Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Leder: 10% moral?

I dette nyhetsbrevet tar vi opp en del problemer som knytter seg til det å investere deler av Oljefondets midler i aksjer, uten noen form for retningslinjer som kan sikre hensynstagen til miljøspørsmål og beskyttelse av menneskers fundamentale rettigheter. Utdrag fra rullebladene til 37 av de ca. 2000 selskapene fondet har investert i, er bare toppen av isfjellet. Det er kapasitetsspørsmål som gjør at vi ikke har utarbeidet en lengre liste.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
I dette nyhetsbrevet tar vi opp en del problemer som knytter seg til det å investere deler av Oljefondets midler i aksjer, uten noen form for retningslinjer som kan sikre hensynstagen til miljøspørsmål og beskyttelse av menneskers fundamentale rettigheter. Utdrag fra rullebladene til 37 av de ca. 2000 selskapene fondet har investert i, er bare toppen av isfjellet. Det er kapasitetsspørsmål som gjør at vi ikke har utarbeidet en lengre liste.

Vi er av den oppfatning at retningslinjer ville kunne gitt et litt annerledes bilde, at enkelte av de mest hårreisende investeringene kunne ha vært unngått. Men det er flere problemer med de retningslinjene vi forstår er underveis fra Regjeringens side. Ett problem er at Regjeringen har varslet at den vil legge frem retningslinjer i forhold til miljøhensyn, men uten hensyn til grunnleggende menneskerettigheter. Videre har Regjeringen varslet at den muligens vil skille ut en del av Oljefondet, for eksempel 10%, og gi denne delen av fondet miljø-retningslinjer. Dette skal være et lite 'Olje-miljøfond'.

Dette ser vi på som ytterst dobbeltmoralsk. Det er jo bare én innskyter uansett, og det er Staten. Hvis man mener at investeringene beskrevet i dette nyhetsbrevet burde vært unngått, må fremtidige retningslinjer gjøres gjeldende for Oljefondet som helhet.

Artikkelen sto på trykk i Norwatchs nyhetsbrev nr. 5/99

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!