Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Norsk gartneribedrift på Sri Lanka: Sprikende miljøprofil, gode arbeidsforhold

Den norskeide gartneribedriften Green Farms er i likhet med mange andre norske bedrifter i landet underlagt regelverket til Board of Investment, som motarbeider organisasjonsretten til arbeiderne. Administrerende direktør Arne Svinningen mener derimot at fagforeninger er en god ting for bedriften, og om lag 95% av arbeiderne i selskapet er organisert. Uten at det er spesielle krav om det fra myndighetenes side, har Green Farms de siste årene satset kraftig på å forbedre miljøprofilen sin, men den er sprikende, og i planteproduksjonen benytter de seg av flere sprøytemidler som er forbudt i Norge av hensyn til miljø og helse.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Den norskeide gartneribedriften Green Farms er i likhet med mange andre norske bedrifter i landet underlagt regelverket til Board of Investment, som motarbeider organisasjonsretten til arbeiderne. Administrerende direktør Arne Svinningen mener derimot at fagforeninger er en god ting for bedriften, og om lag 95% av arbeiderne i selskapet er organisert. Uten at det er spesielle krav om det fra myndighetenes side, har Green Farms de siste årene satset kraftig på å forbedre miljøprofilen sin, men den er sprikende, og i planteproduksjonen benytter de seg av flere sprøytemidler som er forbudt i Norge av hensyn til miljø og helse.


Tarjei Leer-Salvesen
Norwatch

- Det var Håkon Lie på oppdrag fra ILO som i sin tid hjalp Sri Lanka med arbeidslovgivningen i landet, sier administrerende direktør Arne Svinningen i Green Farms.

- Arbeidslovgivningen sikrer folk retten til å organisere seg, om de ønsker det. Jeg syns fagforeninger er en god ting, vi får mer ordnede former på samspillet mellom de ansatte og ledelsen.

- Men du er underlagt regelverket til Board of Investment, selv om bedriften ikke er fysisk lokalisert i frihandelssonen. Må du ikke følge deres anbefalinger?

- Selv om Board of Investment ikke ønsker fagforeninger, så har de ingen grunn til å lage trøbbel for oss her. Arbeiderne er fornøyde, jeg er fornøyd, og bedriften går relativt godt. Hvis de likevel stiller spørsmål, er det jo bare å vise til arbeidslovgivningen i landet. Folk har rett til å organisere seg, så enkelt er det, slår Svinningen fast.

- Bare minstestandarder
Når det gjelder innholdet i BOIs bestemmelser, er dette ifølge Svinningen minstestandarder.

- I regelverket til BOI er det ingen hindring eller forbud mot fagforeninger, men det finnes et krav om at alle bedriftene har en "joint consultativ committee" der ansatte deltar med representanter som velges for ett år om gangen, sier Svinningen.

Det finnes en fagforening på bedriften, som 95% av de totalt 180 arbeiderne er tilsluttet.

Minstelønn i frihandelssonen ligger på 2800 Rs. Hos Green Farms tjener ingen under 3000 Rs.  Basislønnen varierer opp til 5000 Rs. Hvert år får de ansatte fjorten dager ferie og syv sykedager, men ut over dette gjelder "no work, no pay"-prinsippet. Svinningen overtok ledelsen ved bedriften i 1986. Han har innført årlige samtaler med samtlige ansatte for å få best mulig innsikt i den enkeltes arbeidssituasjon. Da Svinningen overtok styringen av selskapet, var det 25% fravær. Ifølge Svinningen er dette nå nede på under 3%. Arbeiderne er forsikret mot arbeidsulykker, og har en pensjonsavtale med bedriften.

Mangler partner
Green Farms ble etablert i 1979 som et samarbeidsselskap mellom Øivind Lorentzen Trading, Ragnar J. Svinningen AS og fem lankesiske selskaper. Svinningen eide den gang 10% av Green Farms. I 1983-84 skar samarbeidet seg mellom de lokale selskapene og deres norske partnere, og de andre interessentene i Green Farms trakk seg ut. Svinningen ble sittende alene igjen med selskapet. Eierstrukturen ble omorganisert og fordelt mellom brødrene Ragnar og Arne Svinningen, med en liten andel til Hans Hoegh.

Arne Svinningen overtok ledelsen i selskapet i 1986 og flyttet samtidig til Colombo .

Fra 1984 og til 1996 har Green Farms gjentatte ganger mottatt støtte fra NORAD. Beløpene har kommet i form av opplæringsstøtte og lån.

Det har imidlertid hele tiden vært NORADs politikk å finne en ny lokal partner til Green Farms, og har vært misfornøyd med at det har tatt så lang tid. Nettopp dette ble i sin tid satt som premiss for tildeling av opplæringsstøtte og lån. Nå har det gått 15 år siden de lokale partnerne forsvant ut. I følge Svinningen har selskapet brukt mye tid, flere årsverk, på det å finne en lokal partner, men uten å lykkes. I dag er fortsatt ikke lånene selskapet har tatt opp hos NORAD tilbakebetalt.

Svinningen mener at konkurrenter fra Danmark og Be-Ne-Lux landene har bedre vilkår hos sine myndigheter enn Green Farms har hos NORAD. Greens Farms har også hatt problemer med inntjeningen, og dette har ført til forsinkelser i tilbakebetalingen.

Svinningen mener NORAD burde forstå at det er tidkrevende å finne en egnet lokal partner, og når det gjelder prioriteringer av ressurser fra NORADs side, mener han de er for lite opptatt av landbrukssektoren.

