Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Kværner moderniserer smelteverk i Peru: Lokalbefolkningen fortsetter sine protester

Kværner inngikk i begynnelsen av november i fjor en kontrakt med Southern Peru Ltd. (SPL) om omfattende modernisering og utvidelser av selskapets kobbervirksomhet i byen Ilo sør i landet. SPL møter en rekke søksmål etter aktiviteter i området gjennom 40 år, og lokalbefolkningen har bedt om å få miljøkonsekvensanalysen, som ligger til grunn for utvidelsene, kjent ugyldig. Kværner vil ikke vurdere helheten i prosjektet, men kun sine egne leveranser.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Kværner inngikk i begynnelsen av november i fjor en kontrakt med Southern Peru Ltd. (SPL) om omfattende modernisering og utvidelser av selskapets kobbervirksomhet i byen Ilo sør i landet. SPL møter en rekke søksmål etter aktiviteter i området gjennom 40 år, og lokalbefolkningen har bedt om å få miljøkonsekvensanalysen, som ligger til grunn for utvidelsene, kjent ugyldig. Kværner vil ikke vurdere helheten i prosjektet, men kun sine egne leveranser.


Morten Rønning
Norwatch

Kværner skal stå for prosjektledelse, engineering, innkjøp, byggeledelse og yte hjelp i oppstarten for smelteverket i Peru. Kværners kontrakt er anslått til 120 millioner amerikanske dollar (900 millioner kroner.) Arbeidet skal gjøres på regning. Kostnadene for moderniseringen vil totalt løpe opp i 6,3 milliarder kroner. Men lokalbefolkningen som i årevis har jobbet for å minske de negative miljømessige konsekvensene av smelteverket, er ikke fornøyd med planene.

Informasjonsdirektør Marit Ytreeide i Kværner poengterer at deres leveranser til smelteverket bidrar til at driften blir mer miljøvennlig.

"Som du sikkert forstår, ville en annen leverandør sikkert ha levert utstyret om Kværner ikke hadde gjort det."
Informasjonsdirektør Marit Ytreeide i Kværner

Kobbergigant
Southern Peru Copper Corp. er Perus største gruveforetak, og blant verdens ti største. I 40 år har selskapet gjennom Southern Peru Ltd. (SPL) utvunnet kobber fra de åpne dagbruddene Cuajone og Toqupala helt sør i landet. Kobberet smeltes i selskapets smelteverk i byen Ilo på Stillehavskysten. I 1997 stod selskapet for hele 12% av landets importinntekter. Største aksjonær i selskapet er amerikanske ASARCO.

Til tross for de store inntektene selskapet skaper for landet, er prisen lokalbefolkningen må betale høy. Ifølge den lokale organisasjonen Labor, er Locumba-elva ødelagt av forurensing, likeledes snaut en mil med strender nord for byen Ilo og snaut en mil med strender ved byen Ite. Selskapet bidrar til kraftig forurensing av lufta i Ilo, som har gjort byen til en av verdens med mest forurensede.

Labors hovedinnvending mot miljøkonsekvensanalysen for utvidelsen, som ble godkjent i november, er at den kun omfatter en del av prosjektet, smelteverket, og ikke utvidelsen av Cuajone-gruven. Analysen har heller ikke lagt til grunn alternative løsninger for utvidelsen, og tar ikke for seg hvilke muligheter som finnes for å gjenopprette skadene på miljøet etter at gruvedriften er avsluttet.

I tillegg er ikke lokalbefolkningen blitt informert eller blitt invitert til å delta i prosessen, før analysen ble presentert for Gruve- og energidepartementet, ifølge Labor, som arbeider for å få kjent analysen ugyldig.

Rettssaker
Ordføreren i byen Tacna, sør for Ilo, gikk i 1993 til rettssak mot selskapet for skadelige utslipp og lagring av avfall, og utslipp til luft fra smelteverket. Kravet var på 100 millioner amerikanske dollar. Saken er enda ikke ferdigbehandlet i det peruvianske rettsvesen.

I 1995 gikk 698 innbyggere fra Ilo til sak mot SPLs eiere i USA, i Corpus Christi i delstaten Texas. Søksmålet ble begrunnet i helseskader og skader på eiendom. Nærmere bestemt: årlige utslipp av 29.000 tonn ikke-utvunnet kobber og andre tungmetaller i Ite-bukta har drept fisk og annet liv i et 160 kvadratkilometer stort område. Ulovlig utslipp har lagt 21 kilometer av Locumba-elva og 200 hektar tilstøtende, dyrkbar mark død.

Ved ulovlige utslipp av SO2 har selskapet ansvaret for økt dødelighet blant lokalbefolkningen som følge av pustebesvær. I tillegg beskyldes selskapet for å dumpe avfall ulovlig på strendene, og å ta ut 53,6 millioner kubikkmeter vann som skulle dekke behovet blant annet i jordbruket for 500.000 mennesker i området.

