Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Filippinere på Norgesbesøk: Utfordrer Mindex-aksjonærer

Filippinske representanter for en bredt sammensatt allianse mot gruveselskapet Mindex sitt planlagte nikkelprosjekt på den filippinske øya Mindoro, utfordret under sitt Norgesbesøk aksjonærer til å trekke seg ut av det norske selskapet. Filippinerne hadde også en rekke møter med fagorganisasjoner, kirken, pressen og miljøbevegelsen for å samle støtte til sitt krav om at Mindex skal skrinlegge prosjektet, som møter massiv motstand lokalt.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Filippinske representanter for en bredt sammensatt allianse mot gruveselskapet Mindex sitt planlagte nikkelprosjekt på den filippinske øya Mindoro, utfordret under sitt Norgesbesøk aksjonærer til å trekke seg ut av det norske selskapet. Filippinerne hadde også en rekke møter med fagorganisasjoner, kirken, pressen og miljøbevegelsen for å samle støtte til sitt krav om at Mindex skal skrinlegge prosjektet, som møter massiv motstand lokalt.


Av Harald Eraker
Norwatch

- Jeg er villig til å ofre livet for å hindre at dere gjennomfører nikkelprosjektet på øya vår. Hvis dere ikke respekterer at folk på Mindoro har sagt nei, kan det resultere i farlige situasjoner.

Dette var Edwin A. Gariguez sitt budskap til Mindex-ledelsen under et møte i selskapets hovedkontor på Høvik. Sammen med Evelyn Cacha representerte de ALAMIN, alliansen mot Mindex-prosjektet på Mindoro, under Norgesbesøket fra 25-30. oktober.

Den katolske presten Gariguez, for tiden ansatt som politisk rådgiver og høyre hånd for ordføreren i kommunen hvor Mindex planlegger gruvedrift, hadde sammen med Cacha, lederen for ALAMIN, med seg en imponerende mengde av dokumenter som viser motstanden mot nikkelprosjektet.

Resolusjoner
I provinsen Oriental Mindoro, hvor mesteparten av prosjektet skal ligge (se NorWatch nr. 11/99 og 15/99), har følgende instanser vedtatt resolusjoner mot Mindex-planene:

Provinsparlamentet (tilsvarende fylkestinget), samtlige kommuner i provinsen, bystyret i provinshovedstaden og andre berørte byer, den regionale utviklingskomiteen, paraplyorganisasjonen for urbefolkningen på Mindoro, organisasjonene som representerer urinnvånerne som bor i gruveområdet, organisasjonen for bøndene i provinsen, den katolske kirken i provinsen, samt en rekke andre organisasjoner og kooperativer.

På tross av dette uttalte administrerende direktør Anders Hvide i Mindex til media under filippinernes Norgesbesøk at det er selskapet som har lokalbefolkningen i ryggen. Cacha og Gariguez hadde følgende kommentar til dette:

- Hvide henviser til to organisasjoner når han snakker om støtten til sitt prosjekt. Den ene, Kabilogan, representerer et fåtall av urinnvånerne i området. Kabilogan har gitt sin støtte til Mindex, men organisasjonen ble stiftet tidligere i år etter at de tradisjonelle urbefolknings-organisasjonene hadde sagt nei til prosjektet. Mindex har sprøytet penger og gaver inn i Kabilogan, så det burde ikke overraske noen at de gir sin støtte til selskapet. Den andre er Samahang Liham, som angivelig skal ha samlet inn 100.000 underskrifter i favør av Mindex-prosjektet. Men vi har skriftlige erklæringer fra medlemmer av Samahang Liham at deres underskrifter har blitt tatt til inntekt for selskapet mot deres viten.

Trekker seg ut?
Under Norgesoppholdet hadde filippinerne møter med Biskop Gunnar Stålsett, Mellomkirkelig råd, representanter fra Arbeidsmandsforbundet og Norsk Kjemisk, samt Bård Bergfall, tidligere Bellona-medarbeider og ekspert på kjemi og industriavfall.

Mest interesse knyttet det seg til ALAMIN-representantenes utfordring til Mindex-aksjonærer om å trekke seg ut av selskapet. Ifølge Mindex-årsmeldingen for 1998 er selskapet Topas AS den største aksjonæren med 11,58% eierandel. Den nest største aksjonæren har en eierandel på kun 3.44%, og de resterende 8858 aksjonærer følger deretter med svært små prosentandeler.

På grunn av sin tilknytning til primærnæringer ble likevel Tine Pensjonskasse (8. største aksjonæren) og Landkreditt (14. største aksjonæren) valgt ut som målgruppe blant de 20 største aksjonærene. Hverken Landkreditt eller dets grunnleggere Norges Bondelag ville møte Cacha og Gariguez. Ifølge Bondelaget var dette en vanskelig sak for dem, og de ville nødig legge seg opp i Landkreditts forvaltning av sine penger.

Representanter for Tine Pensjonskasse og fagforeningen på Tine stilte seg imidlertid positiv til å lytte til filippinernes sak, og et formelt brev er sendt til Pensjonskassen med oppfordring til å trekke seg ut av Mindex.

Etter Norgesbesøket dro Cacha og Gariguez videre til England for å samle støtte til sin kamp mot nikkelprosjektet.

-----------------------------------------------------------

"Jeg er villig til å ofre livet for å hindre at dere gjennomfører nikkelprosjektet på øya vår. Hvis dere ikke respekterer at folk på Mindoro har sagt nei, kan det resultere i farlige situasjoner."
Edwin A. Gariguez til Mindex-ledelsen under møtet på selskapets hovedkontor på Høvik den 26. oktober


Artikkelen sto på trykk i Norwatchs nyhetsbrev nr. 16/99

Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!