Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Norsk-ugandisk rosefarm rosemales av NORAD: Men arbeidsforholdene er kritikkverdige

Den norsk-ugandiske rosefarmen Jambo Roses har mottatt millionbeløp i støtte fra NORAD, som rosemaler bedriftens lønnsomhet og arbeidsforhold. NorWatchs undersøkelser viser imidlertid at arbeiderne jobber under svært kritikkverdige forhold, og at bedriften stikk i strid med forsikringer fra de norske eierne bruker plantevernmidler som er forbudt i Norge.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Den norsk-ugandiske rosefarmen Jambo Roses har mottatt millionbeløp i støtte fra NORAD, som rosemaler bedriftens lønnsomhet og arbeidsforhold. NorWatchs undersøkelser viser imidlertid at arbeiderne jobber under svært kritikkverdige forhold, og at bedriften stikk i strid med forsikringer fra de norske eierne bruker plantevernmidler som er forbudt i Norge.


Av Harald Eraker
NorWatch

"En mønsterbedrift" og "Dette er utvilsomt det beste I&N prosjekt i Uganda og kanskje i hele porteføljen vår". Slik beskriver NORADs avdeling for Industri og Næringsliv (I&N) rosefarmen Jambo Roses i et bevilgningsnotat i forbindelse med bedriftens søknad om bistandslån i fjor.

Til sammen har NORAD støttet Jambo Roses med 3.986.000 kroner siden rosefarmen  ble  anlagt  i  1995  i  nærheten  av Entebbe, byen hvor Ugandas internasjonale flyplass ligger. Ørsaken til at NORAD er begeistret for Jambo Roses er både på grunn av lønnsomhet, kvalitet og arbeidernes ve og vel hos bedriften. Rosefarmen dyrker 16 forskjellige varianter av kortstilkede roser i 11 veksthus, roser som via Holland eksporteres til Norge.

"Dette er utvilsomt det beste I&N prosjekt i Uganda og kanskje i hele porteføljen vår"

NORADs avdeling for Industri og Næringsliv (I&N) i et notat ad. Jambo Roses, 29.06.99

Rosenrød utvikling?
Tidligere i år reiste NorWatch til Uganda for å finne ut om NORADs rosemaling stemmer overens med de ansattes opplevelse av sin egen arbeidsplass. Resultatene av undersøkelsen foreligger nå i rapporten "Rosenrød utvikling? - om arbeidsforhold ved en norsk-ugandisk rosefarm i Uganda".

I tillegg til velkjente problemstillinger som ansettelsesforhold, lønn, arbeidstid og fagforeningsrettigheter, legger rapporten vekt på å belyse blomsterprodusentenes største miljø- og helseutfordring; bruken av plantevernmidler. Ikke minst i forhold til sistnevnte problemstilling viser "Rosenrød utvikling?" til at selskapet har en svært tvilsom praksis. Som rapportens konklusjoner nedenfor viser, er arbeidernes opplevelser av arbeidsforholdene på Jambo Roses langt fra rosenrød:

  • Jambo Roses bryter den ugandiske arbeidslovgivningen som sier at ansatte har krav på fast ansettelse etter 6 måneders prøvetid.  Ifølge  ledelsen  gis  arbeiderne først fast ansettelse etter 2 års fartstid, men arbeidere forteller at det finnes folk som har jobbet mer enn 3 år på rosefarmen uten å få fast ansettelse. Arbeiderne klager også på at de ikke har papir på ansettelsesforholdet og at de blir trukket en månedslønn i depositum når de begynner å jobbe på bedriften.
  • Normal arbeidsdag på Jambo Roses er fra kl. 7.00 til 17.00, inkludert en lang lunsjpause på to timer hvor arbeiderne ikke har lov til å forlate rosefarmen. I perioder med stor etterspørsel blir arbeiderne pålagt overtid, både i lunsjpausen og etter ordinær arbeidstid. Arbeiderne klaget over at de i slike perioder må jobbe 11-12 timer daglig - mange dager i strekk - i verste fall bare avbrutt av en lunsjpause på 30 minutter og en tepause på 5-10 minutter.
  • Arbeiderne klager på at lønnsnivået ved Jambo Roses er meget lavt, noe Ugandas Commissioner for Labour, Dr. Ogaram David, samtykker i. I Uganda er gjennomsnittslønnen for en industriarbeider på mellom 60.000 og 80.000 shilling per måned, mens en ufaglært arbeider i hvilken som helst bransje har en anbefalt minimumslønn på 250 shilling per time. Begynnerlønnen på Jambo Roses er på kun 42.000 shilling (ca. 225 kroner), med en timelønn på 185 shilling (ca. 1 krone). I tillegg klager arbeiderne over at de ikke får lønnsøkning slik ledelsen lover. Mange av de intervjuede hadde fremdeles begynnerlønn etter flere års jobb ved bedriften. Jambo Roses har også en tvilsom praksis med å gi arbeiderne individuell lønn etter to års ansiennitet. Lønnsnivået blir da vur dert etter intervjuer og vurderinger av de ansattes ferdigheter foretatt av produksjonssjefen.
  • Arbeiderne klaget over at ferien i juli måned har blitt redusert fra 21 dager i 1998 til 14 dager i 1999, mens de i ledelsen har 30 dagers ferie. I tillegg benektet flere av arbeiderne at de får to dagers ferie i forbindelse med jul og nyttår. Sjukefravær betyr ifølge arbeiderne i realiteten tap av lønn, fordi utgiftene til å skaffe påkrevd legeerklæringer er langt høyere enn tapte daglønner. Jambo Roses har en rekke sosiale goder og tiltak, som pensjonsfond og kooperativ, samt at selskapets virksomhet har ført til veibygging som kommer innbyggerne i denne delen av Uganda til gode. Jambo Roses har også gitt økonomisk støtte til en skole/barnehage, og oppfordrer en gang i året sine kunder til å gjøre det samme. Problemet med pensjonsfondet er imidlertid at det kun gjelder for de fast ansatte, noe som gjør at brorparten av arbeiderne ikke favnes av ordningen.
  • Jambo Roses vil ikke gi ut en liste over alle sprøytemidlene de bruker på rosefarmen. NorWatch fikk likevel en liste over 9 sprøytemidler fra en av de ansatte, noe som ifølge den Internasjonale Blomsterkampanjen (IFC) kun er en del av sprøytemidlene som Jambo Roses sannsynligvis bruker. Hovedproblemet for arbeiderne er at de blir beordret inn i veksthusene igjen for å jobbe alt for tidlig etter sprøytingen er foretatt. Arbeiderne bevitnet at de har erfaring med å måtte gå inn i veksthusene rett etter endt sprøyting eller sågar mens sprøytingen pågår, mens anbefalt tidsintervall selv for de minst giftige sprøytemidlene er på 6 timer. Flere av de intervjuede klaget over helseplager de mener har sammenheng med bruken av sprøytemidler, men mangel på medisinske undersøkelser av de ansatte gjør det umulig å kontrollere om dette stemmer. Ifølge Landbrukstilsynet er 4 av de 9 plantevernmidlene som selskapet bruker ikke godkjent for bruk i veksthus for prydplanter her i Norge.
  • Det finnes ingen fagforening på Jambo Roses, selv om ledelsen hevder at de ikke er imot dette. Ørsaken til at arbeiderne ikke har organisert seg er ifølge dem selv frykt for å bli upopulære hos bedriftsledelsen og tap av jobb/inntekt. I stedet for fagforeninger har selskapet innført et system med "Workers Representatives", hvor de ansatte ifølge ledelsen kan ta opp problemer de  har.  Men  arbeidere  NorWatch  intervjuet klagde over at det i disse sammenhengene ikke er mulig å ta opp lønnsforhold og andre fundamentale faglige rettigheter. Arbeiderne uttrykker et sterkt behov for forandring på en rekke viktige forhold ved arbeidsplassen, men mangelen på fagforening gjør at mange har et apatisk forhold til mulighetene for dette.

Liten vilje
Både Jambo Roses og NORAD fikk manuset til rapporten for gjennomlesning før den ble offentliggjort, men ingen av dem har villet kommentere den. Styreformann Øistein Larsen i Jambo Roses har også vist liten vilje til å gi ut informasjon om selskapet, som for eksempel eierforhold, distributør av rosene i Norge og hvilke plantevernmidler som brukes.  

Som svar på sistnevnte spørsmål skriver Larsen bare at styret overfor rosefarmens daglige leder Daniel Kiriongo "klart (har) presisert at de sprøytemidler som benyttes også skal være godkjent for bruk i Norge". Ut i fra den ufullstendige lista over sprøytemidler NorWatch likevel fikk tilgang til, viser det seg altså at dette ikke stemmer: Av 9 plantevernmidler er 4 ikke godkjent for bruk i veksthus for prydplanter i Norge.

Styreformannen opplyser at eierforholdet i Jambo Roses er ca. 60% og 40% på henholdsvis ugandiske og norske interesser, men vil ikke gå mer i detalj. NorWatch vet imidlertid at Aker Gård Gartneri på Sem i Vestfold er en av de norske aksjonærene, og at styreformann Larsen selv sannsynligvis også er aksjonær.

Vond bismak
NorWatch har også brakt på det rene at Ragnar J. Svinningen A/S er den største distributøren av rosene fra Jambo Roses på det norske markedet. Engrosfirmaet selger rosebukettene til forskjellige blomsterforhandlere i Norge, hvor Plantasje-kjeden er største avtager. Plantasjen har butikker bl.a. i Skedsmo, Sandvika, Lier og Drammen.

Ifølge en artikkel i NORAD-avisa Bistandsaktuelt i mars i fjor, kan nordmenns behov for å døyve dårlig samvittighet gi positiv utvikling i landsbyene ved Viktoriasjøen, nettopp ved å kjøpe rosebuketter fra Jambo Roses. NorWatchs rapport konkluderer med at mye må forbedres for arbeiderne på rosefarmen før norske konsumenter kan gjøre dette uten en vond bismak.


Fakta: Jambo Roses Ltd i Uganda

Jambo Roses eies 60% av ugandiske interesser og 40% av norske, deriblant Aker Gård Gartneri. Rosefarmen produserer ifølge NORAD 15 millioner kortstilkede roser årlig, hvorav rundt 7 millioner selges i Norge. Engrosfirmaet Ragnar J. Svinningen er hoveddistributør av rosene fra Jambo Roses, som bl.a. selges i Plantasje-kjedens butikker. NORAD har siden 1995 støttet bedriften med totalt 3.986.000 kroner i form av lån på drøyt 3 millioner kroner, samt støtte til forundersøkelser, opplæring og grunnlagsinvestering.

Artikkelen sto på trykk i Norwatchs nyhetsbrev nr. 9/00

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!