Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Aracruz Celulose møter ny motbør: Protester mot miljøsertifisering

Lorentzen-selskapet Aracruz Celulose i Brasil møter sterk motbør mot selskapets forsøk på å få deler av sine eukalyptus-plantasjer miljøsertifisert. En bred allianse av organisasjoner og personer fra alle samfunnslag i delstatene hvor Aracruz Celulose driver plantasjene, har i første omgang klart å utsette prosessen med miljøsertifiseringen.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Lorentzen-selskapet Aracruz Celulose i Brasil møter sterk motbør mot selskapets forsøk på å få deler av sine eukalyptus-plantasjer miljøsertifisert. En bred allianse av organisasjoner og personer fra alle samfunnslag i delstatene hvor Aracruz Celulose driver plantasjene, har i første omgang klart å utsette prosessen med miljøsertifiseringen.


Harald Eraker
Norwatch

Aracruz Celulose S.A., hvor Erling Lorentzen er styreformann og en av de største aksjonærene, rår over store landområder i delstatene Espirito Santo og Bahia på den brasilianske vestkysten. Av selskapets rundt 200.000 hektar, er 135.000 beplantet med eukalyptus - et hurtigvoksende treslag som fungerer som råvare til selskapets gigantiske cellulosefabrikk ved byen Aracruz i Espirito Santo.

Lorentzen-selskapet, som blant annet har vært kjent for sin årelange konflikt med to lokale indianersamfunn, har nå havnet i en ny strid.

Miljøsertifikat
Aracruz Celulose ønsker nemlig å få deler av sine eukalyptus-plantasjer i det sørlige Bahia miljøsertfisert av Forest Stewartship Council (FSC). FSC er et internasjonal organ som har spesialisert seg på å miljøsertifisere skogbruk etter et sett av retningslinjer. Dersom skogplantasjer eller skogbruk passerer gjennom nåløyet, kan selskaper bruke FSC-merket som bevis overfor kunder og opinion på at deres skogsdrift er miljøvennlig.

Aracruz Celulose har valgt ut 56.554 hektar av sine eukalyptus-plantasjer i Bahia og håper på FSC-godkjenning for denne delen. Dette har først til en storm av protester.

Motstanderne, som har organisert seg i "Forum mot grønn ørken i Espirito Santo og den sørlige delen av Bahia", protesterer av flere grunner.

Galt
For det første mener de at det er galt av FSC å gjøre en miljøvurdering av bare deler av selskapets virksomhet. Eukalyptusen som blir hugget i de aktuelle plantasjene i Bahia går både til et sagbruk som selskapet driver, og til cellulosefabrikken ved Aracruz.

Fabrikken har to produksjonslinjer. Motstanderne har regnet ut at mengden av eventuelt FSC-sertifisert eukalyptus vil kunne sørge for at den ene produksjonslinjen i hovedsak vil kunne produsere FSC-godkjent cellulose. I henhold til FSC-reglene kan dermed Aracruz Celulose forsyne det europeiske markedet, hvor miljøkravene er spesielt store, med miljøvennlig cellulose.

På denne måten unngår Aracruz Celulose å få miljøvurdert sine plantasjer i Espirito Santo, hvor konflikter med indianere og lokalbefolkning har ridd selskapet som en mare.

Fokus vekk fra problemene
Den 25. oktober ble et brev sendt til SCS, et amerikansk firma som utfører miljøvurderingen av eukaluptus-plantasjene for FSC. Brevet fra "Forum mot grønn ørken i Espirito Santo og den sørlige delen av Bahia" er undertegnet av 69 organisasjoner og personer som bl.a. representerer fagforeninger, kirken, studenter, miljøgrupper, trekullarbeidere, urinnvånere, bønder, fiskere og jordløse i de to delstatene.

I brevet protesteres det kraftig mot forsøket på å vurdere kun deler av Aracruz Celulose. Denne form for fragmentert sertifisering representerer et prinsipielt problem ut over denne saken spesielt, mener underskriverne.

Dersom FSC godkjenner dette, vil et hvert selskap kunne fjerne fokuset fra dårlig praksis, dvs. "akkurat de stedene hvor de sosiale, miljømessige og økonomiske indikatorene peker på den ikke bærekraftige virksomheten til selskapene."

Ved å isolere problemområdene, tar miljøevalueringen kun hensyn til den delen av virksomheten som har lite negativ innvirkning på omgivelsene, presiserer brevet.

Aracruz bestemmer?
Ifølge planen skulle SCS ha gjennomført miljøvurderinger av Bahia-plantasjene i form av et feltarbeid fra 3-11 november. Men på grunn av protester mot mangelen på informasjon om prosessen til lokalbefolkningen, har FSC utsatt dette. Blant annet skal lokalbefolkningen ha informasjon om feltarbeid en måned på forhånd, noe som ikke har skjedd i denne saken.

