Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Dilemma for norsk firma bak ny leke

Den norske familiebedriften Neptun Toys sitter på patentrettighetene til en såkalt "dykkehai" som FIVH-grunnlegger Dammann har funnet opp. For å sette leken i produksjon gikk de til det amerikanske leketøyselskapet Safari Ltd, som slo fast at plastleken måtte produseres i Kina, selv om Neptun Toys gjerne så at produksjonen foregikk andre steder. Haien produseres nå på Happy Crafts i Sør-Kina, en av de 12 fabrikkene som tidligere har blitt kritisert for elendige arbeidsforhold. Ingenting tyder på at forholdene ved fabrikken har bedret seg. Neptun har håp om å påvirke arbeidsforholdene i positiv retning, men aksepterer det generelle forbudet mot frie fagforeninger i landet.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Den norske familiebedriften Neptun Toys sitter på patentrettighetene til en såkalt "dykkehai" som FIVH-grunnlegger Dammann har funnet opp. For å sette leken i produksjon gikk de til det amerikanske leketøyselskapet Safari Ltd, som slo fast at plastleken måtte produseres i Kina, selv om Neptun Toys gjerne så at produksjonen foregikk andre steder. Haien produseres nå på Happy Crafts i Sør-Kina, en av de 12 fabrikkene som tidligere har blitt kritisert for elendige arbeidsforhold. Ingenting tyder på at forholdene ved fabrikken har bedret seg. Neptun har håp om å påvirke arbeidsforholdene i positiv retning, men aksepterer det generelle forbudet mot frie fagforeninger i landet.


Av Morten Rønning
NorWatch

I november 1998 presenterte NorWatch en rapport utarbeidet av den Hong Kong-baserte organisasjonen Asia Monitor Resource Center (AMRC), som tok for seg arbeidsforholdene ved 12 leketøyfabrikker i Guangdong provinsen. AMRC jobber spesielt med problemstillinger knyttet til arbeids-, kontrakts- og lønnsforhold innen industrien (se NW 19/98 og 23/98).

Fabrikkene, som alle produserer for det vestlige markedet, fikk kraftig kritikk i rapporten på en rekke områder; luselønn, tvungen overtid, depositum for ansettelser, forbud mot sykdomsfravær og fratredelse, samt fagforeningsforbud.

En god idé
FIVH-grunnleggeren Erik Dammann har utviklet dykkehaien, en vektbasert plastleke som  svømmer "selv" under vann. I 1995 ble selskapet Neptun Toys AS opprettet, med oppfinneren og hans familie som aksjonærer. Leken ble patentert, og en  prøveproduksjon gjennomført i Norge. Denne produksjonen var mislykket. Ifølge Neptun Toys finnes det ikke teknologi hverken i Norge eller Europa forøvrig, til å forestå den påkrevete sveisingen av plasten i leken. På dette tidspunktet var selskapet nær en konkurs.

For å sikre en bred distribusjon ble forhandlinger igangsatt med det amerikanske leketøyselskapet Safari Ltd. i 1998. Neptun Toys gikk i forhandlinger med Safari med bistand fra Statens Veiledningskontor for Oppfinnere og advokater. I 1998 ble en kontrakt underskrevet, hvor Safari overtok rettighetene til produksjon, salg, distribusjon og markedsføring globalt av Neptun Toys sin patent i tre år. Produksjonen ble således startet opp våren 1999 ved Happy Crafts i Kina. Neptun Toys vil motta royalty-inntekter fra Safaris salg av leken, som går under navnet Torpedo Shark, varierende fra 0,5 til 1 krone per stykk.

Happy? Crafts
Happy Crafts blir i rapporten fra AMRC kritisert for en rekke forhold, noe som forøvrig gjaldt alle de 12 fabrikkene.

Antall ansatte ved Happy Crafts var i 1998 i underkant av 800, i all hovedsak kvinner i alderen 18 - 25 år. Den daglige arbeidstiden var på 9 timer og det ble jobbet 7 dager i uken. Kvinnene fikk fire fridager i året, pluss en dag per måned, altså tilammen 16 fridager i året. Det ble jobbet 5-7 timer overtid per dag i høysesongen. Dette innebærer en arbeidsdag på opptil 16 timer, og mange av de ansatte klaget overfor AMRC at de kun fikk seks timers søvn per natt.

Kvinnene måtte betale et depositum på 50 RMB pluss 1,5 månedslønn når de begynte ved fabrikken; dette for å sikre fabrikken at ikke arbeiderne sluttet. Mange ansatte har hatt problemer med å få utbetalt slike depositum, hvis de har ønsket å slutte. Fabrikken stiller gratis seng i sovesal til disposisjon for sine ansatte, og trekker de ansatte 55 RMB/måneden i kost.

Kvinnene hadde ett års kontrakter med selskapet og gjennomsnittslønnen lå mellom 400 - 1000 RMB, pluss eventuell bonus på 40 RMB/måned (1 RMB = 0,89 NOK). Minstelønnssatsen i landet er 350 RMB i måneden for en normalarbeidsdag. I perioder med liten produksjon ligger lønnen under denne minstesatsen.

Arbeidskontraktene  ved  Happy  Crafts tillater hverken fratredelse eller sykefravær. Samtidig har de ansatte opplevd å ha blitt permittert uten lønn, og uten å få utbetalt sine depositum. Happy Crafts godtar ikke organisering i den eneste tillate "fagforeningen" i Kina, kommunistpartiets egen ACFTU,  ifølge AMRC sin rapport.