Dette søksmålet er inntil videre lagt på is i Texas, da peruvianske myndigheter har bedt om å få overført saken til hjemlandet.

Heller ikke arbeiderne er tilfredse med forholdene ved SPL. I 1996 gikk 800 tidligere ansatte til sak mot selskapet med krav om aksjer for arbeiderne og deler av utbyttet fra selskapet. Senere samme år fulgte 64 nye lignende søksmål. Lignende krav ble avvist i det peruvianske rettssystemet i 1995.

Vanndomstolen
Allerede i 1992 tok lokalbefolkningen og politikere i Ilo problemene knyttet til SPL til den Internasjonale Vanndomstolen i Amsterdam. Domstolen (The International Water Tribunale) er en uavhengig stiftelse engasjert i å organisere internasjonale høringer om vannkontroll. Domstolen avsa en kjennelse, hvor det klart framgår at selskapets bruk av vann har gått ut over lokalbefolkningens helse, og deres adgang til rent vann. Domstolen påpeker at selskapet har utnyttet den unnvikende holdningen peruvianske myndigheter har hatt i forhold til de klagemål lokalbefolkningen har reist, og at selskapet må forbedre sitt anlegg, slik at dette bringes i overensstemmelse med nasjonal og internasjonal lovgivning. Selskapet meddelte domstolen at anklagene fra innbyggerne i Ilo var falske, og møtte ikke opp til behandlingen i Amsterdam.

Utvidelse
Selskapet ble gjennom en omfattende avtale med myndighetene i 1991 pålagt å gjennomføre omfattende forbedringer på miljøsiden, mot lovnader om ikke å bli diskriminert i forhold til andre gruveselskap i landet. Avtalen var et ledd i arbeidet fram mot den planlagte utvidelsen av anlegget, påbegynt i 1998.

Når selskapet nå utvider sin virksomhet med et nytt anlegg med kapasitet på 1,25 millioner tonn konsentrat i året, føler lokalbefolkningen igjen at det er de som må betale prisen. Som en del av utvidelsen lanserte SPL i fjor sommer prosjektet: "Control de Avenidas del Rio Torata".

Dette prosjektet er en del av utvidelsen av Cuajone-gruven, og består i å endre elveløpet over en strekning på en snau mil. Planen er å bruke det tørrlagte elveleiet som fyllplass for stein og giftig avfall, ifølge Labor. Selskapet planlegger å dumpe tilsammen 860 millioner tonn stein fra gruven.

President Charles G. Preble ved Southern Peru Ltds hovedkontor i New York understreker overfor NorWatch de godene prosjektet vil tilføre hele befolkningen i regionen.

- Prosjektet har blitt nøye vurdert gjennom en rekke offentlige møter med de berørte lokalsamfunnene, og har blitt studert og godkjent av de peruvianske myndighetene, sier Preble.

Labor hevder på sin side at lokalbefolkningen ikke har blitt tatt med i denne prosessen, og krever altså at den nå godkjente miljøkonsekvensanalysen blir kjent ugyldig. <\P>

Kværner
NorWatch tok kontakt direkte med Kværner i San Ramon, USA, for å få selskapets syn på de miljømessige konsekvensene av hele Southern Peru Ltd sin virksomhet i Ilo. Kværners svar kom fra informasjonsdirektør Marit Ytreeide i Norge, som kort slo fast at Kværners leveranser bidrar til at prosjektet blir mer miljøvennlig.

- Verken vi i Oslo, eller Kværner i San Ramon, mener at vi skal uttale oss om våre kunder, sier hun.

Hun presiserer også at Kværner kun er en leverandør til anlegget.

- Som du sikkert forstår, ville en annen leverandør sikkert ha levert utstyret om Kværner ikke hadde gjort det, sier Ytreeide.

Informasjonsdirektør Brad Larson i Dynos sprengstoffavdeling opplyser til NorWatch at selskapet har gjennomført noen leveranser av produkter for testing ved Southern Peru Ltd, og at det i framtiden kan komme på tale med større leveranser. <\P>

Fakta: Kværner i Peru
Kværner Metals i San Ramon, USA fikk i november en kontrakt med det peruvianske kobberforetaket Southern Peru Ltd. Kværner skal stå for prosjektledelse, engineering, innkjøp, byggeledelse og yte hjelp i oppstarten for smelteverket. Kværners kontrakt er anslått til 120 millioner amerikanske dollar (900 millioner kroner.) Arbeidet skal gjøres på regning. Kostnadene ved moderniseringen vil totalt løpe opp i 6,3 milliarder kroner.

Artikkelen sto på trykk i Norwatchs nyhetsbrev nr. 1/99

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!