Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Norske Skog ligger 1,5 prosent over absolutt minstelønn: God profitt, minimal lønn

Norske Skogs investering i avispapirfabrikken i Sing Buri i Thailand blir jevnlig omtalt som en økonomisk suksess i norske aviser. Men finanskrisen som gjorde det mulig for Norske Skog å tjene  gode penger i Asia, har gjort det mye vanskeligere å klare seg økonomisk for de ansatte på minstelønn, og bortsett fra et engangsbeløp har de ikke fått nyte godt av Norske Skogs økonomiske suksess. I stedet for å diskutere lønn med de ansatte, antyder den nye norske ledelsen at det kan bli aktuelt å redusere bemanningen.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Norske Skogs investering i avispapirfabrikken i Sing Buri i Thailand blir jevnlig omtalt som en økonomisk suksess i norske aviser. Men finanskrisen som gjorde det mulig for Norske Skog å tjene  gode penger i Asia, har gjort det mye vanskeligere å klare seg økonomisk for de ansatte på minstelønn, og bortsett fra et engangsbeløp har de ikke fått nyte godt av Norske Skogs økonomiske suksess. I stedet for å diskutere lønn med de ansatte, antyder den nye norske ledelsen at det kan bli aktuelt å redusere bemanningen.


Av Øyvind Eggen
Norwatch

Norske Skog kjøpte avispapirfabrikken i 1998, og eier nå ca. 30 prosent gjennom selskapet Pan-Asian Paper Company (PAPCO), som ble etablert i vinter. Selskapet Hansol fra Korea hadde ledelsen fram til Norske Skog overtok. Investeringene var svært billige fordi fabrikkene var på "billigsalg" etter finanskrisen, og driften viser også et solid overskudd, noe Norske Skog flittig har fortalt norske medier.

Totalt arbeider 434 mennesker ved fabrikken, som produserer 24 timer i døgnet. Det er 28 koreanere ansatt i ledelsen, en "arv" etter de tidligere eierne, og to nordmenn. På gulvet jobber thaier fra lokalsamfunnet. En del av dem har høyskoleutdanning eller andre kvalifikasjoner, men store deler av produksjonen er basert på lavt kvalifisert arbeidskraft på minstelønn. Det gjelder i hovedsak de som arbeider med sortering av det resirkulerte papiret som kommer inn til fabrikken. De aller fleste av disse er kvinner.

Fabrikken i Sing Buri praktiserer en minstelønn på 132 baht (28 kroner) pr. dag, beskjedne 2 baht mer enn lovens absolutte minstelønn for de fattigste områdene av Thailand. Lønna regnes ut per arbeidsdag, og på fridager gis ingen lønn. I følge fagforeningen gis minstelønn til 80-100 arbeidere, altså omtrent en fjerdedel. De har ikke fått lønnsøkning på to år. I fjor fikk arbeiderne en bonus som bestod av en månedslønn pluss et fast beløp på 7000 baht, som innebærer at de lavest lønnede fikk nesten tre måneders lønn. Dette var et engangsbeløp, og da NorWatch besøkte fabrikken, hadde arbeiderne ingen avtale om bonus for inneværende år.

- Jeg mener at vi har tenkt en "skandinavisk" lavlønnsprofil i denne saken, fordi de lavest lønnede relativt sett får mest. Bonusordningen innebærer at den reelle årslønna ligger 25 prosent over lovbestemt minstelønn, sier administrerende direktør Erik Stai.

- Vi må heller ikke glemme det faktum at en av de viktigste komparative fordelene Thailand har, er nettopp lave lønnskostnader, legger han til.

----------------------------------------------------------

"Folk med så lav lønn vil måtte arbeide mye overtid og spare mye, om de skal overleve. De vil bygge seg opp mye gjeld, og vil aldri få råd til egen bolig samme hvor mye de sparer."
President Pratueng Saengsak i Labour Congress of Thailand.