- Når det gjelder det forholdet at Green Farms ikke har noen lokal partner, så er NORAD klar over dette forholdet. Det har vært gjenstand for diskusjon med bedriften flere ganger. Vi kunne eventuelt ha kansellert lånet, men det kunne fått dramatiske følger for bedriften, noe vi ikke ønsket. Vi valgte å fortsette, under forutsetning av at selskapet etterstrebet å finne en lokal partner. Det klarte de ikke. For et par år siden ble imidlertid regelverket endret av Stortinget, og dette med lokalt eierskap er ikke lengre et krav til de norske bedriftene som mottar støtte, sier Hallvard Lesteberg i NORAD.

-----------------------------------------------------------

"Folk har rett til å organisere seg, så enkelt er det."
Arne Svinningen, adm. dir. i Green Farms 19.2.99

-----------------------------------------------------------

Mindre sprøytemidler
I deler av gartneribransjen er høyt forbuk av kjemiske sprøytemidler et stort miljøproblem og en helsemessig belastning for arbeiderne. Den kjennskap NorWatch har til reguleringer av bruk og utslipp av ulike kjemikalier for bedrifter underlagt regelverket til Board of Investment, indikerer at det er mer eller mindre fritt frem for bedriftene til å gjøre som det passer dem.

Green Farms har på eget initiativ redusert bruk av kjemiske sprøytemidler med drøyt 80% over de siste årene. Og alle sprøytemidler i såkalt 'kategori rød', de med størst miljø- og helsemessig risiko, er fjernet fra produksjonen. Selskapet har ansatt en entomolog og en soppekspert, som setter i verk ulike tiltak for biologisk skadedyrsbekjempelse for å minske bruken av kjemikalier.

Når sprøytemidler likevel brukes, har Green Farms to team ƒ seks personer som er spesialtrenet for dette. Bruk av verneutstyr virket upåklagelig hos det temaet som var i arbeid under NorWatch sitt besøk. Alle som arbeider med kjemisk skadedyrsbekjempelse ved bedriften kontrolleres gjennom blodprøver hvert halvår, opplyser ledelsen i selskapet. I tillegg til dette gjennomgår alle ansatte en helsesjekk årlig.

Green Farms dekker et område på 200 mål. Selskapet har tidligere benyttet seg av leieproduksjon på 600 mål ekstra. For øyeblikket leier de om lag 100 mål.

I dag dyrkes et uttall varianter av ti ulike plante-arter for eksport. Green Farms har samtidig en enhet for forskning og utvikling av nye planter. De selger om lag 5% av produksjonen lokalt. Resten av produksjonen eksporteres, mye til Europa, men også Japan og USA.

Green Farms driver mye av forskningen sin i samarbeid med Universitetet i Colombo, Sri Lankas landbruksministerium, Tea Research Institute og Horticulture Research and Development Institute. I fremtiden vil bananer og økologiske grønnsaker være satsningsområder for bedriften, og Svinningen har allerede startet forsøksproduksjon av økologiske grønnsaker på deler av farmen.

-----------------------------------------------------------

"Sprøytemiddelet Marshal er forbudt i Norge og svært helseskadelig."
Alvhild Hedstein, Bellona

-----------------------------------------------------------

- Ikke bra nok
Til tross for den tilsynelatende høye miljøprofilen, bad NorWatch selskapet om å utlevere listen over de sprøytemidlene som fortsatt er i bruk i planteproduksjonen. På listen finnes enkelte sprøytemidler som ikke er godkjent i Norge, av hensyn til miljø og helse.

Alvhild Hedstein er naturforvalter, og arbeider i Miljøstiftelsen Bellona. Hun er skuffet over at selskapet ikke har vært flinke nok til å finne alternativer til noen av de sprøytemidlene som fortsatt er i bruk.

- Sprøytemiddelet Marshal, for eksempel, er forbudt i Norge og svært helseskadelig, sier Hedstein.

Hedstein nevner også merkenavnene Applaud, Sevin og Kureta, som har negative miljøeffekter og ikke er godkjent for bruk i Norge. Kureta inneholder karbofuran (se NorWatch 1/96, 9/97 og 2/98), som blant annet Borregaard produserer i Kina. NORAD avslo i 1997 en søknad om støtte til denne produksjonen.

- Det virker som om Green Farms skiller mellom matplanter og prydplanter, og at de mener det er greit å sprøyte med disse midlene bare folk ikke skal putte plantene i munnen. Det viser jo dette at de vil produsere økologisk mat. Men man skal ikke være slappere på miljøsiden selv om det er prydplanter og ikke mat det er snakk om. Stoffene havner i jorden, og siden i grunnvannet. For naturen spiller det ingen rolle hva slags planter som blir sprøytet. Disse stoffene kan være med å forstyrre økosystemer, og utgjør en fare, sier Hedstein.

I et følgebrev til listen med sprøytemidlene gjentar Green Farms at de har innført et program for integrert skadedyrskontroll, som blant annet innebærer at alle beplantede områder sjekkes manuelt hver uke, og at de på denne måten har redusert mengden sprøytemidler som benyttes med drøyt 80%.

Bellona mener bedriften bør anstrenge seg for å finne mer miljøvennlige alternativer til de stoffene som fortsatt er i bruk. 


Fakta: Svinningen i Sri Lanka
Green Farms Ltd er etablert nord for Negombo i Sri Lanka. Selskapet produserer grønne planter og stiklinger. Green Farms eies 52% av Arne Svinningen. Ragnar J. Svinningen AS eier 47,9%, mens Hans Hoegh eier de resterende 0,1%. Om lag 60% av produksjonen selges til Europa, bare 5% går til det lokale markedet, mens resten selges til Nord-Amerika, Japan, Taiwan, Kina og Midt-Østen. Green Farms har tidligere mottatt NORAD-støtte.

Artikkelen sto på trykk i Norwatchs nyhetsbrev nr. 9/99

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!