Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Ny rapport om norske "karbonplantasjer" i Tanzania: Trær til besvær

Det norske selskapet Tree Farms er i ferd med å sikre seg store landområder til plantasjeformål omkring det tidligere NORAD-støttede Sao Hill-prosjektet i Tanzania. Selskapet har allerede igangsatt treplantingen på flere steder, og ett av motivene er å selge CO2-kvoter til forurensende norsk industri. En ny rapport fra NorWatch viser at Tree Farms leier landområdene for en spottpris og at selskapet over lengre tid har unnlatt å betale lønninger til arbeiderne sine. Rapporten peker dessuten på at prosjektet representerer et usikkert og midlertidig klimatiltak.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Det norske selskapet Tree Farms er i ferd med å sikre seg store landområder til plantasjeformål omkring det tidligere NORAD-støttede Sao Hill-prosjektet i Tanzania. Selskapet har allerede igangsatt treplantingen på flere steder, og ett av motivene er å selge CO2-kvoter til forurensende norsk industri. En ny rapport fra NorWatch viser at Tree Farms leier landområdene for en spottpris og at selskapet over lengre tid har unnlatt å betale lønninger til arbeiderne sine. Rapporten peker dessuten på at prosjektet representerer et usikkert og midlertidig klimatiltak.


Av Jørn Stave
NorWatch

Tidligere i år publiserte NorWatch en rapport om Tree Farms' plantasjeprosjekt i Uganda, et prosjekt som kan føre til at omlag 8000 bønder og fiskere vil bli frarøvet sitt livsgrunnlag (se NW 5/2000). Rapporten pekte også på at leieavtalen med myndighetene minnet om en form for nykolonialisme. I ettertid har Uganda-prosjektet blitt unntatt fra opsjonsavtalen som Tree Farms har inngått med Industrikraft Midt-Norge om salg av såkalte CO2-kvoter (se NW 6/2000).

Selskapet har imidlertid flere plantasjeprosjekter i nabolandet Tanzania, og det er disse som nå vil komme norske gasskraftutbyggere til gode. NorWatch besøkte derfor Tanzania i mai i inneværende år, og resultatene fra denne undersøkelsen foreligger i rapporten "Trær til besvær - om norske 'karbonplantasjer' i Tanzania". pdf Last ned rapporten her.

Selger kvoter
Ett av motivene for Tree Farms' storstilte investeringer i de øst-afrikanske landene Uganda og Tanzania, er ønsket om å selge utslippskvoter til forurensende norsk industri. I henhold til Kyoto-avtalen, som pålegger industrilandene å begrense sine utslipp av klimagasser, er det mulig for private selskaper å sette igang klimaprosjekter også i u-land. Utslippsreduksjonene kan så godskrives i de rike landene gjennom kjøp av kvoter, og den økonomiske gevinsten tilfaller selskapet som gjennomfører og finansierer tiltaket. Det er denne mekanismen Tree Farms nå utnytter ved å plante trær som vil binde klimagassen CO2, og som dermed kan kompensere for utslippene i Norge og andre rike land.

Tree Farms er i ferd med å sikre seg eierrettigheter til over 80.000 hektar i det sørlige Tanzania, ikke langt fra det tidligere NORAD-støttede sagbruket Sao Hill. Disse områdene beplantes med furu og eukalyptus, og skal etter selskapets beregninger lagre ca. 500 tonn CO2 per hektar. Dette betyr inntekter i milliardklassen hvis de internasjonale klimaforhandlingene godkjenner handelen med utslippskvoter basert på treplantasjer i u-land.

Til sammenlikning mottar Tanzanias myndigheter 1500 tanzanianske shilling (16 kroner) per hektar per år i leieinntekter for Tree Farms' landarealer, som leies for en periode på 99 år. Dette er bare en liten brøkdel av den fortjenesten som det norske selskapet kan forvente seg gjennom kvotesalget. Rapporten reiser derfor spørsmålet om prosjektene vil bidra til en bærekraftig utvikling i Tanzania, slik som Kyoto-protokollen krever, eller om denne typen handel med landarealer og CO2-kvoter kun vil gagne industri og investorer i Norge og andre rike land.

Uten lønn
Tree Farms har i perioder ansatt opptil 500 arbeidere fra landsbyene omkring plantasjeområdene. Disse planter trær, bygger veier og holder vakt over selskapets områder. Da NorWatch besøkte de tre berørte landsbyene Idete, Uchindile og Mapanda, kom det frem at mange arbeidere ikke hadde mottatt lønninger på lange tider.

- Jeg vil anslå at omlag 60 av innbyggerne her har lønn utestående fra selskapet, sier formann for landsbyrådet, Mussa Lihava, i den lille landsbyen Idete. I løpet av perioden fra 1998 - da selskapet begynte treplantingen utenfor landsbyen - og frem til i år, har selskapet bare betalt for juli og august 1999, forklarer en oppgitt Lihava.

