Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Leder: Dårligere og dårligere

Ved framleggelsen av revidert nasjonalbudsjett kom også Finansdepartementets foreløpige avklaring om oljefondets såkalte miljøportefølje og dets retningslinjer.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Ved framleggelsen av revidert nasjonalbudsjett kom også Finansdepartementets foreløpige avklaring om oljefondets såkalte miljøportefølje og dets retningslinjer.

Forslaget er lite oppløftende lesing. Ørets statsbudsjett slo fast at det var mest hensiktsmesig å benytte seg av eksisterende miljørapportering og sertifisering. Fordi det ikke finnes tilstrekkelig med slik informasjon om selskap i en del av landene fondet har investert i, vil man avgrense miljøfondets investeringer til Europa og Amerika. Men som vi har sett av oljefondets portefølje, har en lang rekke av selskapene i disse regionene også utstrakt virksomhet utenfor sine hjemlige regioner.

Samtidig vil man benytte krav til miljøkriterier utelukkende på selskap innen det man antar er de verste bransjene. I andre bransjer, så som tjenesteytende næringer, vil selskap kunne innlemmes i miljøfondet uten en individuell vurdering. Dette fordi det innen en del bransjer ikke finnes utbredt miljørapportering. Dermed ender miljøfondet opp med at 1/3 av selskapene går gjennom en vurdering, mens 2/3 av selskapene innlemmes fordi man ikke "tror" de er så verst.

Vi har ikke blitt noen større tilhengere av det såkalte miljøfondet etter dette.

Artikkelen sto på trykk i Norwatchs nyhetsbrev nr. 6/00

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!