Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Norsk selskap trykker Bibelen i frihandelssone: Slett miljøpraksis og fagforeningsforbud

I frihandelssonen Katunayake, like nord for hovedstaden Colombo i Sri Lanka, trykker det norskeide selskapet New Life Literature bibler og annen kristen litteratur. Siden selskapet ble startet i 1984, har det levert kristen litteratur til alle verdenshjørner, og til en svært lav pris. Baksiden av medaljen er fagforeningsforbud, og spesialavfallet heller selskapet ubehandlet ut i vasken.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
I frihandelssonen Katunayake, like nord for hovedstaden Colombo i Sri Lanka, trykker det norskeide selskapet New Life Literature bibler og annen kristen litteratur. Siden selskapet ble startet i 1984, har det levert kristen litteratur til alle verdenshjørner, og til en svært lav pris. Baksiden av medaljen er fagforeningsforbud, og spesialavfallet heller selskapet ubehandlet ut i vasken.


Tarjei Leer-Salvesen
Norwatch

- Fagforeninger er ikke bra! sier Paul Perera, som arbeider med personalansvar og lønninger i New Life Literature.

- Vi må snakke med Board of Investment og fortelle dem at vi ikke skal ha fagforeninger her i sonen, slik de har fått i en av de andre frihandelssonene nå. De har politiske motiver. Det viktige er at vi snakker med arbeiderne våre.

- BOI bestemmer
I tråd med BOIs bestemmelser har ikke arbeiderne i det norske misjonstrykkeriet lov til å organisere seg. I stedet har ledelsen i selskapet møter med noen av arbeiderne et par ganger i året, der det er anledning til å ta opp spørsmål som lønn og arbeidsforhold. Paul Perera mener dette dekker behovene til arbeiderne.

Bjarne Helgesen, daglig leder i New Life Literature (NLL) sier til NorWatch at Paul Perera sine synspunkter ikke representerer bedriftens offisielle policy. Han presiserer overfor NorWatch at Paul Perera ikke har noen autoritet i spørsmål omkring organisering, men bekrefter fagforeningsforbudet.

- Vår policy er å følge opp hva sonemyndighetene til enhver tid måtte bestemme, enten det er for eller i mot legalisering av fagorganisering. Hvis sonemyndighetene skulle tillate fagorganisering, vil vi selvfølgelig la våre arbeidere organisere seg uten noen hindringer. Våre arbeidere har bedre betingelser enn arbeidere andre steder og har ingenting å tjene på å organisere seg, sier Helgesen.

Ut i vasken
Under en omvisning i lokalene til trykkeriet, stopper Jon Christian Robsrud, lagersjefen i selskapet, foran to arbeidere som arbeider med fremkalling av en trykkplate. Etter å ha belyst platen, legger arbeiderne den i en kjemikaliebad. Så vaskes platen i vann og kjemikaliene spyles ned i sluket på en vask som står ved siden av.

- Vi har ingen forpliktelser i forhold til måling av utslipp eller behandling av kjemikaliene fra produksjonen, forklarer Robsrud og fortsetter:

- Alle kjemikalier fra fremkalling av bilder, klargjøring av trykkeplater, rengjøring av maskiner og annet går i vasken, uten å måles, renses eller behandles på noen måte. Det er slik det er her i frihandelssonen.

I Norge ville en slik praksis blitt ansett som et klart lovbrudd.

- I følge de gjeldende forskriftene i Norge skal fotokjemikalier og kjemikalier fra platefremkalling leveres til forsvarlig destruering som spesialavfall. Til og med skyllevannet fra filmfremkalling kan ikke lengre slippes rett ut, men må først renses for sølvinnholdet, opplyser Atle Breiby i trykkeriet HippoTrykk AS.

NorWatch konfronterer New Life Literature med at denne måten å behandle kjemikaliene på er forbudt i Norge.

- Vi ønsker å være miljøvennlige. Vi vil benytte returmuligheter for spesialavfall, men har per i dag ikke sett noen mulighet til å få dette deponert sikkert. Vi vil benytte en slik mulighet så snart vi har informasjon om at det er mulig, sier Helgesen.

Men etter noen dager kommer Helgesen tilbake til spørsmålet om spesialavfall, uten at det gir grunn til håp om forbedringer i praksisen:

- Vi har undersøkt med Board of Investment hva som ville skje hvis vi leverte brukte kjemikalier som spesialavfall. Hvis vi leverte det til Board of Investment, ville DE helt det rett ut i avløpet.

Spesiell historie
Misjonær-ekteparet Arnfinn og Hildur Andaas etablerte New Life Literature i 1984. Slik beskriver selskapet sin egen historie:

"Gjennom hele sitt liv hadde Arnfinn Andaas ønsket å spre Guds Ord til de  millioner i verden som enda ikke hadde hørt budskapet. Han innså at ved å ha sitt eget trykkeri, kunne han spre Evangeliet mer effektivt. I 1984 ville han starte et trykkeri i Sri Lanka.

