Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Uavklart om Norsk Hydros aluminiumsverk på Trinidad: Lokalbefolkning frykter for fremtiden

Hydro Aluminium vil bygge gasskraftverk og aluminiumsverk, og foreslo lokalisering sør for industriområdet Point Lisas på vestkysten av Trinidad. I landsbyen Pranz Gardens, som ligger midt i det foreslåtte fabrikkområdet, skaper prosjektet stor frykt og usikkerhet. Husbygging stopper opp og potensielle innflyttere vurderer å dra andre steder. Offisielt er byggingen av prosjektet ikke avklart. Blir det bygget, vil det kunne få omfattende negative konsekvenser for lokalmiljøet.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Hydro Aluminium vil bygge gasskraftverk og aluminiumsverk, og foreslo lokalisering sør for industriområdet Point Lisas på vestkysten av Trinidad. I landsbyen Pranz Gardens, som ligger midt i det foreslåtte fabrikkområdet, skaper prosjektet stor frykt og usikkerhet. Husbygging stopper opp og potensielle innflyttere vurderer å dra andre steder. Offisielt er byggingen av prosjektet ikke avklart. Blir det bygget, vil det kunne få omfattende negative konsekvenser for lokalmiljøet.


Av Tarjei Leer-Salvesen
NorWatch

- Vi spurte anleggsarbeiderne som planerte jordene her i 1999 hva de jobbet med. De sa de skulle bygge et bryggeri, at de skulle lage brus, forteller en kvinne i Pranz Gardens fortvilet til NorWatch.

Hun kjente ikke til planene om aluminiumsverk før journalister fra NRKs dokumentaravdeling kom til området for å lage et Brennpunkt-program om utflagging av norske arbeidsplasser våren 1999. Verken den gang eller siden har innbyggerne i landsbyen fått noen offisiell informasjon om planene.

Pranz Gardens er som formalisert bosetning bare snaut 15 år gammel, og oppstod idet noen jordokkupanter inngikk en avtale med myndighetene og det statlige sukkerselskapet Caroni, som eide området. NorWatch besøkte landsbyen i januar i år.

Stort prosjekt
I innledningsfasen investerer Norsk Hydro et sted mellom 1,6 og 2 milliarder US dollar (14-18 milliarder NOK) i et aluminiums-smelteverk med en kapasitet på 475.000 tonn, omtrent samme størrelse som smelteverket Hydro har på Karmøy, som er Nord-Europas største.

Prosjektet vil skape 550 arbeidsplasser på lang sikt, og et sted mellom 2.500 og 3.000 i anleggsfasen. Planene omfatter bygging av et eget gasskraftverk, som skal levere energi til elektrolyseprosessen i aluminiumsverket.

Myndighetene i Trinidad & Tobago har et sterkt ønske om å tiltrekke seg industri som ikke tilhører utvinning og foredling av naturgass, ettersom nesten all tungindustrien i landet tilhører denne sektoren i dag. Myndighetene strekker seg derfor langt i forhold til Norsk Hydro, og har tilbudt selskapet skattefritak i 10 år. Til gjengjeld forventer de 2 milliarder US dollar i inntekter de første 20 årene, i form av petroleumsskatt (knyttet til gasskraftverket), royalties og andre inntekter.

- Hydro stopper utviklingen
- Landsbyen vår er ung, og under oppbygging. Vi har 100 hus i dag, og det gjenstår byggearbeid på 40 av dem. Ytterligere 100 tomter er målt opp og en del nye familier er i ferd med å slå seg ned her. Vi har lykkes i å bygge en ny og vakker bosetning, sier lederen for landsbykomiteen Pranz Gardens Development Committee (PGDC), Frankie Puran.

Både gasskraftverket og aluminiumsverket vil føre til en del utslipp. Svovelpartikler og utslipp av nitrogenoksider bidrar til lokale miljøproblemer, samtidig som utslippene av klimagassen CO2 fra Trinidad vil øke ytterligere. Beboerne i Pranz Gardens vil bli plaget av vesentlig støy i anleggsperioden, og en kraftig økning av trafikk både i anleggsperioden og etterpå.

