Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Voldelige sammenstøt om Utkal-prosjektet

Nok en gang meldes det om voldelige sammenstøt om Norsk Hydros kontroversielle gruveprosjekt i India, denne gang mellom landsbyer med ulike interesser, kontraktsarbeidere og politi. Den indiske bistandsorganisasjonen Agragamee sier de fortsatt lider under sanksjoner fra myndighetene etter å ha engasjert seg i saken. Og landsbybeboere har nylig jaget kontraktsarbeidere ut av dalføret der selskapet vil anlegge aluminafabrikk.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Nok en gang meldes det om voldelige sammenstøt om Norsk Hydros kontroversielle gruveprosjekt i India, denne gang mellom landsbyer med ulike interesser, kontraktsarbeidere og politi. Den indiske bistandsorganisasjonen Agragamee sier de fortsatt lider under sanksjoner fra myndighetene etter å ha engasjert seg i saken. Og landsbybeboere har nylig jaget kontraktsarbeidere ut av dalføret der selskapet vil anlegge aluminafabrikk.


Av Tarjei Leer-Salvesen
NorWatch

Det er slett ikke første gang det meldes om voldelige sammenstøt og amper stemning i prosjektområdet til Utkal Alumina, et bauxitt- og aluminaprosjekt i delstaten Orissa i India, der Norsk Hydro er største aksjonær. Prosjektet skulle egentlig hatt byggestart sommeren 1996, men har gang på gang blitt utsatt som følge av stor lokal motstand og ustabile forhold eierne imel lom.

Første alvorlige sammenstøt i denne omgang kom 22. april, da representanter fra en del av de berørte landsbyene satte opp en veisperring i dalsiden opp mot fjellplatået Baphlimali, der selskapet planlegger å anlegge et dagbrudd. En del kontraktsarbeidere fra selskapet ville benytte veien for å utbedre forhold på platået, jobbe med veien og sette opp markørsteiner fra selskapet.

Det oppstod i følge organisasjonen Agragamee et basketak, der en del mennesker på begge sider kom til skade, blant annet etter steinkasting. Blant de skadde var lederen for landsbyenes organisasjon PSSP, som koordinerer mye av motstanden mot Utkal-prosjektet lokalt.

Demonstrantene mot gruveprosjektet ble møtt av en gruppe mennesker som bestod av både politi, kontraktsarbeidere og medlemmer av landsbyen Nuagon, som ligger i dalsiden der veien ble sperret av. Denne landsbyen er med på et grøntområde-prosjekt i regi av selskapet, i følge Ivar Oellingrath, styremedlem i Utkal på vegne av Norsk Hydro. Etter det NorWatch kjenner til, er dette en landsby som i en periode har vært positivt innsilt til prosjektet. Denne landsbyen får en del jobber, og vil ikke oppleve de største negative effektene av prosjekt, slik som tvangsflytting.

Achyut Das, leder i Agragamee, påpeker at industriutbygging i dette området kan føre til skjevere fordeling av ressurser mellom adivasiene og de innbyggerne som ikke er urfolk. Nuagon og andre landsbyer som er positive til prosjektet, er ikke adivasi-landsbyer, sier han.

Mens motstanden mot prosjektet later til å øke i landsbyene som berøres negativt av planene, er tendensen motsatt i landsbyer og byer i nærheten som håper på jobb og som ikke berøres av selskapets omfattende forbruk av jordbruksland, beiteressurser og vann.

Det at frontene skjerpes lokalbefolkningen imellom, har imidlertid lite å si for de lokale frivillige organisasjonene som har har hele tiden vært å støtte de svakeste blant dem som berøres på en negativ måte, og må "betale" de soslaie omkostningene prosjektet vil få lokalt. Fortsatt lider fire organisasjoner (Agragamee, Ankuran, Wida og Laxman Nayak Society) under sanksjoner fra myndighetene etter å ha uttalt seg kritisk om Norsk Hydro og deres partnere. Dette har ifølge Agragamee gjort at organisasjonene trapper kraftig ned sine aktiviteter i de berørte landsbyene. På dette punktet krenker indiske myndigheter ytringsfriheten til de nevnte organisasjonene.

- Også vi i selskapet ser på sanksjonene mot disse organisasjonene som problematiske, sier Oellingrath, som opplyser at dette emnet ble tatt opp da selskapet møtte Orissas nyvalgte delstatsminister nylig.

Hva er anleggsstart?
Den 5. mai kom 200 kontraktsarbeidere fra Utkal Alumina til dalføret der selskapet planlegger å anlegge aluminafabrikk, som skal videreforedle bauxitten som tas ut på Baphlimaliplatået. Arbeiderne hadde med seg utstyr for anleggelse av en ny vei, samt steiner for å markere opp fabrikktomten.

Et større antall demonstranter fra Kucheipadar og andre omkringliggende landsbyer møtte arbeiderne. Denne gangen kom det ikke til voldelige sammenstøt, men arbeiderne følte seg såpass truet at de pakket sammen og dro tilbake. Dette bekreftes av Oellingrath i Norsk Hydro.

Voldelig ble det imidlertid da demonstranter fra landsbyen Maikanch stoppet det foreslåtte gruveplatået den 19. mai. Da arbeiderne måtte forlate stedet var bilen deres ødelagt av demonstrantene.

- Norsk Hydro har tidligere oppgitt anleggsstart til år 2001. Hva gjør 200 kontraktsarbeidere på fabrikktomten i mai 2000 da?

- Vi har ikke lagt opp til å gjøre noe arbeid som er irreversibelt, sier Oellingrath, og fortsetter:

- Altså er dette bare små forarbeider, oppmerking og veiarbeid og sånn. Den egentlige anleggstarten ligger fast.

Nye eiere - igjen
I dag eies Utkal Alumina 45% av Norsk Hydro, 35% av Alcan og 20% av Indal. Indal var tidligere eid av Alcan, men ble nylig kjøpt opp av det private indiske gruveselskapet Hindalco, som ifølge den indiske finansavis The Economic Times også har lagt inn bud på større andeler av Utkal Alumina.

Med dette er eierforholdene endret om en gang. Hindalco planlegger også et konkurrerende bauxitt- og aluminaprosjekt ikke langt unna Utkal Alumina. Men dette prosjektet har fått minst like stor motbør som Utkal Alumina, og det spekuleres i om Hindalco helst vil bli kvitt byrden med dette og satse på Utkal i stedet.

Hvis det er tilfelle, går Utkal Alumina inn i periode med mindre konkurranse med andre utbyggere, og samtidig en mer konfliktfylt periode i forhold til lokalbefolkningen enn selskapet har hatt på lenge. (Se også NorWatch 2/2000 og 14/1999)

Artikkelen sto på trykk i Norwatchs nyhetsbrev nr. 6/00

Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!