----------------------------------------------------------

"Hvis du ikke ønsker å arbeide overtid men heller tjene mindre, tar man arbeid ved Tri-S. Hvis du ønsker mer lønn mot å jobbe overtid nesten hver kveld, tar man arbeid
ved Happy Crafts."
May Wong, Asia Monitor Resource Center, 6. mars 2000

-----------------------------------------------------------
 
Ikke bedret
May Wong i AMRC var ansvarlig for utarbeidelsen av rapporten som ble gjennomført gjennom intervjuer med arbeiderne utenom  arbeidstid,  grunnet  liten  imøtekommenhet fra selskapenes side, samt for å sikre at arbeiderne kunne snakke fritt. May Wong besøkte Happy Crafts siste gang i august i fjor, og sier til NorWatch at arbeidsforholdene beskrevet i rapporten ikke er bedret siden dengang. Fortsatt klager arbeiderne bl. a. over å måtte jobbe til langt på kveld.

En av de andre fabrikkene omtalt i AMRC sin rapport, Tri-S, er siden dengang sertifisert etter Social Acountability-8000 standarden. SA-8000 er et sertifikat som bygger på en del kriterier om arbeidsforhold i bedrifter. SA-8000 har imidlertid flere mangler, bl.a. aksepterer den den manglende organisasjonsretten i Kina. Sertifiseringen av Tri-S har ført til kortere arbeidsdager, men samtidig er lønnen lavere enn ved Happy Crafts. May Wong beskriver arbeidernes valg på følgende måte:

- Hvis du ikke ønsker å arbeide overtid men heller tjene mindre, tar man arbeid ved Tri-S. Hvis du ønsker mer lønn mot å jobbe overtid nesten hver kveld, tar man arbeid ved Happy Crafts.

Farvel organisasjonsrett
Ifølge Neptun Toys har selskapet hele tiden ønsket å forsikre seg om at de ikke profitterer på utnyttelse av billig arbeidskraft i u-land. Derfor har de i sin avtale med Safari en passus om krav til arbeidernes rettigheter, basert på deler av verdenserklæringen om menneskerettigheter og enkelte ILO-konvensjoner. Verdenserklæringens krav om fri organisasjonsrett er imidlertid ikke blant Neptun Toys sine krav til produksjonen. Neptun Toys har ikke villet kommentere hvorfor dette punktet er utelatt i avtalen.

I tillegg krevde selskapet å ha adgang til selv, eller ved hjelp av andre, å inspisere produksjonen. Neptun Toys hevder at kontrakten er unik iforhold til krav omkring produksjonsforholdene ved fabrikken hvor leken produseres.

Safari Toys ga tidlig i prosessen tilbakemelding om at leken måtte produseres i Kina. 80% av alt leketøy i verden produseres i Kina, hvor lave lønninger, fravær av reelle   fagforeninger,   en   svak   arbeidslovgivning  og  rovdrift  på  unge  kvinner sikrer lave priser på varene i hovedsak ment for det vestlige markedet.

Ingen ressurser
Neptun Toys er idag et selskap uten ansatte og har tapt sin aksjekapital. Selskapet hevder derfor at de ikke er istand til selv å undersøke produksjonen i Kina, slik de har krevet å få adgang til overfor Safari. I et brev til NorWatch antyder styreleder Brede Dammann at Det Norske Veritas kan være en instans å bruke for å kontrollere arbeidsforholdene ved Happy Crafts, men at en slik kontroll forutsetter at selskapet har økonomi til å betale for dette. Neptun Toys påpeker overfor NorWatch at dersom produksjonen i Kina ikke følger de retningslinjene nedfelt i kontrakten mellom Safari og dem selv, vil dette være et kontraktsbrudd, og kan være et grunnlag for en oppsigelse av avtalen. Selskapet er allikevel i tvil om hvordan de skal få stadfestet eventuelle brudd på kontrakten, og har i den sammenheng kontaktet diverse instanser for å rådføre seg.

NorWatch har bedt om å få se både avtalen de to selskapene imellom, og også den øvrige korrespondansen som dreier seg om arbeidsforholdene, uten at vi har fått slik dokumentasjon. Selskapet har ikke villet svare på spørsmål fra NorWatch, om hvorvidt avtalen mellom Neptun Toys og Safari er gjort tilgjengelig for de ansatte ved Happy Crafts, som den er tiltenkt å skulle bedre forholdene for.

-----------------------------------------------------------

Neptun Toys i Kina
Norske Neptun Toys AS solgte i 1998 lisensrettighetene for sin patenterte "dykkehai" til amerikanske Safari Ltd. for en periode på tre år. Safari Ltd igangsatte året etter produksjon ved fabrikken Happy Crafts i Kina. Produktet selges forløpig hovedsaklig i USA. Neptun Toys sine inntekter fra salget er forløpig små, men forventes å stige etterhvert som salget øker.

Neptun Toys AS eies hovedsaklig av oppfinneren Erik Dammanns familie. Brede Dammann er styreleder i selskapet og Jaran Dammann er daglig leder.

Artikkelen sto på trykk i Norwatchs nyhetsbrev nr. 6/00

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!