Imidlertid er det største spørsmålet for Pranz Gardens hvorvidt de får beholde husene sine i det hele tatt. Mange spør seg om de blir tvangsflyttet, for et så stort prosjekt som dette vil kreve store arealer.

Flere ganger har de sett folk fra selskapet som har drevet landmåling og testet grunnforholdene, siste gang var en måned før NorWatch besøkte området.

- Jeg tror Norsk Hydro kommer til å ødelegge mangroveskogen også. Vi har sett geologene deres gjøre oppmålingsarbeid der nede, sier en kvinne i Pranz Gardens og peker mot skogen som begynner på den andre siden av veien landsbyen ligger ved.

- En av selskapets folk sa de trener et nytt havneanlegg, hvis de skal ta imot råstoff til smelteverket. Og det vil de legge midt i mangroveskogen, sier Frankie Puran.

Informasjonssjef Thomas Knutzen i Hydro Aluminium bekrefter at det ligger et behov for havnefasiliteter i planene på Trinidad, men sier det ikke er avklart om prosjektet vil bygge nytt eller benytte eksisterende havneanlegg i området.

- Dere kan ikke forstå vår vanskelige situasjon! Her bygger vi hus. Vi vil leve her. Men det er et liv i stor usikkerhet. Vi er redde, og vi vet ikke om det blir noe av dette prosjektet, som vil ødelegge for hele landsbyen vår, fortsetter Frankie Puran, som forteller at han ikke vet om han tør bygge videre på sitt eget uferdige hus, av frykt for at det blir revet igjen straks det er ferdig.

Puran sier at den uavklarte situasjonen med Norsk Hydros planer antagelig vil forsinke de nye byggeprosjektene i landsbyen også, og retter en kraftsalve mot selskapet:

- Politikerne sier disse selskapene bringer med seg "utvikling". Kanskje det er sant, men i landsbyen vår er det Norsk Hydro som er i ferd med å stoppe utviklingen!

En middelaldrende kvinne fremholder at landsbyen må reise seg og kjempe mot Norsk Hydro. Frankie Puran nikker samtykkende, men kommenterer resignert:

- Helst vil vi stoppe prosjektet. Men det er ikke vår sak å avgjøre dette. Det er aldri folk som oss som får bestemme.

- Hva ville du gjort?
Norsk Hydro er ikke et ukjent selskap i noen av de to landsbyene. Dette er nemlig de samme landsbyene som er nærmeste naboer til Hydro Agri Trinidads (HAT) tre ammoniakkfabrikker (se egen artikkel i dette nyhetsbrevet). Ammoniakkfabrikkene forurenser luft og vann og drives på en usikker måte, som hittil har kostet tre mennesker livet og skadet en lang rekke ansatte.

- Gasslukt og sirener, det er vår kontakt med Hydro i et nøtteskall, sier en kvinne i Pranz Gardens sarkastisk.

- Det er mer enn nok å være nabo med de tre ammoniakkfabrikkene, sier en ung mann som nylig har flyttet med sin familie til Pranz Gardens for å etablere seg her. - Men hva ville du ha gjort i min situasjon? Ville du ha bygget ferdig huset ditt og bosatt deg her?

- ?

- Legg fra deg pennen, og ikke lat som om du har rett til å stille alle spørsmålene uten å gi noen svar. Dette er andre gangen noen kommer med penn og blokk fra Norge og spør hvordan vi ser på situasjonen. Selv om ingen offisielt har informert oss ennå. Jeg vil vite hva du tenker. Har du familie? Jeg vil bo med min familie i denne landsbyen. Hva ville du ha gjort i min situasjon? spør den unge mannen desperat.

Phoenix Park
Bare 20 meter rett nord for Pranz Gardens strekker en av sukkerplantasjene til det statlige selskapet Caroni seg rett østover fra mangroveskogen og havet i vest. Fra Pranz Gardens kan man se hustakene i landsbyen Phoenix Park, på den andre siden av sukkerplantasjen. Også Phoenix Park vil bli berørt dersom det blir noe av Norsk Hydros planer.