Årsakene var:
- Utgiftene for misjons-trykkerimedarbeidere er bare 10-20% av vestlige land.
- Arbeidernes lønninger er mindre enn 10% av lønningene i vestlige land.
- En fabrikk var tilgjengelig i en frihandelssone.
- Dette ville gjøre det mulig å importere råmaterialer tollfritt.
- Med effektiv ledelse, kunne trykkeriet være svært økonomisk.

De trengte penger, en fabrikk, trykkeri, bokbinderi, trykkpresser og bindingsutstyr.
  
Så Hildur, Andaas sin kone, begynte å be til Gud om en million dollar. (Hun var rask til å spesifisere "US", for å være sikker på at hun ikke fikk Hong Kong dollar. De bodde i Hong Kong på den tiden. Og hun ble bønnhørt (...)"
  
Pengene kom fra givere i Norge, og hos NORAD fikk selskapet dessuten lånt en million kroner i 1985.

-----------------------------------------------------------

"Alle kjemikalier fra fremkalling av bilder, klargjøring av trykkeplater, rengjøring av maskiner og annet går i vasken, uten å måles, renses eller behandles på noen måte. Det  er slik det er her i frihandelssonen."
Jon Christian Robsrud, lagersjef i New Life Literature, 23.2.99

-----------------------------------------------------------

En misjonsbedrift
New Life Literature har i dag 39 lokalt ansatte i trykkeriet, og tre norske medarbeidere i selskapets ledelse. Lønnsnivået ligger varierer fra 3450 rupies og oppover for lokalt ansatte, og hver måned får de ansatte i tillegg 1000 rupies. Selskapet ligger dermed et godt stykke over anbefalt minstelønn i frihandelssonen.

De ansatte i selskapet får dessuten andre frynsegoder, som støtte til legeregninger, bryllup og begravelser, og dessuten gratis mat i arbeidstiden.

NLL eies av stiftelsen Nytt Livs Lys i Norge. Eierne tjener ingen penger på selskapet, som ikke har profitt som sin målsetning. Bøkene skal trykkes så mange og så billig som mulig, for i New Life Literature er formålsparagrafen misjonerende.

Om lag en tredel av produksjonen så langt har vært bibler. Biblene trykkes på ulike språk, og hovedmarkedet er Kina. NLL trykker ulike oversettelser av bibelen, men de forbeholder seg retten til å nekte å trykke oversettelser de mener er "gale". Dette har ikke Ropsrud erfart enda, han har arbeidet i selskapet i drøyt to år.

Ikke mye av produksjonen er rettet mot det norske markedet. men NLL har trykket noe kristen litteratur på norsk. De har dessuten levert Ny-testamenter til Gideon og gjort et oppdrag for Bibelselskapet med å levere et opptrykk av Lukas-evangeliet til Studentsamskipnaden.

Da NorWatch besøkte trykkeriet i Sri Lanka, hadde det nylig fått et oppdrag for misjonsorganisasjonen SIM med å lage 12.000 bokpakker … 30 bøker til pastorer i India. Mye av dette var støttelitteratur til bibelen og annen litteratur til bruk i presteyrket. New Life Literature lager også bibelbokser for det norske markedet.

En gang ble selskapet spurt om de kunne trykke en verktøykatalog.

- Det er i og for seg ikke noe galt i det å trykke verktøykataloger, men det er ikke det vi har kommet hit for, sier Robsrud.

-----------------------------------------------------------

"Vår policy er å følge opp hva sonemyndighetene til enhver tid måtte bestemme, enten det er for eller i mot legalisering av fagorganisering. Hvis sonemyndighetene skulle tillate fagorganisering, vil vi selvfølgelig la våre arbeidere organisere seg uten noen hindringer. Våre arbeidere har bedre betingelser enn arbeidere andre steder og har ingenting å tjene på å organisere seg." Bjarne Helgesen, daglig leder i New Life Literature til NorWatch 7.4.99

-----------------------------------------------------------

Nytt Livs Lys i Sri Lanka
Nytt Livs Lys er en norsk stiftelse der blant annet de to sang-evangelistene Arne Gundersen og Egil Solheim sitter i styret. Stiftelsen har et evangelisk formål, og er finansiert av givere i Norge. Nytt Livs Lys eier 100% av trykkeriet New Life Literature med 39 lokalt ansatte. Trykkeriet eksporterer bibler og annen kristen litteratur til hele verden, med Kina som hovedmarked. New Life Literature mottok støtte fra NORAD i oppstartsfasen. Lånet er nedbetalt.

Artikkelen sto på trykk i Norwatchs nyhetsbrev nr. 9/99

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!