Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Fra vondt til verre i Utkal-saken

Det indiske selskapet Tata trekker seg fra Utkal-prosjektet. Samtidig opplever de frivillige organisasjonene som har engasjert seg i saken hardere press fra myndighetene enn noen gang tidligere. Amnesty International uttrykker nå sin bekymring for forholdene organisasjonene i Orissa arbeider under.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Det indiske selskapet Tata trekker seg fra Utkal-prosjektet. Samtidig opplever de frivillige organisasjonene som har engasjert seg i saken hardere press fra myndighetene enn noen gang tidligere. Amnesty International uttrykker nå sin bekymring for forholdene organisasjonene i Orissa arbeider under.


Av Tarjei Leer-Salvesen
Norwatch
 
I januar varslet det indiske storkonsernet Tata at de gjør alvor av sine tidligere trusler om å trekke seg ut av Utkal-prosjektet. Offisielt heter det fra selskapet at de trekker seg fordi de har tatt sin strategi opp til vurdering og vil konsentrere seg om sine kjerneområder.

I følge Dagens Næringsliv hevder en av Tatas aller øverste ledere at Tata ikke vil delta i et kontroversielt prosjekt som heller ikke ser ut til å føre noe steds hen. De skriver videre:

"Etter det Dagens Næringsliv erfarer, mener mange i Tata at utsettelsen er et tegn på at prosjektet har såpass store problemer at det kan føre til at det blir lagt dødt."

Etter samtaler med Norsk Hydro kan NorWatch slå fast at i hvert fall Hydro ikke har tenkt å gi seg med det første. I Utkal Alumina pågår nå samtaler om hvordan eierstrukturen skal se ut når Tata har trukket seg ut.

Presses
Nå som Utkal-prosjektet har store problemer, opplever de frivillige organisasjonene i området et øket press fra de lokale myndighetene. Arrestasjonene i begynnelsen av desember var bare begynnelsen på en større heksejakt på motstanderne av gruveplanene.

Flere av de frivillige organisasjonene som har engasjert seg i saken, opplever initiativer fra lokale myndigheter for på ulike måter å stoppe deres virksomhet. Blant annet WIDA og Agragamee, begge organisasjoner NorWatch har samarbeidet med i sakens anledning, står i fare for å miste mulighetene til å motta økonomisk støtte. Dette gjelder også for andre navngitte organisasjoner i området, og den Rayagada-baserte organisasjonen Ankuran, som arbeider med urfolk og tvangsflyttingsspørsmål, er i ferd med å bli forbudt.

Amnesty reagerer
I en pressemelding fra Amnesty International i London beskrives forholdene for de frivillige organisasjonene under tittelen "Menneskerettighetsaktivisters arbeid trues på grunn av motstand mot industriprosjekter i Orissa". Amnesty har også kontaktet the Chief Minister of Orissa i sakens anledning. Organisasjonen tar ikke stilling til Utkal-saken eller noen av regionens andre utbyggingsplaner spesielt, men de minner om sitt standpunkt om at alle har rett til å hevde sine synspunkter i en beslutningsprosess.

Amnesty opplyser dessuten at de vil ta direkte kontakt med flere av de involverte selskapene, både på operatørsiden og blant utbyggerne.

Artikkelen sto på trykk i Norwatchs nyhetsbrev nr. 3/99

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!