Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Falsk underskriftskampanje til fordel for Mindex

Gruveselskapet Mindex hevdet nylig at 100.000 underskrifter er samlet inn til støtte for selskapets nikkelprosjekt på den filippinske øya Mindoro. Nå viser det seg at mange ga sin underskrift til det de trodde var en protest mot det norske gruveselskapets planer eller til helt andre formål. Nylig vedtok ordførerne fra samtlige kommuner i provinsen en felles resolusjon som krever at prosjektet skrinlegges. Rapporter om demonstrasjoner mot Mindex kommer stadig, mens en Mindex-finansiert urbefolkningsorganisasjon har inngått en avtale med det norske gruveselskapet til fordel for gruveprosjektet.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Gruveselskapet Mindex hevdet nylig at 100.000 underskrifter er samlet inn til støtte for selskapets nikkelprosjekt på den filippinske øya Mindoro. Nå viser det seg at mange ga sin underskrift til det de trodde var en protest mot det norske gruveselskapets planer eller til helt andre formål. Nylig vedtok ordførerne fra samtlige kommuner i provinsen en felles resolusjon som krever at prosjektet skrinlegges. Rapporter om demonstrasjoner mot Mindex kommer stadig, mens en Mindex-finansiert urbefolkningsorganisasjon har inngått en avtale med det norske gruveselskapet til fordel for gruveprosjektet.


Av Harald Eraker
Norwatch

Da NorWatch skrev om det svært kontroversielle Mindex-prosjektet etter å ha besøkt Mindoro i juni (se NorWatch nr. 11/99), tilbakeviste administrerende direktør Anders Hvide i Dagsavisen (30/8-99) at motstanden mot nikkelprosjektet er stor. Tvert imot henviste han til at selskapet hadde underskrifter fra 100.000 personer som støtter prosjektet.

Men Ned de Guzman, en av koordinatorene i motstandernes sammenslutning ALAMIN, er svært kritisk til dette. For det første henviser Guzman til at det ifølge siste manntal bor 654.639 innbyggere i provinsen Oriental Mindoro, hvor mesteparten av prosjektet skal ligge. At 15% av provinsens totale befolkning plutselig skulle ha underskrevet et opprop til fordel for Mindex, anser Guzman som latterlig og meningsløst.

LIHAM, organisasjonen som gjør krav på å ha samlet inn underskriftene, er en organisasjon som knapt er synlig på Mindoro, og som ble opprettet for at medlemmene skulle nyte godt av midler fra fjernaddopsjonsorganisasjonen PLAN International. LIHAM ledes av Nilo H. Baculo, som ifølge Guzman har et frynset rykte, blant annet i forhold til LIHAMs nå avsluttede samarbeid med PLAN International.

Bedrageri
For det andre har Guzman og motstanderne mot prosjektet fått beviser for at underskrifter er samlet inn under falsk flagg. I Pakyas i kommunen Victoria (hvor gruven skal ligge) ble signaturene samlet inn av en representant for LIHAM som fortalte folk at oppropet var mot Mindex, noe som også kom til uttrykk på forsiden av skrivet.

Fordi folk kjente LIHAM-representanten fra sitt nabolag, skrev mange under uten å lese innholdet. Sannheten var at skrivet til slutt ender opp med en konklusjon at underskriverne støtter gruveprosjektet. Motstanderne sitter blant annet nå på et brev signert av 40 personer som bevitner at de på denne måten har blitt ført bak lyset.

Motstandernes undersøkelser av saken har også vist at mange LIHAM-medlemmer som underskrev skrivet trodde de skrev under på helt andre ting, som krav om elektrisitet og oppmøtereferat fra LIHAM-møter.

Ordfører-protest
Den nylig undertegnede avtalen (Memorandum of Agreement) mellom Mindex og urfolksorganisasjonen Kabilogan til støtte for nikkelprosjektet blir heller ikke levnet stor ære. Som beskrevet i nyhetsbrev nr. 11/99, ble Kabilogan stiftet i april i år etter at urbefolkningens tradisjonelle organisasasjoner gikk imot gruveprosjektet.

Kabilogans medlemmer har fått utstraktfinansiell støtte og gaver fra Mindex og har nå altså som motytelse gått inn for det norske selskapets planer. Guzman kan fortelle at organisasjonens samtykke har skapt splid blant medlemmene, og at mange har sagt opp sitt medlemskap i protest.

