Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

UNDPs grønnvaskingsprogram skrinlagt

FNs utviklingsprogram, UNDP, initierte tidlig i fjor et samarbeidsprosjekt med multinasjonale storkonsern, deriblant Statoil, under navnet Global Sustainable Development Facility (GSDF). Prosjektet møtte sterk motbør fra organisasjoner verden over og ble stemplet som et grønnvaskingsprosjekt for multinasjonale storkonsern med dårlig rulleblad innen miljø og utvikling (se NW 4/99). Nå er prosjektet skrinlagt. Dette opplyste UNDPs øverste leder Mark Malloch Brown i slutten av mai.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
FNs utviklingsprogram, UNDP, initierte tidlig i fjor et samarbeidsprosjekt med multinasjonale storkonsern, deriblant Statoil, under navnet Global Sustainable Development Facility (GSDF). Prosjektet møtte sterk motbør fra organisasjoner verden over og ble stemplet som et grønnvaskingsprosjekt for multinasjonale storkonsern med dårlig rulleblad innen miljø og utvikling (se NW 4/99). Nå er prosjektet skrinlagt. Dette opplyste UNDPs øverste leder Mark Malloch Brown i slutten av mai.

Hver av de 15 selskapene som deltok i prosjektet, inkludert Statoil, spyttet 50.000 USD  (375.000 kroner) i prosjektet, hvor målsettingen var å bringe verdens 2 fattigste milliarder inn i markedsøkonomien innen år 2020.  Denne utviklingen skulle ifølge prosjektet gjennomføres på en bærekraftig måte. Samtidig ville selskapene få tilgang på verdensorganisasjonens internasjonale nettverk av kontorer, kontakter innad hos myndighetene i land verden over og kunne dra nytte av organisasjonens gode omdømme.

Amerikanske Transnational Resource & Action Centre (TRAC) ledet an i en kampanje mot prosjektet, hovedsaklig fordi deltakelse i GSDF ville gi selskapene et image de ikke hadde fortjent. Mark Malloch Brown har ikke gitt noen offesiell begrunnelse for hvorfor GSDf-prosjektet ble skrinlagt, men Kenny Bruno i TRAC antyder tre grunner: at prosjektet møtte bred motstand, at prosjektet hadde klare svakheter, og at Brown selv ikke hadde noen tilknytning til prosjektet, som ble initiert av hans forløper i UNDP, Gus Speth.

Blant de 15 selskapene som deltok i initiativet, fantes gruvegiganten Rio Tinto, kjemikaliselskapet Dow Chemicals, bioteknologiselskapet Novartis og det svensk/sveitsiske energikonsernet ABB. For organisasjonene som undertegnet oppropet mot GSDF, offentliggjort 16. mars ifjor, var ikke minst hensynet til FNs rykte viktig. De anså at organisasjonens omdømme som en uavhengig og troverdig instans kunne få et skudd for baugen, om multinasjonale konsern med dårlig miljø- og utviklings-praksis, kunne smykke seg med organisasjonens emblem, som takk for et bidrag på 50.000 amerikanske dollar.

(Alle dokumentene i saken finnes på www.corpwatch.org/un)

Artikkelen sto på trykk i Norwatchs nyhetsbrev nr. 8/00

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!