Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Mangroveskog må vike for Hydro i Vietnam

NORAD får kraftig kritikk for å ha gitt økonomisk støtte til utbyggingen av et kaianlegg i Vietnam som delvis er eid av Norsk Hydro. Årsaken er at bistandsmidlene er gitt uten at det har blitt foretatt en fullstendig miljøkonsekvensanalyse av havneprosjektet, til tross for at det innebærer ødeleggelser av den sårbare mangroveskogen i landet. Eksperter betegner dette som "ekstremt uansvarlig". NORAD på sin side går god for vurderingene de gjorde før støtten ble gitt.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
NORAD får kraftig kritikk for å ha gitt økonomisk støtte til utbyggingen av et kaianlegg i Vietnam som delvis er eid av Norsk Hydro. Årsaken er at bistandsmidlene er gitt uten at det har blitt foretatt en fullstendig miljøkonsekvensanalyse av havneprosjektet, til tross for at det innebærer ødeleggelser av den sårbare mangroveskogen i landet. Eksperter betegner dette som "ekstremt uansvarlig". NORAD på sin side går god for vurderingene de gjorde før støtten ble gitt.Harald Eraker
NorWatch

Ekstremt uansvarlig av NORAD: Det nye kaianlegget bygges av joint venture selskapet Baria Serece, eid 20% av Norsk Hydro, og ligger ved Thi Vai elva 70 kilometer fra Ho Chi Minh City sør i Vietnam. Havna, som har fått navnet Phy My Port, er beregnet på å kunne ta imot skip på opp til 40.000 tonn dødvekt, og utgjør en del av et større industrielt kompleks under utbygging.

I 1995 ga NORAD et lån til prosjektet på 13,8 millioner kroner, og Verdensbanken har støttet utbyggingen med et lån på 3 millioner US dollar.

Både Hydros kaianlegg og det omkringliggende industri-komplekset ligger i et område som før utbyggingen var dekket av mangroveskog, eller sumpskog som det også kalles. I Vietnam, som ellers i tropiske strøk, er mangroveskogen hardt belastet av befolkningspresset, rekeoppdrett og industriell utbygging. Likevel har hverken NORAD eller Verdensbanken gjort en fullstendig miljøkonsekvensanalyse (Environmental Impact Assesment) av Hydro-prosjektet.

Uansvarlig
Å finansiere en hvilken som helst kystutvikling uten en fullstendig miljøkonsekvensanalyse, inkludert virkningene på mangroveskog, er ekstremt uansvarlig og fullstendig i strid med prinsippene om bærekraftig utvikling, sier forsker Mick Kelly ved University of East Anglia i England.

Han har sammen med forskere fra University College London i en årrekke studert mangroveskogens betydning for miljø og mennesker i Vietnam, og er overrasket over at NORAD og Verdensbanken så ukritisk har støttet Norsk Hydros kaianlegg.

Ifølge Kelly har mangroveskogen og dens økologiske system to vitale funksjoner, spesielt for fattigfolk langs den vietnamesiske kysten. For det første gir den lokalbefolkningen fisk, krabber, reker, trevirke, honning og andre livsviktige produkter.

For det andre fungerer den som en naturlig buffersone mot de ødeleggende tyfonene som hvert år kommer innover landet.

- På grunn av tapt mangroveskog på Cau Mau halvøya, ble f.eks. tyfonen Lindas virkninger i november 1997 forverret, sier Kelly, som forteller at mangroveskogen i Vietnam helt siden krigen har blitt utsatt for et omfattende press.

- Bevaring av de gjenværende områdene med mangroveskog og rehabilitering av ødelagte økosystemer bør være en hovedprioritet, sier han.

-----------------------------------------------------------

"Å finansiere en hvilken som helst kystutvikling uten en fullstendig miljøkonsekvensanalyse, inkludert virkningen på mangroveskog, er ekstremt uansvarlig og fullstendig i strid med prinsippene om bærekraftig utvikling."
Mick Kelly, forsker på mangroveskog i Vietnam

-----------------------------------------------------------

Feil kategori
Stridens kjerne i denne saken ligger i vurderingene NORAD og Verdensbanken gjør på forhånd i sammenheng med aktuelle prosjekt. Begge opererer med tre kategorier prosjekt i forhold til behovet for miljø vurdering.

Første kategori omfatter prosjekt hvor man utelukker enhver mulighet for miljøproblemer, på grunn av prosjektets art og størrelse. Ingen form for miljøvurdering gjøres i denne kategorien.

Andre kategori omfatter prosjekt hvor muligheten for en viss miljøpåvirkning finnes, men hvor disse anses som små og håndterbare. Det foretas i denne sammenheng visse miljøvurderinger alt etter som hva som anses som relevante problemstillinger. Men en fullstendig miljøkonsekvensanalyse er ikke påkrevd.

I siste kategorien regnes prosjekt som kan ha større miljøkonsekvenser, som igjen gjør at NORAD og Verdensbanken krever en full miljøgjennomgang før eventuelt støtte tildeles.

Norsk Hydros kaianlegg er av NORAD og Verdensbanken plassert i andre kategori. Flere fagfolk NorWatch har vært i kontakt med er kritiske til denne forhåndsvurderingen, og mener at dette er en lettvint måte å fraskrive seg et miljøansvar på.

- Etter min mening burde dette prosjektet ha blitt plassert i den tredje kategorien, fordi det er umulig å si på forhånd hvor alvorlige konsekvenser det kan få for miljø og mennesker. Det kan synes som om plasseringen er brukt som unnskyldning for ikke å gjøre en skikkelig miljøvurdering, mener Kelly, som presiserer at han ikke konkret har studert dette prosjektet.

Ingen miljøproblemer
Ifølge NORAD gjorde Norconsult i 1994 en teknisk og økonomisk analyse av kaiprosjektet som også tok for seg miljøspørsmål.

"Konklusjonen av vurderingen var at eventuelle negative miljøkonsekvenser var begrensede og ikke nødvendiggjorde en fullstendig miljøkonsekvensanalyse...", skriver NORAD i et brev til NorWatch om dette.

I NORADs tilsagnsdokument skrives det følgende:
"Hverken konsulenten eller fagkontoret (INFRA) påpeker noen mulighet for miljøproblemer i forbindelse med prosjektet."

Men fra Norconsults Ragnar Evjen får NorWatch opplyst at kaianleggets virkning på mangroveskogen overhode ikke ble undersøkt i den NORAD-finansierte rapporten. Norconsult tok kun opp mulig forurensning fra anlegget og hvilken positiv virkning det nye kai-anlegget har for miljøet fordi det vil avlaste eksisterende overtrafikkerte kaianlegg ellers i Vietnam.
Heller ikke Verdensbankens miljøvurdering av prosjektet har gått inn på problemstillinger omkring hogging av mangroveskogen, selv om deres rapport nevner at "noen mangrovetrær" finnes på området hvor kaianlegget skal bygges.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!