---------------------------------------------------------

Prisene stiger, lønna er uendret
Den lovbestemte minstelønn er etter de flestes mening for lav til å kunne forsørge en familie, særlig etter at finanskrisen har gjort det minst 15 prosent dyrere å leve uten at minstelønna har økt (se nyhetsbrev nr. 10/99). I praksis er det lavtlønnede arbeidere som betaler den høyeste prisen for finanskrisen i Thailand, fordi prisene på mange basisvarer har steget kraftig. Kvinner, som utgjør storparten av de lavtlønte og tradisjonelt har omsorgsansvar, vil ha svært vanskelig for å klare seg om de ikke har en ektemann som tjener mer.

Selv om Sing Buri ligger i lavtlønnsområdet, ligger det relativt nær Bangkok-området der den lovbestemte minstelønna er høyest (162 baht). Bangkok "smitter" når det gjelder levekostnader, og pengene rekker derfor kortere enn i distriktene, i følge rådgiver Pradit Krunkrathok i Labour Congress i Thailand (tilsvarer LO i Norge).

- Når det gjelder de med lavest inntekt, er det ikke så stor forskjell på levekostnadene som minstelønnsbestemmelsene skulle tilsi, mener Krunkrathok. Han gir klart uttrykk for at arbeidsgivere bør legge seg over minstelønnsbestemmelsene.

- 132 baht vil kanskje kunne være nok for en enkeltperson uten egen leilighet, men det er ikke mulig å forsørge en Pratueng Saengsak i Labour Congress.            - Folk med så lav lønn vil måtte arbeide mye overtid og spare mye, om de skal overleve. De vil bygge seg opp mye gjeld, og vil aldri få råd til egen bolig samme hvor mye de sparer, mener han. Presidenten er litt overrasket over at en norsk arbeidsgiver gir så lav lønn.

- Skandinaviske arbeidsgivere pleier å være ganske gode på lønn, sier han.

-----------------------------------------------------------
 
"Vi spurte den nye ledelsen om det var noen planer om å redusere arbeidsstokken, og de svarte at det ikke er noen konkrete planer om det."
Klubbleder Sutus Pusake

----------------------------------------------------------

Redd for oppsigelser
- Lønna er resultatet av forhandlinger, sier administrerende direktør Erik Stai på spørsmål fra NorWatch.

Det samsvarer dårlig med hva fagforeningen forteller. Om lønn har blitt nevnt under møtene, har ikke fagforeningen oppfattet det som et forhandlingsutspill. Klubblederen nevnte ikke en gang lønn da NorWatch spurte hva de har snakket med ledelsen om.

- Vi spurte den nye ledelsen om det var noen planer om å redusere arbeidsstokken, og de svarte at det ikke er noen konkrete planer om det. Og vi har fått en god bonus, etter at de forrige eierne ikke hadde gitt oss bonus på tre år. Dette er vi fornøyd med, sier klubbleder Sutus Pusake.

Han liker dårlig å snakke om lønn, og etter å ha fått bekreftet at NorWatch nyhetsbrevet vil bli lest av ledelsen ved fabrikken, virker han svært forsiktig med å signalisere lønnskrav. I en thailandsk bedriftskultur er det ikke vanlig at lønn for ukvalifiserte arbeidere er gjenstand for forhandlinger mellom ledelse og fagforening. Det forklares med en historie preget av undertrykking av fagbevegelsen og kulturelt betingede normer for kommunikasjon mellom folk av forskjellige status. Streikevåpenet blir nesten aldri brukt.

Fagforeningen med 380 medlemmer - nesten alle ansatte - ble opprettet i 1997, og hadde store problemer i forhandlingene med de tidligere koreanske eierne.

- Vi vil ikke kreve for mye på en gang, men vil være rimelige, og kommunisere klart, forteller han om sine strategier.

----------------------------------------------------------

"Det er ikke tvil om at vi kan drive med færre ansatte.  Ved fabrikken vår i Frankrike har vi fem ganger så  høy produksjon med like mange ansatte. "
Administrerende direktør Erik Stai.

----------------------------------------------------------

Fornøyd med Norske Skog
De ansatte virker likevel fornøyd med å ha fått nye eiere. De tidligere koranske eierne hadde vist liten vilje til å forhandle med de ansatte. Fagforeningen skryter av at Norske Skog snakker direkte med dem.

