Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Når bistand blir hemmelig

Leder:
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Leder:

Norfund er NORADs siste påfunn for å drive med næringslivsrettet bistand. Fondet har vært operativt i omtrent et år, og forvalter i dag om lag 400 millioner kroner. Cirka 100 millioner har allerede blitt investert. Norfund engasjerer seg enten direkte som medeier i joint venture selskaper i utviklingsland, eller som interessent i lokale finansieringsinstitusjoner i de aktuelle landene, som i sin tur engasjerer seg i konkrete prosjekter.

"Det primære virksomhetsområde for ordningen vil være igangsetting av vanlig, privateid næringsvirksomhet." heter det i Odelstingsproposisjon nr 13, 1996-97, om opprettelsen av Norfund. Samtidig som Sentrumsregjeringen har redusert andelen av blandede kreditter som norsk næringsliv har nytt godt av i bistandsbudsjettet, har Norfund fått nye overføringer fra det samme budsjettet.

Det fiffige er at Norfund ikke er en ordinær del av NORAD, men er organisert som et særlovsselskap. I loven slås det fast at Norfunds prioriteringer er unntatt offentlig innsyn.

Vi har altså fått en endring der næringsrettet bistand er mindre knyttet til norske selskaper. I stedet har vi fått et Norfund, som gjør hemmelige prioriteringer og som krever avkastning på de investerte bistandsmidlene. Pengene Norfund tjener, skal investeres i nye, hemmelige prosjekter.

Leder til Norwatchs nyhetsbrev nr.21 - 1998 

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!