Landsbyrådet i Uchindile kan fortelle at de nettopp har sendt en klage til Tree Farms' datterselskap Escarpment Forestry Company Ltd. (EFC), der de krever en snarlig utbetaling av lønningene, men EFC hadde ennå ikke gitt noe svar da NorWatch besøkte Idete. Tidligere har ledelsen i Tanzania beklaget det hele med at pengene kommer fra et sted langt borte (les: Norge), og  at  det  derfor  ikke  er  noe  å  gjøre  med problemet.

Etter  at  NorWatch  diskuterte  de  manglende utbetalingene med den norske ledelsen, påstår nå administrerende direktør i Tree Farms, Odd Ivar Løvhaugen, at lønningene ble utbetalt like etter NorWatchs besøk i landsbyene. Løvhaugen forteller også at arbeiderne har mottatt lønnsøkninger, og at de i dag får utbetalt 1000 tanzanianske shilling (ca. 11 kroner) per dag. Dette er like i overkant av myndighetenes anbefalte minstelønn. I tiden forut for denne lønnsøkningen har Tree Farms betalt arbeiderne sine under myndighetenes satser.

Dårlig klimatiltak
I motsetning til Tree Farms' plantasjeområde i Uganda, som er preget av landkonflikter mellom lokalbefolkning og myndigheter, har de berørte landsbyene i Tanzania frivillig gitt fra seg landarealene. Etter at store deler av befolkningen ble flyttet sammen i landsbyer under president Nyereres ujamaa-politikk på 1970-tallet, ligger vidstrakte gressletter i dag til disposisjon for det norske selskapet. Avtalen med innbyggerne inneholder imidlertid en klausul om at Tree Farms skal bidra med skolemateriell og helsetjenester i de fattige landsbyene. Snart fem år etter at selskapet etablerte seg i Tanzania, har ingen sett noe til disse løftene.

- Vi har ikke tenkt å snike oss unna forpliktelsene, forsikrer Løvhaugen. Dette er en langsiktig investering og det vil ennå ta tid før dette kan bli realisert. Men når virksomheten har kommet i gang og kvotemarkedet eventuelt har blitt opprettet, vil vi kunne bidra med et stort sosialt og økonomisk løft i landsbyene, understreker Løvhaugen.

Det endelige resultatet av de norske treplantingsprosjektene i Tanzania er imidlertid ikke bare av lokal og sosial karakter. Tree Farms opererer i høyeste grad også i global klimasammenheng, og vil bidra til at norske bedrifter kan øke sine forurensende utslipp. Tanken er at CO2 skal lagres i trær og treprodukter istedenfor som olje,  kull og gass. NorWatch-rapporten gjør rede for en rekke innvendinger mot å godkjenne binding av de rike landenes CO2-utslipp i treplantasjer i u-land:

Endringer i jordsmonnets karboninnhold kan bidra til et negativt CO2-regnskapet.

Det finnes ingen garantier for at trærne ikke vil hogges eller brennes som følge av fremtidige landkonflikter e.l. Treplantasjer er en meget usikker og midlertidig lagerplass for CO2.

Bieffekter i form av f.eks. utslipp fra sagbruk eller papirfabrikk, samt sosio-økonomiske endringer, kan føre til store feil i det totale CO2-regnskapet.

Kyoto-protokollen krever at alle klimaprosjekter skal komme i tillegg til de tiltak som ville blitt gjennomført uten denne avtalen. Dette er et meget problematisk kriterium. Ifølge Tree Farms ville treplantingen  blitt realisert uavhengig av kvotemarkedet, siden selskapet i høyeste grad også ønsker å satse på konvensjonelt skogbruk.

----------------------------------------------------------

"Da vi spurte om når vi fikk lønnen vår, sa selskapet at pengene kommer fra et sted langt borte, og at det derfor ikke var noe å gjøre med saken."
Innbyggere i Uchindile, 8. mai 2000.

----------------------------------------------------------

Tree Farms i Tanzania
Tree Farms AS ble etablert i 1995 av den norske skoganalytikeren Mads Asprem, og året etter ble datterselskapet Escarpment Forestry Company Ltd. (EFC) opprettet i Tanzania. EFC driver konvensjonell sagbruksvirksomhet, og kjøper tømmer fra statseide treplantasjer på Sao Hill i den sørlige delen av landet. EFC har dessuten en eierandel på 50 % i et annet datterselskap av Tree Farms, Sao Hill Timber Ltd. (SHTL). SHTL besitter leiekontrakten på Øst-Afrikas største sagbruk, det tidligere NORAD-finansierte Sao Hill-bruket. Gjennom EFCs heleide datterselskaper Kilombero Forests Ltd. og Mafinga Forests Ltd. foretar Tree Farms beplanting av nye landområder i stor skala.

Artikkelen sto på trykk i Norwatchs nyhetsbrev nr. 8/00

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!