- De forrige lederene var ikke særlig opptatt av arbeiderne, og likte ikke fagforeninger. De norske er mer åpne. De møter oss direkte, sier sekretær Sommai Saranjit.

- Hva slags forandringer forventer du med nye, norske eiere?

- Kanskje vi får noe bedre arbeidsforhold, og bedre sikkerhet.

- Vil dere be om mer lønn?

- Ja selvfølgelig, svarer sekretæren raskt, men blir korrigert av klubblederen, som minner om at de ikke vil være urimelige. Han medgir at fagforeningen er redd for oppsigelser, og at det er noe  av grunnen til at de ikke ønsker å ta opp spørsmålet om lønn med ledelsen.

Lønnsforhandlinger står heller ikke på Norske Skogs agenda. I stedet snakker ledelsen om reduksjoner, og bekrefter således at de ansattes frykt har en viss begrunnelse, men de avviser at dette er planlagt i nær framtid.

- På sikt kan vi nok komme til å vurdere å redusere arbeidsstokken, men det står ikke på dagsorden i dag. Det er ikke tvil om at vi kan drive med færre ansatte. Ved fabrikken vår i Frankrike har vi fem ganger så høy produksjon med like mange ansatte, sier Stai.

Flere tiltak for de ansatte
Etter at Norske Skog overtok fabrikken i fjor har ledelsen igangsatt flere tiltak for de ansatte. Blant annet skal de 28 koreanerne i ledelsen, som representerer de tidligere eierne, etterhvert skiftes ut med thailandsk personell. Målsetningen er at flest mulig av dem som allerede arbeider ved fabrikken, skal få videreopplæring som gjør dem i stand til etterhvert å få høyere stillinger.

- Vi satser på å ha erstattet den koreanske ledelsen med thaier i løpet av et par år, forteller administrerende direktør Erik Stai.

De ansatte på gulvet har løfte om å bli prioritert ved framtidige ansettelser i høyere stillinger, forutsatt at de er kvalifisert. Det er ansatt en "Human Resource Manager" som skal arbeide med å rekruttere og lære opp thaier. Alle ansatte i det nedre delen av lønnsdiktat har tilgang på en støtteordning for barnas utdanning, med stipend billig lån.

Fagforeningen har nylig fått nye lokaler; et stort og velutstyrt kontor med data- og møtefasiliteter som er fullt på høyde med ledelsens kontorlokaler. Det skjedde etter at den norske ledelsen overtok.

Fagforeningen har en ganske beskjeden målsetning; å sørge for at arbeidsforhold er i tråd med loven. Det har de oppnådd, men heller ikke særlig mer. Både lønn, arbeidstid, sosiale ordninger og permisjonsbestemmelser ligger på linje med, eller en ørliten tanke over lovens minstebestemmelser. Arbeiderne får seks dager årlig ferie, tre måneders betalt svangerskapspermisjon og inntil 30 sykedager - nøyaktig lik lovens krav.

-----------------------------------------------------------

"Lønna er bestemt gjennom forhandlinger"
Administrerende direktør Erik Stai.

-----------------------------------------------------------

Lønnsøkning ville kostet promiller
Andre norske bedriftsledere i Thailand har antydet overfor NorWatch at lønna bør være på om lag 25 prosent over lovbestemt minstelønn for at arbeiderne skal kunne leve «rimelig bra» (se nyhetsbrev 10/99).

Om ledelsen i PAPCO - som en start - hadde økt minstelønna med bare 10 prosent for de 100 lavest lønnede ansatte, ville det kostet selskapet i underkant av 90.000 kroner årlig. Beløpet tilsvarer 4-5 reiser Oslo-Bangkok t/r på forretningsklasse. I siste kvartal i fjor ville denne lønnsøkningen utgjort omtrent 0,5 promille av driftsoverskuddet fra de to fabrikkene selskapet kontrollerte i Asia i samme periode. Selskapet oppgir ikke driftsresultatet for fabrikken i Sing Buri alene, men forteller at begge de to fabrikkene i Asia går med et bra overskudd før finanskostnader.

Artikkelen sto på trykk i Norwatchs nyhetsbrev nr. 12/99

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!