonsekvensanalysen, hadde vi for eksempel nylig et møte med lokalbefolkningen, forteller han.

For øyeblikket er det pause i Norplans arbeid. Ørsaken er at Equator Line Centre forsøker å tilegne seg enda 80 nye mål, noe som vil føre til at selskapets turistprosjekt vil beslaglegge til sammen 1000 mål.

Equator Line Centre i Uganda
Selskapet Equator Line Centre er et selskap registrert i Uganda, som eies 50% av norske investorer, bl.a. generalkonsul Alf R. Bjercke, skipsreder Ove Høegh og bedriftsrådgiver Rino Solberg. Resten eies av ugandiske interesser. Styret består utelukkende av nordmenn. Selskapets planer går ut på å bygge opp et turistsenter ved ekvator med bl.a hotell, golfbane, restaurant, konferansesenter, krokodillepark og tennisbaner.

Artikkelen sto på trykk i Norwatchs nyhetsbrev nr. 9/00

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!