I Phoenix Park rister folk uforstående på hodet.

- Aluminiumsverk? Gasskraftverk? Nei, her er det forurensing nok fra før. Eksisterer det planer, sier du? Du tar nok feil. Vi ville fått informasjon hvis dette var alvorlig ment, tror du ikke det? svarer en kvinne i Phoenix Park når NorWatch ber henne kommentere saken.

Phoenix Park er en langt eldre landsby enn Pranz Gardens. En del av innbyggerne jobber i ulike selskaper i det relativt store industriområdet Point Lisas Industrial Estate, som landsbyen grenser mot.

Frankie Puran i Pranz Gardens sier til NorWatch at de to landsbyene må komme sammen og diskutere saken, for så å gjøre en felles henvendelse til Norsk Hydro, til myndighetene og til Caroni, som eier tomten mellom de to landsbyene.

Ikke avklart
Trinidadiske aviser lanserte Norsk Hydros aluminiumsplaner med brask og bram som et prosjekt det nå var enighet om å gjennomføre, etter at en intensjonsavtale ble underskrevet senhøsten 1998 ved en høytidelig seremoni der konserndirektør Eivind Reiten fra Norsk Hydro var til stede. Trinidadiske myndigheter ble derfor mildt sagt overrasket da Norsk Hydro våren 1999 sa at prosjektets fremtid fortsatt ikke var avklart.

Kilder i Trinidad & Tobagos Ministry of Energy & Energy Industries sier til NorWatch at dersom Norsk Hydro ikke tar en avgjørelse om sitt engasjement i aluminiumssektoren på Trinidad snarest, kommer myndighetene til å gjøre det for dem. NorWatch har i lengre tid forsøkt å få energiminister Finbar Gangars offisielle kommentar til dette, men uten å lykkes.

NorWatch kontaktet dermed plantasjeselskapet Caroni, eier av tomten Norsk Hydro har en intensjonsavtale om å utvikle. Informasjonssjef Jai Parasram i Caroni sier selskapet har gjort drøyt tre kvadratkilometer land tilgjengelig for Norsk Hydro gjennom en leasingavtale. Prisen for dette er ikke offentlig. Offisielt er det NGC (National Gas Corporation) og NEC (National Energy Corporation) som har ansvaret for utviklingen av området sammen med Norsk Hydro. Dette fordi planene vil kreve store mengder naturgass.

Nå som signalene fra Norsk Hydro er høyst uklare, har Caroni fått henvendelser fra andre selskap som gjerne tar på seg å gjennomføre prosjektet, enten på den foreslåtte tomten eller et annet sted på øya.

Thomas Knutzen i Hydro Aluminium bekrefter at i slutten av mai 2000 er beslutningen om planene på trinidad fortsatt ikke fattet. Han sier det ikke er klart når prosjektet enten får klarsignal eller skrinlegges.

- Men Caroni sier dere har en leieavtale som opphører i januar 2001?

- Da må vi vel ta en beslutning om leieavtalen før den tid. Det er alt som er klart på dette tidspunktet, avslutter Knutzen.

Hydro Aluminium i Trinidad & Tobago
Norsk Hydros heleide datterselskap Hydro Aluminium har inngått en intensjonsavtale med myndighetene i landet om bygging av et gasskraftverk og et aluminiumsverk med en investeringsramme på 1,6 - 2 milliarder US dollar (mellom 14 og 18 milliarder norske kroner). Planene vil sysselsette 550 mennesker på lang sikt, og et sted mellom 2500 og 3000 mennesker i anleggsfasen. Smelteverket vil få en kapasitet på 475.000 tonn  aluminium,  like  stort  som  smelteverket  Hydro  driver  på  Karmøy.  Hydro Aluminium leaser en tomt på vestkysten av Trinidad.

Artikkelen sto på trykk i Norwatchs nyhetsbrev nr. 7/00

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!