"Forum mot grønn ørken i Espirito Santo og den sørlige delen av Bahia" har ved flere anledninger etterlyst den nødvendige informasjonen fra SCS, uten å få den tilsendt. Med hensyn til deres krav om utsettelse av feltarbeidet, har SCS tidligere i et brev henvist til at "Siden Aracruz har ansvaret for å fastsette alle intervjuene, vil vi - når det gjelder forandringer av datoer -       informere om dette på forhånd."

"Hva betyr dette?", skriver "Forum mot grønn ørken i Espirito Santo og den sørlige delen av Bahia" i sitt brev, og fortsetter:

"Har Aracruz ansvaret for å fastsette 'alle' intervjuene? I hvilken utstrekning kolliderer ikke dette med prosessens uavhengighet?"

Demonstrasjon
Tupinikim- og Guarani-indianerne i Espirito Santo er nok en gang på krigsstien mot Lorentzen-selskapet. I april i fjor inngikk de en avtale med Aracruz Celulose hvor selskapet måtte gi tilbake 2571 hektar landområder til indianerne, samt betale dem 10 millioner US dollar i erstatning.

Men avtalen ble presset på indianerne etter at store væpnede politistyrker grep inn mot deres okkupasjon av 13.579 hektar, som urinnvånerne i en årrekke har krevd å få tilbake fra selskapet. I et åpent brev fra indianernes øverste råd datert den 3. september i år, erklærer de at kampen for å få tilbake resten av sine tradisjonelle landområder ikke er over, og at de ønsker å reforhandle avtalen med Aracruz Celulose (se NorWatch nr. 16/99).

Den 11. november gjorde protestene mot avtalen seg utslag i en demonstrasjon. Rundt 500 indianere fra 5 av de 6 landsbyene som er berørt av eukalyptus-plantasjene, samlet seg da utenfor portene til selskapets fabrikk. I 6 timer demonstrerte de med bannere og slagord, mens representanter fra den nasjonale fagorganisasjonen (CUT), bevegelsen for landløse bønder (MST) og arbeiderpartiet (PT) holdt solidaritetsappeller.

Indianernes krav om å få komme inn og få et møte med selskapets ledelse ble ikke bønnhørt, noe som skapte ytterligere sinne mot avtalen og Aracruz Celulose.

Grønn ørken
Konflikten mellom cellulosegiganten og lokalbefolkningen dreier seg imidlertid ikke bare om landområder. De miljømessige aspektene ved de store plantasjene har lenge vært en stridens kjerne i Espirito Santo.

De hurtigvoksende eukalyptustrærne suger til seg så mye fuktighet fra jorda at knapt noe annet vokser i plantasjene. I tillegg brukes store mengder sprøytemidler for å ta knekken på den lille vegetasjonen som vokser opp.

Bekker og småelver har opp gjennom årene tørket ut og skapt problemer for bøndene i området. Resultatet er at store deler av Espirito Santo og det sørlige Bahia er omgjort til monokulturelle plantasjer som motstanderne omtaler som "grønn ørken".

Miljøproblemene og landkonfliktene har vært så omdiskuterte i Espirito Santo at myndighetene for flere år siden la ned forbud mot at Aracruz Celulose fikk lov til å kjøpe opp nye landområder. "Forum mot grønn ørken i Espirito Santo og den sørlige delen av Bahia" har nå satt i gang en undersøkelse av disse forholdene også i det sørlige Bahia, hvor selskapet har utvidet sine plantasjer etter at ytterligere landområder i Espirito Santo ble utilgjengelige.

----------------------------------------------------------

"...vi anser det som fundamentalt viktig, ikke bare for den pågående prosessen på Aracruz, men for en hvilken som helst FSC sertifiseringsprosess på et nasjonalt og globalt plan. (...) Ved en 'fragmentert' sertifisering, vil megaplantasje-selskapene kun ta i betraktning sertifisering av den delen av virksomheten hvor (miljø)innvirkningen er mindre eller mindre synlig."
Brev fra "Forum mot grønn ørken i Espirito Santo og den sørlige delen av Bahia" til FSC-organet SCS

----------------------------------------------------------

Aracruz Celulose i Brasil
Gjennom holdingselskapet Lorentzen Empreendimentos (eid 60% av Lorentzen-familien og 20% av DnB), kontrollerer de to norske aktørene 28% av A-aksjene i Aracruz Celulose S.A., hvor Erling Lorentzen er styreformann. Storebrands Miljøfond har i tillegg investert en million US-dollar i cellulosegiganten, som har sin virksomhet i delstaten Espirito Santo sørøst i Brasil.

Aracruz Celulose er en av verdens største produsenter av kortfibret bleket papirmasse, og råder over et område på over 200.000 hektar, hvorav 135.000 er beplantet med eukalyptus, fabrikkens råvare.

Artikkelen sto på trykk i Norwatchs nyhetsbrev nr. 17/99

Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!