Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Kværner med oppdrag for burmesisk gassprosjekt

Kvaerner R.J Brown i Singapore fikk i 1997 en kontrakt for britiske Premier Oil, som er operatør på det burmesiske gassfeltet Yetagun, i et joint venture med blant andre militærdiktaturets eget oljeselskap. Norske myndigheter oppfordret allerede i 1996 norske selskaper til ikke å ha økonomisk samkvem med Burma, og i fjor opplyste Kværner Energy at de ikke ønsket å involvere seg i landet, altså samtidig med at en annen del av konsernet arbeidet med Yetagun-utbyggingen. Kværner prioriterte det gode forholdet til kontraktøren, framfor å følge myndighetenes boikottoppfordring.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Kvaerner R.J Brown i Singapore fikk i 1997 en kontrakt for britiske Premier Oil, som er operatør på det burmesiske gassfeltet Yetagun, i et joint venture med blant andre militærdiktaturets eget oljeselskap. Norske myndigheter oppfordret allerede i 1996 norske selskaper til ikke å ha økonomisk samkvem med Burma, og i fjor opplyste Kværner Energy at de ikke ønsket å involvere seg i landet, altså samtidig med at en annen del av konsernet arbeidet med Yetagun-utbyggingen. Kværner prioriterte det gode forholdet til kontraktøren, framfor å følge myndighetenes boikottoppfordring.


Av Morten Rønning
Norwatch

Kontrakten tildelt Kværners heleide datterselskap, til en verdi av 10 millioner amerikanske dollar (cirka 75 millioner NOK), gjaldt design av toppdekket og moduler for gassproduksjonsplattformen, samt assistanse under bygging. Arbeidet ble fullført i 1998. Hovedkontraktør, singaporianske Sembawang Marine and Offshore Enginee ring (SMOE) stod for produksjonen av plattformen, som ble produsert ved et verft i Singapore, ifølge Graham Hill ved Kværner E&C i Singapore. Han opplyser også at dette er selskapets eneste kontrakt så langt i Burma.

Informasjonsdirektør Marit Ytreeide i Kværner, uttalte om kontrakten til Klassekampen, at selskapet prioriterte det gode forholdet til det singaporianske verftet som stod for byggingen, framfor boikottoppfordringen fra norske myndigheter. Hun avsto samtidig fra å mene om det var rett eller galt å utføre oppdraget for Yetagun-feltet.

Livsviktig virksomhet
Olje- og gassvirksomheten har blitt en livs- viktig næring for den pressede militærjuntaen i Burma. Internasjonalt er den hardt presset, og opplever at stadig flere selskap velger å trekke seg ut av landet. Innen olje og gass derimot, er utenlandske selskap tungt tilstede. Franske Total, amerikanske

Unocal og britiske Premier Oil har fått kraftig motbør på hjemmebane for sine aktiviteter, og de to førstnevnte er utsatt for internasjonal boikott grunnet sin tilstedeværelse i landet. Unocal har fått store problemer på hjemmebane, og har begynt å omtale seg selv som et "internasjonalt" selskap, og har i tillegg opprettet et hovedkontor også i Malaysia.

Militærdiktaturets eget oljeselskap, Myanma Oil & Gas Enterprise (MOGE), har en eierandel på 15% i Yetagun-feltet, i Martaban-gulfen. Texaco trakk seg ut av Burma og Yetagun-feltet i 1997, etter meget hardt internasjonalt press. Premier, som allerede var inne i prosjektet, tok over deres andel og solgte den videre til det statlige malaysiske oljeselskapet Petronas.

Premier Oil overtok samtidig operatøransvaret for feltet. I den anledning kommenterte fredsprisvinner Aung San Suu Kyi Premier Oils operasjoner.

- Premier Oil støtter ikke bare den militære regjeringen økonomisk, de gir den også moralsk støtte og gjør demokratiet en stor bjørnetjeneste. De skulle skamme seg, sa Suu Kyi på et møte med Premier Oil, arrangert av Burma Action Group i 1998

-----------------------------------------------------------

"Jeg tror ikke jeg skal mene noe om dette var rett eller galt."
Informasjonsdirektør Marit Ytreeide, Kværner.

-----------------------------------------------------------

Boikott
Norske myndigheter, og spesielt statsminister Kjell Magne Bondevik, har ved flere anledninger oppfordret norske selskap til ikke å involvere seg i burmesisk næringsliv, første gang i 1996. Da NorWatch i fjor skrev at Kongsberg Simrad ville delta på en olje- og gassmesse i landet, førte en hektisk samtalevirksomhet mellom statsministeren, næringsministeren og selskapet til at Kongsberg Simrad valgte å bli hjemme (NW 5/98).

