Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Quilombo-familier anklager Lorentzen-selskap: - Dere drepte våre barn!

Quilombo-familier som NorWatch har besøkt i den brasilianske delstaten Espirito Santo anklager Lorentzen-selskapet Aracruz Celulose for å ha forårsaket at tre av deres sønner døde av forgiftning på grunn av selskapets bruk av plantevernmidler i 1994. Ifølge de etterlatte og en lokale fagforening ble dødsfallene aldri etterforsket på en ordentlig måte. Lorentzen-selskapet benekter på sin side muligheten for at plantevernmidler er årsaken til dødsfallene, og henviser til dødsattestene for to av guttene og obduksjonsrapporten for den tredje gutten. Disse dokumentene beviser imidlertid ikke at forgiftning er utelukket, ifølge Statens Rettstoksikologiske Institutt i Oslo, som har gjennomgått materialet.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Quilombo-familier som NorWatch har besøkt i den brasilianske delstaten Espirito Santo anklager Lorentzen-selskapet Aracruz Celulose for å ha forårsaket at tre av deres sønner døde av forgiftning på grunn av selskapets bruk av plantevernmidler i 1994. Ifølge de etterlatte og en lokale fagforening ble dødsfallene aldri etterforsket på en ordentlig måte. Lorentzen-selskapet benekter på sin side muligheten for at plantevernmidler er årsaken til dødsfallene, og henviser til dødsattestene for to av guttene og obduksjonsrapporten for den tredje gutten. Disse dokumentene beviser imidlertid ikke at forgiftning er utelukket, ifølge Statens Rettstoksikologiske Institutt i Oslo, som har gjennomgått materialet.


Av Harald Eraker
Norwatch
 
Anklagene mot Aracruz Celulose kommer fra beboerne i Sao Jorge, en halv times kjøretur fra byen San Mateus nord i delstaten Espirito Santo. Innbyggerne i Sao Jorge er quilomboer - etterkommere av afrikanske slaver som ble hentet til plantasjene i Brasil for rundt 200 år siden.

24 mennesker, med smått og stort, bor i Sao Jorge. Rundt ett mål er familienes eiendom, hvor de bor og dyrker litt til livets opphold.

På alle kanter er Sao Jorge omringet av Aracruz Celuloses eukalyptus-plantasjer. Men naboskapet til cellulose-giganten er svært anspent.

- Drepte våre sønner
Overfor NorWatch hevder quilomboene at tre av deres sønner i 1994 døde etter at de hadde spist nedfallsfrukt som lå badet i kjemikalier sølt ut på bakken fra en tank som Lorentzen-selskapet hadde plassert på deres eiendom.

- Uten å spørre oss, parkerte Cortec, et selskap som Aracruz Celulose hyret, en stor tank med kjemikalier under noen av våre frukttrær. Vi fikk vite at tanken inneholdt sprøytemiddelet Roundup som skulle brukes i eukalyptus-plantasjene, men ingen fortalte oss noe om hvorvidt kjemikaliene var farlige. Tanken sto der i ca. en måned, og arbeidere kom hele tiden hit for å fylle opp Roundup fra tanken over i sitt bærbare sprøyteutstyr. Men under oppfyllingen ble kjemikalier stadig sølt utover bakken hvor nedfallsfrukten lå, forteller Erisvaldo de Jesus.

Hans sønn Vando de Jesus, samt Wanderson Ayres Valentim og Jerry Adriane Valentim var henholdsvis 5, 12 og 25 år gamle da de døde i august-september i 1994. Familiene til guttene forteller at de etter å ha spist nedfallsfrukt fikk mage- og hodesmerter, etterfulgt av oppkast. Tilstanden ble verre og verre, og i løpet av kort tid døde de.

- Jeg har aldri opplevd noe lignende tidligere, forteller 70 år gamle Maria Eusebio Valentim.

Også en fjerde gutt, dengang 14 år gamle Edivando Valentim de Jesus, spiste  den samme nedfallsfrukten og ble syk. Men ifølge hans foreldre ga moren hans umiddelbart naturmedisin som reddet livet hans. Edivando plages fremdeles av hodesmerter og andre plager som Quilomboene mener har sammenheng med forgiftningen. Men hver gang de tar ham med til lege, blir det avvist at dette har noe å gjøre med hendelsene i 1994.

-----------------------------------------------------------

"Cirka ett år etter at Wando døde, ble jeg oppsøkt av en ansatt fra Aracruz Celulose da jeg var en tur i San Mateus. Han tilbød meg 5.000 rials (ca. 5.000 US dollar) for å slutte å spørre og grave om Wandos død. Men jeg nektet å la meg kjøpe til taushet. Jeg vil vite sannheten om min sønns død."
Erisvaldo de Jesus, faren til avdøde Wando

----------------------------------------------------------

Avvist
- Etter dødsfallene fikk vi besøk av to leger; Dr. Antonio Jose Bassini og Dr. Ericson. De sa til oss at guttene våre ikke døde av forgiftning, men Dr. Ericson sa til oss at vi burde flytte herfra fordi det er farlig å bo her, sier Erisvaldo de Jesus.

