Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Avviser leketøysbransjens forsvar

Coalition for the the Charter on Safe Production of Toys (CCSPT) tilbakeviser de norske importørenes kommentarer på rapporten presentert i NorWatch nyhetsbrev 19/98. Rapportforfatteren May Wong sier at importørene skjuler seg bak dårlige unnskyldninger, og at de vestlige selskapene gjør lite for å forbedre standarden hos sine underleverandører. Utenriksminister Knut Vollebæk har bedt den norske ambassaden i Beijing om å se nærmere på problemstillingene rapporten reiser.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Coalition for the the Charter on Safe Production of Toys (CCSPT) tilbakeviser de norske importørenes kommentarer på rapporten presentert i NorWatch nyhetsbrev 19/98. Rapportforfatteren May Wong sier at importørene skjuler seg bak dårlige unnskyldninger, og at de vestlige selskapene gjør lite for å forbedre standarden hos sine underleverandører. Utenriksminister Knut Vollebæk har bedt den norske ambassaden i Beijing om å se nærmere på problemstillingene rapporten reiser.

Av Morten Rønning
NorWatch

Den forstremmende rapporten fra CCSPT presentert av NorWatch i november, førte til liknende, negativ oppmerksomhet omkring bransjen i Sverige, Tyskland, England, Irland, Belgia, Frankrike og Nederland. Samtidig jobber parlamentarikere i EU med å få tatt opp problemene i EU-kommisjonen.

Rapportforfatter May Wong avviser de kommentarer NorWatch brakte fra de norske importørene som dårlige unnskyldninger.

- Jeg er ikke overrasket over å høre slike unnskyldninger. Men jeg stoler mer på vår informasjon enn selskapenes "egne" opplysninger. Vi har første hånds informasjon fra arbeiderne selv.

May Wong avfeier ikke helt Brios standpunkt, om at dette er en hastesak for kinesiske myndigheter:

- Brios standpunkt er delveis galt. Det er ingen tvil om at kinesiske myndigheter bør ta ansvaret for verdige og sikre arbeidsforhold innen leketøybransjen. På den annen side, det å sikre grunnleggende rettigheter for arbeiderne er også de multinasjonale produsentenes ansvar. Og det har de stadfestet gjennom sine egne retningslinjer for produksjonen. Allikevel bryter de fleste, om ikke alle underleverandørene, disse retningslinjene. De store multinasjonale selskapene gjør lite for å presse sine underleverandører til å følge opp retningslinjene.

May Wong tilbakeviser også enkelte klager på at rapporten er gjort uten at selskapene bak er kontaktet.

- Vi har samlet informasjon fra mange forskjellige kilder, men sjelden fra produsentene selv, som alltid har nektet å gi oss noe informasjon.

-----------------------------------------------------------

"En av de beste måtene å ivareta disse arbeidernes rettigheter på, er å sikre dem fri organisasjonsrett, hvilket de ifølge kinesisk lov allerede har. Men i praksis er loven meningsløs, så lenge den eneste tillatte fagforeningen, ACFTU, nekter å beskytte arbeidernes rettigheter."
ICFTU i en uttalelse 21. desember 1998

-----------------------------------------------------------

ICFTU
International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU), også kalt Frie Faglige Internasjonale (FFI), gikk allerede i 1995 ut med en oppfordring om boikott av kinesisk-produserte leker.
Nå har føderasjonen vedtatt en ny uttalelse, hvor man på bakgrunn av CCSPT-rapporten sterkt fordømmer forholdene for arbeiderne innen kinesisk leketøyindustri.

- For å tilfredsstille galskapen, selges årets slager i USA, "Furbies", (liksom Teletubbies i fjor) for opptil 200 amerikanske dollar på Internet. Samtidig får en arbeider i produksjonen i Kina kun 50 dollar måneden for seks dagers uke og 14 timers dag, framholder ICFTU.
Føderasjon henvender seg først og fremst til den alminnelige forbruker, og ber denne skriftlig kontakte leketøybutikkene, med krav om at retten til å organisere seg blir respektert i fabrikkene som produserer deres leker.