Både Kværner Energy og Kværner Process System Asia Pacific deltok på militærjuntaens messe for olje og gassvirksomhet i Rangoon i 1996. Også britiske John Brown Engineering, som senere ble overtatt av Kværner, deltok på messen. Blant de besøkende var hele militærjuntaens toppledelse, inkludert general, statsminister og formann i juntaen (SLORC), Than Shwe.

To tunger
Da NorWatch snakket med Trygve Haug  vannkraftdivisjonen i Kværner om deltakelsen på messen, sa Haug at selskapet i vannkraftdivisjonen i Kværner om deltakelsen på messen, sa Haug at selskapet raskt etter messen bestemte seg for  å ikke investere eller delta i landet. Nesten samtidig ble Norges generalkonsul i Burma, James Leander Nichols, arrestert for "ulovlig bruk av faxmaskin". I følge en medfange ble Nichols torturert og mishandlet i fengselet, hvor han senere døde.

Haug sa til NorWatch at Nichols` arrestasjon var en deltakende faktor til Kværners beslutning. På samme tid utførte altså Kværners Singapore-baserte selskap, Kværner R.J.Brown, en kontrakt for Yetagun-utbyggingen.

-----------------------------------------------------------

"Premier Oil støtter ikke bare den militære regjeringen økonomisk, de gir den også moralsk støtte og gjør demokratiet en stor bjørnetjeneste. De skulle skamme seg."
Aung San Suu Kyi, om operatøren på Yetagun-feltet, 1998.

-----------------------------------------------------------

Omstridt rørledning
Gassen fra Yetagun-feltet vil, i likhet med den fra Yadana-feltet, bli eksportert i en egen, parallell rørledning til Thailand. Rørledningen som krysser landet  i sør, skal føre gassen fram til thailandske Ratchburi Power Plant, som skal nyttegjøre seg den.

Rørledningen som bygges av Total, Unocal, og de statlige thailandske oljemyndigheter PTTEP og MOGE, er antagelig det mest omstridte næringslivsprosjektet i verden i dette tiåret. Premier Oil har så langt sluppet unna det kraftige presset som Unocal og Total har vært utsatt for.

Rapportene omkring brudd på menneskerettighetene i sammenheng med byggingen av den første rørledningen, både når det gjelder den fra før pressete karen-befolkningen i grenseområdet, og i sammenheng med bruken av tvangsarbeid på rørledningen, har vært utallige.

Militærjuntaen, SPDC (The state peace and development council), tidligere SLORC, definerer dette arbeidet som "nasjonal dugnad". Folk som har flyktet fra tvangsarbeid og Amnesty International gir et helt annet bilde av situasjonen. I august 1998 publiserte ILO en rapport på bruken av tvangsarbeid i Burma, basert på ILO-konvensjon nummer 29, og konkluderte at SPDC var:  "skyldig i en internasjonal forbrytelse som også er, hvis utført på en utstrakt og systematisk måte, en forbrytelse mot menneskeheten".

Også på thailandsk side har rørledningen møtt på store problemer. Lokale miljøorganisasjoner startet i januar 1998 opp en serie med protester og aksjoner mot rørledningen, som blant annet krysser en nasjonalpark. Amnesty International meldte i den forbindelse at ledere for protestene hadde mottatt anonyme drapstrusler. Etter at en høring var gjennomført om rørledningen, bestemte Thailands statsminister i mars samme år at arbeidet skulle fortsette, kun med mindre korreksjoner. Avgjørelsen førte til en rekke protester med etterfølgende arrestasjoner.
 
Kværner R.J.Brown, Singapore
Kværner R.J. Brown fikk i 1997 tildelt en kontrakt på design av toppdekk og moduler for en gassplattform av et konsortium ledet av britiske Premier Oil. Plattformen skal utvinne gass fra det burmesiske Yetagun-feltet, og det statlige burmesiske oljeselskapet Myanma Oil & Gas Enterprise eier 15% i konsortiet. Gassproduksjonen skal etter planen starte opp i april neste år og det forventes en produksjon på drøyt 5 millioner kubikkmeter gass per dag. Gass skal i hovedsak eksporteres til Thailand.

Artikkelen sto på trykk i Norwatchs nyhetsbrev nr. 13/99

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!