Quilomboene i Sao Jorge har ingen tiltro til legenes forklaring. Dr. Ericson hevder  de er nært knyttet til Aracruz Celulose, mens Dr. Bassini faktisk på den tiden var sjef for Lorentzen-selskapets Helse- og Sikkerhetsavdeling.

De etterlatte forteller at de i ettertid ikke har fått noen støtte i deres krav om erstatning og en uavhengig undersøkelse om dødsårsakene. Politiet, som kom til Sao Jorge etter press fra fagforeningen for skogsarbeidere (SINTRAL), sa at de ikke kunne gjøre noe fordi de ikke hadde noen bevis.

Familiene til de avdøde guttene forteller også at de har forsøkt å få advokater til å ta opp saken, uten hell.

Alkoholisme
Direktør for miljø og samfunnsinformasjon i Aracruz Celulose, Carlos Roxo, bekrefter at selskapet ble beskyldt for å ha forårsaket dødsfallene i 1994. Men han avviser at årsaken var forgiftning forårsaket av selskapets plantevernmiddel.

- Da beskyldningene ble kjent, sendte vi umiddelbart et team med eksperter til området, ledet av Dr. Antonio Jose Bassini, som på den tiden var vår direktør i helse- og sikkerhetsavdelingen. De konkluderte, slik lokale leger først hadde slått fast, at årsakene til dødsfallene ikke hadde noe som helst med kjemisk forgiftning å gjøre, forteller Roxo.

Ifølge Aracruz Celuloses oppsummering av dødsattestene til guttene, døde de to yngste av akutt forgiftning. For Wanderson dreide det seg angivelig om blodforgiftning og for Wando infeksjon i hjertet og betennelse i hjernen. Dødsårsaken til Jerry var derimot betennelse i bukspyttkjertelen som følge av alkoholmisbruk. 

"Det mest interessante dokumentet fra en toksikologisk synsvinkel er den toksikologiske rapporten (dok. 4) vedr. Vando Valentin de Jesus. Han døde 14.9.94, ble obdusert 15.9.94 og de toksikologiske analyseresultatene forelå samme dag, 15.9.94. Det siste forhold indikerer at det ikke er foretatt særlig omfattende toksikologiske undersøkelser. Det fremgår videre at det ikke er foretatt analyser som kunne ha avslørt om glyfosat hadde vært til stede i prøvene."

Professor. dr. med. Jørg Mørland ved Statens Rettstoksikologiske Institutt

Bestikkelse
Familiene til Wanderson og Wando forteller at de ikke har sønnenes dødsattester fordi doktoren har tatt dem. Men moren til Jerry viser oss sin sønns dødsattest. Alle i Sao Jorge er oppbrakte over at den konkluderer med at alkoholmisbruk er årsaken til hans død, og avviser på det sterkeste at han hadde alkoholproblemer.

I tiden etter dødsfallene forsøkte faren til Wando, Erisvaldo de Jesus, flere ganger å ta opp sin sønns død på nytt overfor Aracruz-legen Dr. Bassini. Men hver gang ble han avvist.

- Cirka ett år etter at Wando døde, ble jeg oppsøkt av en ansatt fra Aracruz Celulose da jeg var en tur i San Mateus. Han tilbød meg 5.000 rials (ca. 5.000 US dollar) for å slutte å spørre og grave om Wandos død. Men jeg nektet å la meg kjøpe til taushet. Jeg vil vite sannheten om min sønns død, sier de Jesus.

Verneutstyr
Quilomboene i Sao Jorge er overbevist om at deres sønner døde av forgiftning. At kjemikaliene i tanken ikke skulle være helsefarlig, tror de ikke noe på.

- Dersom kjemikaliene var så ufarlige, hvorfor hadde arbeiderne da på seg masker, hansker og heldekkende verneutstyr, spør quilomboene.

Også fagforeningleder Esmeraldo fra SINTRAL og Marcelo Calavans fra miljøorganisasjonen FASE er svært kritiske til mangelen på uavhengige undersøkelser av dødsfallene og Lorentzen-selskapets rolle i saken.

Etter NorWatchs besøk i Sao Jorge har de forsøkt å ta opp saken igjen. Ifølge Calavans gjorde de lokale helsemyndighetene undersøkelser i forbindelse med påstandene om forgiftning.

