Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Utkal Alumina drøftet på høyt politisk nivå

Under et offisielt besøk til India i januar drøftet utenriksminister Knut Vollebæk menneskerettighetsaspektet ved Hydros planlagte bauxittprosjekt Utkal Alumina med blant annet den indiske statsministeren, med Norsk Hydro og med ulike frivillige organisasjoner. Utenriksdepartementet mener at Vollebæks besøk har bidratt til bedre kommunikasjon mellom partene. Men igjen øker spenningen lokalt i Utkal Aluminas prosjektområde. Mer enn 5000 representanter for den berørte lokalbefolkningen demonstrerte 13. februar utenfor Utkals lokale kontor.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Under et offisielt besøk til India i januar drøftet utenriksminister Knut Vollebæk menneskerettighetsaspektet ved Hydros planlagte bauxittprosjekt Utkal Alumina med blant annet den indiske statsministeren, med Norsk Hydro og med ulike frivillige organisasjoner. Utenriksdepartementet mener at Vollebæks besøk har bidratt til bedre kommunikasjon mellom partene. Men igjen øker spenningen lokalt i Utkal Aluminas prosjektområde. Mer enn 5000 representanter for den berørte lokalbefolkningen demonstrerte 13. februar utenfor Utkals lokale kontor.


Av Tarjei Leer-Salvesen
Norwatch

Knut Vollebæks Asia-reise i januar hadde mange formål. Ett av dem var å samle støtte for Norges ønske om plass i FNs Sikkerhetsråd. I India tok han seg likevel tid til å drøfte konfliktene omkring Hydros kontroversielle bauxittprosjekt, Utkal Alumina, med den indiske statsministeren Atal Bihari Vajpayee.

Dette kom overraskende på mange av Utkal Aluminas kritikere, ettersom Nærings- og handelsminister Lars Sponheim for kort tid siden avslo på prinsipielt grunnlag å reise til India for å se nærmere på saken. Av Sponheims brev (se NorWatch 15/99) går det frem at regjeringen ikke vil engasjere seg i enkeltsaker som berører menneskerettighetssituasjonen ved norskeindustrietableringer i utlandet.

Utenriksdepartementet oppfatter sin rolle i saken som 'tilrettelegger for en bedre dialog mellom partene'. Den 15. januar møtte Vollebæk tre representanter for frivillige organisasjoner, blant annet nettverket Mines Minerals & Peoples, som er kritisk innstilt til Utkal Aluminas planer. Disse la frem problemene med arrestasjoner og anmeldelser mot en rekke aktivister i grasrotorganisasjonen PSSP, urbefolkningens organisasjon som organiserer mye av arbeidet mot Hydros gruveplaner. Videre trakk de frem at de frivillige

organisasjonene i området har fått alvorlige problemer med indiske myndigheter på grunn av sitt engasjement i saken. Til sist slo de fast at en virkelig dialogprosess omkring utbyggingsplanene er vanskelig å få til så lenge selskapet nekter å frigjøre en rekke dokumenter som er av vital interesse for forståelsen av hva slags konsekvenser utbyggingen vil få.

Det var også et møte mellom de samme frivillige organisasjonene, Utenriksministeren og Norsk Hydro.

NorWatch har hatt kontakt med de frivillige organisasjonene i etterkant av møtet. De var positivt overrasket over hvor godt informert norsk UD er om situasjonen i området. Samtidig minner de om alvoret i situasjonen, og er ikke fornøyd med signalene fra Norsk Hydro. Hydro skal blant annet ha innrømmet at dialogprosessen med den berørte lokalbefolkningen ikke er så god som man kunne håpe på, for deretter å slå fast at lokalbefolkningen støtter dem. Konfrontert med at selskapet trekker deler av lokalbefolkningen for retten, skal en av selskapets representanter ha replisert at Hydro ikke forholder seg til voldelige grupper!

Til tross for at avstanden fortsatt er svært stor mellom Norsk Hydro og Utkal-prosjektets kritikere, betegner alle de frivillige organisasjonene møtene i Delhi som nyttige. Det gjør også Utenriksdepartementet.

- Dialogen som fant sted har ubetinget nytteverdi, sier Hans Jacob Frydenlund i UD til NorWatch.

Øket spenning
I prosjektområdet til Utkal Alumina øker imidlertid spenningen igjen. PSSP, grasrotorganisasjonen Hydro refererer til som en 'voldelig gruppe', arrangerte en fredelig demonstrasjon utenfor Utkal Aluminas lokale kontor i Tikiri den 13. februar. De drøyt 5000 fremmøtte krevde ikke bare stans i Utkal Aluminas gruveplaner, men de krevde også stans i aktivitetene til selskapets såkalte bistandsorganisasjon URDS (omtalt i NorWatch 14/99). Videre krevde demonstrantene at alle anmeldelsene lokalbefolkningen har fått mot seg på grunn av sitt arbeid gjennom PSSP skal trekkes tilbake, og at alle landområdene selskapet har tilegnet seg på urettmessig vis skal tilbakeføres til de tidligere eierne.

Det siste kravet har aldri tidligere vært fremført med slik styrke som nå, og gjenspeiler et øket fokus på de metodene som ble benyttet i begynnelsen av prosessen med å få Utkal Alumina etablert. Tidligere har bevisst feilinformasjon omkring prosjektets natur blitt nevnt, men også grovere ting som bruk av rusmidler og vold i forbindelse med overdragelse av landskjøter.

PSSP deltok ikke i møtene med Utenriksminister Vollebæk og Norsk Hydro. Og Norsk Hydro har tidligere signalisert at de ikke er interessert i en dialog med denne organisasjonen, til tross for at PSSP antagelig er den viktigste motstanderen mot selskapets planer.

Artikkelen sto på trykk i Norwatchs nyhetsbrev nr. 2/00

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!