Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

FNs utviklingsprogram med grønnvaskingsprosjekt: Statoil spytter i 375,000 kroner

FNs utviklingsprogram, UNDP, har tatt initiativ til et samarbeidsprosjekt med multinasjonale storkonsern. Ifølge et internt UNDP-memo som har lekket ut i USA, har "Global Sustainable Development Facility" (GSDF) som prosjektet kalles, så langt trukket til seg 16 store multinasjonale konsern, deriblant Statoil. Internasjonale miljø- og solidaritetsorganisasjoner sier i en felles erklæring at mange av de nevnte storkonsernene jobber i motsatt retning av UNDPs siktemål, og at hele prosjektet lukter av grønnvasking av konsernene.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
FNs utviklingsprogram, UNDP, har tatt initiativ til et samarbeidsprosjekt med multinasjonale storkonsern. Ifølge et internt UNDP-memo som har lekket ut i USA, har "Global Sustainable Development Facility" (GSDF) som prosjektet kalles, så langt trukket til seg 16 store multinasjonale konsern, deriblant Statoil. Internasjonale miljø- og solidaritetsorganisasjoner sier i en felles erklæring at mange av de nevnte storkonsernene jobber i motsatt retning av UNDPs siktemål, og at hele prosjektet lukter av grønnvasking av konsernene.


Morten Rønning
Norwatch

Statoil er i stort og "godt" selskap som sponsor for UNDPs program GSDF. Den foreløpige deltakerlisten som har lekket ut inneholder Rio Tinto (UK), ABB (Sve/Sveits), Dow Chemicals (US), Citibank (US), AT&T (US), Owens Corning (US), Cultor Corporation (Fin.), ESKOM (S-Afrika), Telia AB (Sve), IKEA International (Sve), LM Ericsson (Sve.), Oracle Corp. (US), Novartis (Sveits), RWE (Tys.), Swedbank (Sve) og Hennes & Mauritz (Sve.) i tillegg altså til Statoil.

Grønnvasking
Hvert av de ovenstående selskapene har betalt 50,000 USD, eller ca. 375,000 kroner for å bli sponsorer for prosjektet. Ifølge det interne memoet som den California-baserte gruppen Transnational Resource and Action Center (TRAC) har fått tilgang til, skal pengene kanaliseres til prosjekter ledet av UNDP.

Men selskapene loves noe tilbake: Det synes som UNDP blant annet overveier å lage egne logoer for prosjektet som selskapene kan benytte.  Selskapene vil dra nytte av råd og støtte fra UNDP gjennom en nær tilknytning, adgang til FNs verdensomspennende nettverk, kontakter verden rundt på regjeringsnivå og dra veksler på FNs gode rykte.

Prosjektet, også kalt 2B2M - 2 Billion to the Market By the Year 2020 - bygger blant annet på talen FNs generalsekretær Kofi Annans holdt på Worlds Economic Forum i Davos, Sveits den 31. januar i år. Der beskrev Annan de muligheter og utfordringer som ligger i å trekke næringslivet med seg i arbeidet for å øke levestandarden for verdens fattigste. UNDPs målsetting er med dette prosjektet å bringe verdens 2 milliarder fattigste inn i markedsøkonomien i løpet av 20 år

I motsatt vei
Mange av selskapene på UNDPs sponsorliste kritiseres sterkt av TRAC for å trekke i motsatt retning av hva FN og UNDP gjør. TRAC trekker blant annet fram følgende eksempler:

Det engelske gruveselskapet Rio Tinto er verdensberømt både for sine mange miljøskandaler, for sin kompromissløse framferd overfor lokalbefolkning og for sin beinharde politikk overfor fagforeninger.

Svetsisk/svenske ABB har fått på pukkelen fra en samlet internasjonal miljøbevegelse for engasjementer i omstridte gigantprosjekter som Tre Kløfter-dammen i Kina og Bakun-dammen i Malaysia.

Statoil har måttet tåle hard kritikk fra menneskerettighetsforkjempere for sitt engasjement i Nigeria og i havområdene utenfor Øst Timor.

Dow Chemicals er en av USAs fremste forurensere og en av verdens største produsenter av sprøytemidler.
Til NTB opplyser informasjonssjef i Statoil, Kai Nielsen, at selskapets bidrag til GSDF går til et utviklingsprosjekt i Niger-deltaet i Nigeria. 

- Det er på ingen måte snakk om at Statoil kjøper seg avlat. Hvis noen har den oppfatningen, er det deres problem, sier Nielsen

"Dropp prosjektet"
I et åpent brev til UNDP offentliggjort 12. mars, uttrykker en rekke miljø- og solidaritetsorganisasjoner dyp bekymring for GSDF-prosjektet. 

- Vi tror dette prosjektet kan føre til alvorlig skade for organisasjonens (FNs) uavhengighet og troverdighet. Vi er også bekymret for at UNDP blir offer for upassende innflytelse fra store konsern, heter det i brevet.

I brevet understreker organisasjonene sin støtte til Kofi Annans oppfordring til multinasjonale konsern om å adoptere globale retningslinjer i tråd med FNs arbeid, og videre at FN må få tilgang til de ressurser og den autoritet som kreves for å overvåke disse internasjonale verdier. Organisasjonene uttrykker bekymring for det gapet som eksisterer mellom det globale næringslivets interesser, og interessene til verdens fattige, miljøet og demokratiske institusjoner. Organisasjonene oppfordrer på dette grunnlaget UNDP om å droppe GSDF-prosjektet. 

Brevet er undertegnet av blant annet:
Transnational Resource & Action Centre, USA
Institute for Policy Studies, USA,
Third World Network, Malaysia
Brazilian Institute of Economic and Social Analysis, Brasil
International South Group Network, Zimbabwe
Public Interest Research Group, India
International Rivers Network, USA
Framtiden i våre hender, Norge.

Artikkelen sto på trykk i Norwatchs nyhetsbrev nr. 4/99

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!