- En av de beste måtene å ivareta disse arbeidernes rettigheter på, er å sikre dem fri organisasjonsrett, hvilket de ifølge kinesisk lov allerede har. Men i praksis er loven meningsløs, så lenge den eneste tillatte fagforeningen, ACFTU, nekter å beskytte arbeidernes rettigheter, uttaler ICFTU.

LO
Landsorganisasjonens delegasjon til Kina i begynnelsen av desember, ledet av Yngve Hågensen, tok arbeidsforholdene i frihandelssonene opp med sin kinesiske motpart, ACFTU.
Ifølge nestleder i internasjonal avdeling, Karin Beate Theodorsen, kunne ledelsen i ACFTU bekrefte de generelle problemene knyttet til slik produksjon.

- ACFTU bekreftet at det er vanskelig for dem å få fotfeste innenfor denne type bedrifter, og at dette er prioritert innenfor ACFTU.

- Ifølge ACFTU er det kinesiske lovverket på området godt nok, men det følges ikke opp av de utenlandske aktørene, sier Theodorsen.

I en radiodebatt mellom LO og Handels og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) i desember, omkring produksjonsforholdene i Kina, opplyste Thomas Angell i HSH at organisasjonen neste år vil sette fokus på menneskerettigheter og etiske retningslinjer innen sin bransje.

Utenriksdepartementet

Framtiden i våre hender ba i november Utenriksdepartementet ta opp de kritikkverdige forholdene innen kinesisk leketøyindustri med landets myndigheter. Utenriksminister Knut Vollebæk sier i et svar til FIVH at Departementet er kjent med den kritikken som har kommet fram mot arbeidsforholdene. Utenriksministeren har bedt den norske ambassaden i Beijing å se nærmere på kritikken som reises av CCSPT, og avvente ambassadens vurdering før eventuellt norske utspill i denne saken.

- Det faktum at en så overveldende stor andel av leker til verdensmarkedet produseres i Kina, or trolig i mange tilfeller under omstendigheter som ikke tilfredsstiller kinesisk lovverk, er bekymringsfullt for norske myndigheter, sier Vollebæk.
TV2
FIVH oppfordret også TV2 i november om å ta programmet "Teletubbiene" av plakaten, da programmet både promoterte de omtalte dukkene, samt at TV-stasjonen mottok provisjon av salget av "spin-off" produkter fra serien.

Nå hevder advokat Theo. Jordahl på vegne av TV2 at kanalen ikke mottar provisjon fra disse produktene, til tross for at kanalens informasjonsavdeling tidligere har opplyst dette til media. TV2 ble tilbudt en slik kontrakt fra BBC, som har senderrettighetene til serien, men valgte ikke å gå inn i prosjektet, skriver Jordahl i sitt svar til NorWatch.

Videre henviser TV2 til oversendt materiale fra Brio, som er importør av Teletubbies i Norge. I dette materialet henvises det til produsentenes egne inspspeksjoner av fabrikkene, som gir et annet bilde av arbeidsforholdene enn det CCSPT-rapporten gir.

TV2 gir allikevel NorWatch rett i, slik vi hevdet på lederplass i 19/98, at de vestlige produsentenes kontroller kan være "motivert av hensyn til den vestlige opinionen".

- Vårt innkjøp var utelukkende bygget på en TV-faglig vurdering av den aktuelle produksjonen. Innkjøpet er da også gjort på ordinære forretningsmessige vilkår. Dersom vi skulle følge Deres oppfordring ville denne investeringen være tapt og en etter vårt syn god produksjon ville ikke bli gjort tilgjengelig for det publikum den er inkjøpt for, sier Jordahl.

Med andre ord vil TV2s barneprogram Teletubbiene gå som planlagt.


Publisert i Norwatchs Nyhetsbrev nr.23/1998

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!