- Men da Esmeraldo fra SINTRAL sjekket saken med helsemyndighetene nå nylig, ble han fortalt at de ikke lenger hadde papirene på saken, forteller Calavans.

Obduksjonsrapporter mangler
Helt siden besøket hos quilomboene i fjor vår, har NorWatch forsøkt å få klarhet i hvilke papirer og undersøkelser som er gjort i saken. Et springende punkt er hvorvidt obduksjon av quilombo-guttene er foretatt.

Ifølge patologisk avdeling på Ullevål Sykehus, er det umulig å fastslå dødsårsakene slik de framkommer i dødsattestene som Aracruz Celulose har sendt, uten at obduksjon er foretatt.

Men etter gjentatte henvendelser til Carlos Roxo hos Lorentzen-selskapet, har NorWatch kun fått tilsendt obduksjonsrapport for den yngste gutten, Vando Valentim Jesus. Ifølge denne døde ikke Vando  av forgiftning fra kjemikalier.

NorWatch har nylig fått Statens Rettstoksikologiske Institutt (SRI) i Oslo til å gjennomgå dødsattestene og den ene obduksjonsrapporten.

Utelukker ikke forgiftning
Professor dr. med. Jørg Mørland ved SRI påpeker i sin vurdering at Roundup inneholder glyfosat, som kan forårsake livstruende forgiftning ved inntak av 0,5 ml konsentrert glyfosat per kg kroppsvekt. Mørland skriver videre at selv om uhellsforgiftninger av alvorlig karakter anses å være sjeldne, er det hos barn "rapportert dødelige forgiftninger etter inntak av glyfosat ved uhell".

Selv om de to dødsattestene og den ene obduksjonsrapporten konkluderer med at det ikke foreligger en forgiftning, inneholder de ifølge Mørland "momenter som ikke er uforenlige med en glyfosatforgiftning".

SRIs største ankepunkt er at obduksjonsrapporten viser at "det ikke er foretatt analyser som kunne ha avslørt om glyfosat hadde vært til stede i prøvene."

Dermed kan man ifølge Mørland på bakgrunn av dokumentene ikke utelukke at glyfosat kunne ha foreligget. Han påpeker også at siden de toksikologiske analyseresultatene forelå samme dag som avdøde ble obdusert, så indikerer dette at de toksikologiske undersøkelsene ikke har vært særlig omfattende.

-----------------------------------------------------------

"Da beskyldningene ble kjent, sendte vi umiddelbart et team med eksperter til området, ledet av Dr. Antonio Jose Bassini, som på den tiden var vår direktør i helse- og sikkerhetsavdelingen. De konkluderte, slik lokale leger først hadde slått fast, at årsakene til dødsfallene ikke hadde noe som helst med kjemisk forgiftning å gjøre."
Direktør for miljø og samfunnsinformasjon i Aracruz Celulose, Carlos RoxoAracruz

-----------------------------------------------------------

Roundup-tanken flyttet?
Ifølge Mørland ville den naturlige oppfølgingen av saken ha vært å foreta ny analyse av obduksjonsmaterialet med hensyn til glyfosat. Ideelt sett skal obduksjonsmateriale fra rettslige dokumenter oppbevares i flere år i toksikologiske laboratorier.

Men NorWatchs kontakter i Brasil har som nevnt møtt stengte dører i sin søken etter dokumentasjon fra myndighetene i denne saken.

I den senere korrespondanse med Aracruz Celulose angående saken, hevder Carlos Roxo på sin side plutselig at tanken med Roundup kun sto i Sao Jorge i en dag, i motsetning til en måned som Quilomboene forteller. Roxo henviser til selskapets kontrollbøker, hvor det angivelig står at arbeidet med å sprøyte plantasjene i området ble foretatt den 22. juni 1994 og avsluttet kl. 16.48, hvorpå tanken ble fraktet til et annet sted i trygg forvaring.

Men NorWatchs forespørsel om å få innsyn i kontrollbøkene, blir avvist med begrunnelse i at det er interne dokumenter som selskapet anser som konfidensielle.

Fakta: Aracruz Celulose i Brasil
Gjennom holdingselskapet Lorentzen Empreendimentos (eid 60% av Lorentzen-familien og 20% av DnB), kontrollerer de to norske aktørene 28% av A-aksjene i Aracruz Celulose S.A., hvor Erling Lorentzen er styreformann. Storebrands Miljøfond har i tillegg investert en million US dollar i Aracruz Celulose.

Selskapet er verdens største produsent av bleket kortfibret cellulose, og råder over et 200.000 hektar stort landområdet, hvorav 135.000 hektar er beplantet med hurtigvoksende eukalyptustrær som er råvaren i cellulose-produksjonen.

Artikkelen sto på trykk i Norwatchs nyhetsbrev nr. 8/99

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!