Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Utkalprosjektet utsatt igjen

Tidsplanen for Utkal-prosjektet er endret, og Hydro vil ikke fatte investeringsbeslutningen sin før i år 2000. Dette betyr ytterligere utsettelser og forsinkelser på Hydros prestisjefylte bauxitt- og aluminaprosjekt, som opprinnelige skulle vært igangsatt allerede sommeren 1996.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Tidsplanen for Utkal-prosjektet er endret, og Hydro vil ikke fatte investeringsbeslutningen sin før i år 2000. Dette betyr ytterligere utsettelser og forsinkelser på Hydros prestisjefylte bauxitt- og aluminaprosjekt, som opprinnelige skulle vært igangsatt allerede sommeren 1996.


I nyhetsbrev nr 20 - 1998 omtalte vi de siste hendelsene i Utkal-saken. Prosjektet vil tvangsflytte tre landsbyer, frata 12 landsbyer jord og medføre negative konsekvenser for flere titalls landsbyer til. Dette, sammen med voldsbruk fra selskapets side og omfattende tilbakeholdelse av informasjon, har ført til sterk motstand fra lokalbefolkningens side. Den frivillige organisasjonen LEAD gjennomførte nylig en meningsmåling som viste 92% motstand mot utbyggingsplanene. Hovedandelen av lokalbefolkningen er urfolk.

Framtiden i våre hender lanserte sammen med den kristne bistandsorganisasjonen Strømmestiftelsen et opprop, der de to organisasjonene sammen ber norske organisasjoner tilslutte seg kravet om at Norsk Hydro skal trekke seg ut og bidra til at Utkal-prosjektet skrinlegges. I oppropet som ble trykket i forrige nyhetsbrev, heter det at ettersom investeringsbeslutning og anleggsstart er planlagt omkring nyttår. Dette er tidspunktet selskapet tidligere har offentliggjort.

Nå viser det seg imidlertid at investeringsbeslutning og anleggsstart er ytterligere forskjøvet, og ikke vil skje før i år 2000. Hva som er årsaken til denne utsettelsen, har det ikke lyktes NorWatch å få inngående kjennskap til. Hydro opplyser at det er tekniske ting som gjenstår, og at selskapet ikke er ferdige med rehabiliteringsplanen enda. Selskapet avviser imidlertid at utsettelsen har med de siste hendelsene å gjøre, og hevder denne tidsplanen har eksistert i lengre tid.

Offentliggjørelsen av denne tidsplanen skjedde imidlertid ikke før nå, like etter at tre Hydroansatte ble utsatt for frihetsberøvelse under deres besøk i Kashipur, og den lokale prosjektlederen opplevde et fysisk angrep fra om lag femti demonstranter.

I kjølvannet av voldsepisodene har Krushna Santa fra landsbyen Kucheipadar mistet jobben sin som kontorassistent hos de lokale myndighetene. Santa er valgt til leder av PSSP, lokalbefolkningens organisasjon som arbeider mot utbyggingsplanene til Hydro og deres partnere. Til tross for at lokale frivillige organisasjoner hevder noe annet, utpeker Norsk Hydro ham som hovedpersonen bak angrepet på den lokale prosjektlederen den 16. november.

Publisert i Norwatchs nyhetsbrev nr. 21 - 1998

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!