Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Nye problemer for Tre Kløfter

Til tross for kraftig vekst i den kinesiske økonomien, har flere store elektrisitetsprosjekter i landet problemer med å finne avsetning for den produserte strømmen. Nå fører usikkerhet omkring lønnsomheten til utsettelse av børsnotering av selskapet bak Tre Kløfter-prosjektet. Samtidig felles knallharde dommer over de som har puttet penger fra utbyggingen i egne lommer.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Til tross for kraftig vekst i den kinesiske økonomien, har flere store elektrisitetsprosjekter i landet problemer med å finne avsetning for den produserte strømmen. Nå fører usikkerhet omkring lønnsomheten til utsettelse av børsnotering av selskapet bak Tre Kløfter-prosjektet. Samtidig felles knallharde dommer over de som har puttet penger fra utbyggingen i egne lommer.


Morten Rønning
Norwatch
 
Det meget omstridte kinesiske damprosjektet Tre Kløfter på Yangtse-elva møter stadig nye problemer. Ikke før har myndighetene fått ryddet opp i de utstrakte økonomiske mislighetene, før det såes tvil om avtagere av den kostbare strømmen fra anlegget. Både Kværner og AGN/Veidekke har hatt leveranser til Tre Kløfter-prosjektet, begge med garantier fra GIEK. (Se NW 7/97, 10/98 og 23/98)
 
Underslag
Kinas riksrevisor uttalte i januar at cirka 600 millioner USD av midlene øremerket for flyttingen av de som mister sine hjem på grunn av prosjektet, var blitt underslått. Dette utgjorde cirka 12% av de samlete avsatte midlene for dette formålet. Senere ble dette tallet justert ned til 7.4%. 80% av de forsvunnete midlene som var havnet i lommene på offentlige tjenestemenn, skal nå ha blitt gravd fram igjen. Ifølge South China Morning Post er tjenestemennene idømt strenge fengselsstraffer.

Den tidligere lederen for distriktets anleggsbyrå i Fengdu  ble 25. februar i år idømt dødsstraff for å ha underslått 12 millioner yuan (drøyt 12 millioner kroner). I mai ifjor ble en kvinne ansatt i migrasjons-byrået idømt fengsel på livstid, for korrupsjon i sammenheng med tvangsflyttingen. Det franske nyhetsbyrået AFP meldte i januar at det var iverksatt straffeforfølging av 14 tjenestemenn mistenkt for korrupsjon. En måned senere meldte det offisielle nyhetsbyrået at cirka 100 personer hadde fått sanksjoner mot seg, grunnet korrupsjon.De utstrakte underslagene har forsinket arbeidet med å skaffe de tvangsflyttede nye boliger  Bare 60% av de planlagte nye boligene var i 1998 fullført.

Ingen avtakere
Det hersker derimot tvil om det finnes avtakere av elektrisiteten som verket etter planene skal begynne å produsere i 2003. Planen var at 10 omkringliggende byer og provinser skulle kjøpe elektrisiteten fra anlegget, men ingen av disse har idag behov for ytterligere leveranser. Samtidig presser disse provinsene på for å få bygget ut ytterligere kjerne- og varmekraftverk, da dette er mer økonomisk lønnsomt for provinsene. Avisen siterer tidligere viseadminstrerende direktør Yuan Guolin i Three Gorges Development Company, selskapet bak utbyggingen.

Usikkerheten omkring etterspørselen etter elektrisiteten, samt pågående tekniske problemer har ført til at den planlagte børsnoteringen for Three Gorges Development Company er utsatt på ubestemt tid. Selskapet har heller ikke behov for frisk kapital, så lenge myndighetene stiller nok kapital til rådighet for den prestisjefylte utbyggingen, ifølge South China Morning Post for 10. mars.

Ifølge Financial Times 10. mars sliter den Verdensbank-finansierte Ertan-dammen med lignende problemer. Hele 60% av elektrisiteten dette anlegget produserer, er idag uten kjøpere. Selskapet bak prosjektet har sett seg nødt til å dumpe prisene for å øke avsetningen på strøm. Både Norconsult og AGN/Veidekke var involvert i utbyggingen av Ertan-prosjektet, som stod ferdig i 1998, og tvangsflyttet drøyt 30.000 mennesker. 

Artikkelen sto på trykk i Norwatchs nyhetsbrev nr. 5/00

Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!