I kontrast til den påståtte store støtten, har det siden NorWatchs besøk på Mindoro stadig tikket inn nyheter om demonstrasjoner og resolusjoner mot Mindex. I juli vedtok ordførerne i samtlige kommuner i Oriental Mindoro en resolusjon mot gruveprosjektet. I resolusjonen, signert 14 ordførere, uttrykker de "sterk motstand" mot prosjektet som etter deres mening vil føre til store naturødeleggelser, økt flomfare, forurensning og tap av livsgrunnlag for lokalbefolkningen, inkludert urinnvånerne.

----------------------------------------------------------

"Vi må ikke ofre de fattige samfunnene og den utarmede ur-befolkningen
for gruvedriftens profitt. Kirken deltar i folkets protester mot den
destruktive gruvedriften til Mindex."
Den katolske presten Edwin A. Gariguez under anti-Mindex demonstrasjon den 31. juli.

---------------------------------------------------------

Forfalsket
Guvernøren og viseguvernøren i provinsen er også uttalte motstandere av prosjektet, hvilket vil si at hele den politiske ledelsen i Oriental Mindoro har sluttet rekken blant motstanderne. Kritikken har nå også reist seg med full tyngde mot konsulentselskapet Dames & Moore, som på oppdrag fra Mindex gjennomfører miljøkonsekvensanalysen av nikkelprosjektet.

I tillegg til at Dames & Moore ikke har tillit med hensyn til konsekvensanalysens innhold og prosedyre, beskyldes konsulenten også for å fare med uredelige midler. En av dem som har gått hardt ut i så måte er provinsens øverste administrator, Alfonso V Umali. I et brev til Arne Isberg, sjefen for Mindex Resources Development i Manila, tar Umali sterk avstand fra at Dames & Moore har brukt hans navn og forfalsket hans signatur til inntekt for prosjektet.

Sjefsadministratoren krever på vegne av provinsen at Dames & Moore tas av jobben, og understreker at de står fast i sin "motstand mot prosjektet til det beste for befolkningen og vernet av miljøet".

Det krasse brevet avsluttes med følgende: "Vi vil ikke la en stein ligge urørt i opprettholdelse av standpunktet (vårt) og vil aldri tolerere slik oppførsel igjen av Dames & Moore og lignende selskap."

Mindex-spøkelse opp i flammer
Pr. 4. juni hadde ALAMIN ifølge Guzman samlet inn 29.313 underskrifter imot Mindex-prosjektet. Siden den gang har demonstrasjoner mot prosjektet med opp mot 8000 deltagere vært avholdt i byene Victoria, Pinamalayan, Soccoro og provinshovedstaden Calapan.

Sistnevnte demonstrasjon ble holdt den 31. juli hvor ifølge filippinske aviser mer enn 6000 mennesker marsjerte gjennom gatene. Blant demonstrantene var Calapans ordfører Arnan C Panaligan og provinsadministrator Alfonso V. Umali, som representerte provinsens guvernør.

Etter at flere prester hadde holdt appell, hvor de blant annet henviste til kirkens motstand mot gruvedrift i form av åpne dagbrudd, viste demonstrantene sin avsky mot prosjektplanene ved å tenne på en gravemaskin hvor en dukke som skulle forestille et Mindex-spøkelse var plassert i førersetet.

Avisa "Philippine Daily Inquirer" refererer den katolske presten Edwin A Gariguez, som kom med følgende appell:

"Vi må ikke ofre de fattige samfunnene og den utarmede urbefolkningen for gruvedriftens profitt. Kirken deltar i folkets protester mot den destruktive gruvedriften til Mindex."
 
----------------------------------------------------------

Mindex i Filippinene
Mindex ASA er notert på Oslo Børs, og eier 100% datterselskapet Mindex Resources Development, Inc. i Filippinene. Mindex Resources Development står bak planene om nikkel/kobolt-prosjektet på Mindoro, som pr. dags dato er det eneste prosjektet selskapet satser på i Filippinene.

I tillegg har Mindex ASA også følgende datterselskap i Filippinene: Aglubang Mining Corporation, Alagag Mining Inc., Wisetech Servises Inc., og Pili Point Prosessing Inc.

Mindex sitt 9700 hektar store gruvekonsesjonsområdet på Mindoro er delt i to: Rundt en tredjedel av området kontrolleres av Mindex Resources Development, Inc, mens resten kontrolleres av Aglubang Mining Corp.

I september undertegnet Mindex ASA og det kanadiske gruveselskapet Crew Development Corp. en avtale om å fusjonere. Den nye gruppen vil få navnet Crew Development Corp. med hovedkontor i Vancouver, og med kontor i Oslo. Den nåværende toppledelsen i Mindex vil inngå i toppledelsen i Crew, og Mindex får to representanter i det nye styret.

Artikkelen sto på trykk i Norwatchs nyhetsbrev nr. 15/99

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!