Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

En utrygg arbeidsplass

Skadefrekvensen ved selskapets ammoniakkanlegg er høy, og hardest rammet er de ansatte hos kontraktører som arbeider ved anleggene. Hardt skadde arbeidere og fortvilte enker etter arbeidere som omkom i en ulykke for snart tre år siden har gått til sak mot Hydro Agri Trinidad og krever økonomisk kompensasjon. NorWatch besøkte anlegget i vinter, og resultatet kan leses i rapporten "En utrygg arbeidsplass".
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Skadefrekvensen ved selskapets ammoniakkanlegg er høy, og hardest rammet er de ansatte hos kontraktører som arbeider ved anleggene. Hardt skadde arbeidere og fortvilte enker etter arbeidere som omkom i en ulykke for snart tre år siden har gått til sak mot Hydro Agri Trinidad og krever økonomisk kompensasjon. NorWatch besøkte anlegget i vinter, og resultatet kan leses i rapporten "En utrygg arbeidsplass".


Av Tarjei Leer-Salvesen
NorWatch

pdf Last ned rapporten her: "En utrygg arbeidsplass. Hydro Agri på Trinidad."

Norsk Hydro har i flere år vært en ledende aktør på verdensmarkedet for produksjon og salg av ammoniumnitrat-basert kunstgjødsel. Markedene i Nord- og Mellom-Amerika er viktige for selskapet, og i ti år har Hydro Agri produsert ammoniakk på den karibiske øya Trinidad.

Ved årsskiftet 1990/1991 kjøpte Norsk Hydro 100% av ammoniakkfabrikken Fedchem og 49% av selskapet Trinidad Nitrogen Company (Tringen), som eier de to ammoniakkfabrikkene Tringen I og Tringen II. Norsk Hydro er operatør for alle tre selskapene, som ligger på den samme tomten i utkanten av et industriområde på vestkysten av Trinidad. Virksomheten drives gjennom Hydro Agris heleide datterselskap Hydro Agri Trinidad (HAT).

Mange skader
Rapporten beskriver sikkerhetsmessige problemer ved de tre ammoniakkfabrikkene. Vi tar for oss skadefrekvensen ved anlegget og sammenligner denne med Hydro Agris produksjon i Norge, i Europa og internasjonalt. Videre beskriver rapporten hvordan HAT har håndtert to døds-ulykker, som skjedde i henholdsvis 1995 og 1997. Til sist beskriver rapporten hvordan lokalsamfunnet ikke involveres i sikkerhetsarbeidet ved anlegget, og hvordan standarder og systemer for å håndtere sikkerhetsmessige forhold er ulike ved Hydro Agri Trinidad og den tilsvarende produksjonen Hydro driver i Porsgrunn.

Rapportens kapittel om skadefrekvens viser at HATs arbeidere er mer utsatt for fraværsskader enn ansatte i tilsvarende produksjon hos Hydro Agri Porsgrunn, at HATs arbeidere er noe mer utsatt for fraværsskader enn gjennomsnittet for alle ansatte i Hydro Agri i Europa, og at HAT er blant de produksjonsanleggene i Hydro Agri med flest skader totalt sett.

Ansatte hos kontraktører som jobber ved anlegget er mest utsatt for skader. Dette fenomenet er utbredt blant alle gjødselsselskap NorWatch kjenner skadestatistikken for. Det urovekkende er at ansatte ved HATs kontraktører er mer enn tre ganger så hyppig utsatt for fraværsskader enn gjennomsnittet for de ansatte i Hydro Agri kontraktører i Europa.

Lider fortsatt
Den store ulykken i 1997 skadde syv arbei-dere, hvorav to døde av skadene og to ble uføre. Behandlingen HAT har gitt de skadde arbeiderne og de etterlatte familiene er en forferdelig historie. Enkene etter de omkomne, samt alle der fem overlevende ar-beiderne, har gått til sak mot Norsk Hydro for å få erstatning for tap av ektemenn, for lidelsene de har gjennomgått og lidelsene de fortsatt har.

I skrivende stund sitter 24 år gamle Rajesh Ramoutar i Trinidad med brannskader på 70% av huden, et infisert sår i halsen, bandasje omkring hodet og psykiske problemer. Både han og kollegaen Naz Mohammed ble uføre på grunn av ulykken, og Naz Mohammed er på nok et besøk hos medisinere i USA som forsøker å hjelpe ham til å kunne føre et mest mulig normalt liv i fremtiden. Ingen av disse to har fått noen økonomisk erstatning fra sin arbeidsgiver, Hydro Agri Trinidad.

Skremt lokalbefolkning
Befolkningen i landsbyene som ligger like ved ammoniakkfabrikkene til HAT plages flere ganger årlig av ammoniakkgass som siver inn over husene. Gassen skaper luftveisirritasjoner og sprer frykt. I landsbyene Pranz Gardens og Phoenix Park hadde ingen NorWatch kontaktet fått utdelt informasjonsmateriell om helse- og sikkerhetsmessige sider ved ammoniakkproduksjon. Slikt materiell er utarbeidet, nettopp med sikte på kommunikasjon med fabrikkenes naboer, men er altså ikke utdelt.

Et annet stort problem for lokalbefolkningen er at de ikke blir varslet om øvelser ved HAT. Plutselig kan ambulanser og biler med selskapets logo og gassmaskebekledde menn komme stormende gjennom landsbyen. Slike hendelser sprer frykt og usikkerhet blant lokalbefolkningen, som ikke er inkludert i sikkerhetsarbeidet ved HAT.

Rapporten avsluttes med en rekke anbefalinger til hva Hydro Agri Trinidad og Hydro Agri internasjonalt kan gjøre for å bedre sikkerhetsrutinene sine.

Norsk Hydro i Trinidad og Tobago
Hydro Agri Trinidad Ltd. (HAT) eies 100% av Norsk Hydro. HAT driver til sammen tre ammoniakkfabrikker og har 340 ansatte. Selskapet er registrert i Bermuda, men har alle sine aktiviteter på Trinidad. Den ene fabrikken eies 100% av HAT, og ble overtatt ved årsskiftet 1990/1991. Norsk Hydro eier 49% i Trinidad Nitrogen Company (Tringen), som eier de to andre fabrikkene; Tringen I og Tringen II. Myndighetene eier de resterende 51% av Tringen, som på grunn av HATs operatøransvar kun har syv egne ansatte. Til sammen stod de tre anleggene for 11% av verdenseksporten av ammoniakk i 1996.

Artikkelen sto på trykk i Norwatchs nyhetsbrev nr. 7/00

Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!