Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Sponheim utfordret til å reise til Orissa

Nærings- og handelsminister Lars Sponheim ble nylig utfordret til å reise til kommunen Kashipur i Orissa, India. Bakgrunnen er at NHD er største aksjonær i Norsk Hydro. Bak utfordringen står Framtiden i våre hender og Strømmestiftelsen. Organisasjonene håper et besøk fra statsråden kan øke forståelsen for hva konflikten om Utkal Alumina går ut på.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Nærings- og handelsminister Lars Sponheim ble nylig utfordret til å reise til kommunen Kashipur i Orissa, India. Bakgrunnen er at NHD er største aksjonær i Norsk Hydro. Bak utfordringen står Framtiden i våre hender og Strømmestiftelsen. Organisasjonene håper et besøk fra statsråden kan øke forståelsen for hva konflikten om Utkal Alumina går ut på.


Av Tarjei Leer-Salvesen
Norwatch

I flere år har Norsk Hydros bauxitt- og aluminaprosjekt Utkal Alumina vært gjenstand for kritikk på grunn av sitt dårlige forhold til den berørte lokalbefolkningen. Det har foregått en rekke voldsepisoder og arrestasjoner og fire lokale frivillige organisasjoner har fått problemer med myndighetene etter å ha engasjert seg i saken. Kommunikasjonen med de berørte menneskene er ytterst problematisk. Samtidig er Utkal-prosjektet viktig i Norsk Hydros strategi for å skaffe seg kontroll over større deler av råstofftilgangen til sin aluminiumsproduksjon, og prosjektet har støtte hos de indiske sentralmyndighetene.

Nærings- og handelsdepartementet er største aksjonær i Norsk Hydro. På tross av at departementet har innhentet mye informasjon fra selskapet og de involverte organisasjonene om saken, har det ikke blitt gjort noe utadrettet og aktivt i sakens anledning. Departementet har til og med unnlatt å svare på brev fra den berørte lokalbefolkningen ved to anledninger.

- Et konstruktivt tiltak
- Vi utfordrer Næringsministeren til å reise til det aktuelle området av Kashipur for at han, som en viktig aktør i Utkal-saken, skal kunne øke sin forståelse for hva denne konflikten går ut på. Dette er et seriøst og konstruktivt initiativ, som er helt nødvendig for å få til en positiv utvikling i en vanskelig sak og for å synliggjøre de fattiges situasjon, sier Øistein Garcia de Presno, generalsekretær i Strømmestiftelsen.

- En slik befaring vil kunne inkludere besøk hos både berørte landsbyer og frivillige organisasjoner som har arbeidet i området i lengre tid, og hos selskapet og de lokale myndighetene. Vi antar at selskapet mer enn gjerne stiller opp, og vil på vår side være behjelpelige med de ressurser og kontakter vi har i denne saken, fortsetter de Presno.

Om Sponheim tar seg tid til en befaring i Orissa, har ikke vært mulig få bekreftet. En henvendelse til Næringsministerens Kontor den 30. august endte med løfte om svar på invitasjonen i løpet av en drøy uke.

Fakta: Norsk Hydro i India
Norsk Hydro eier 45% i Utkal-prosjektet, som har til formål å bygge en bauxittgruve og en aluminafabrikk i delstaten Orissa i India. De andre partnere er kanadiske Alcan og indiske Indal (som nå eies av Alcan). Prosjektets første fase har en investeringsramme på en milliard US dollar, og ytterligere USD 800 millioner er beregnede utgifter for en fase 2. Utkal har blitt møtt med massiv lokal motstand, og vil føre til tvangsflytting av tre landsbyer. Ytterligere tolv landsbyer mister jord de har skjøter på, og flere titalls landsbyer får minsket tilgang på felles-ressurser, som beiteland og vann. Det norske staten, ved Nærings- og handelsdepartementet, er største aksjonær i Norsk Hydro med en andel på 44%, etter Hydros emisjon og overtakelse av Saga Petroleum.

Artikkelen sto på trykk i Norwatchs nyhetsbrev nr. 13/99

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!