Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Utelukker GIEK-garantier til Tre Kløfter

Statssekretær Harriet Berg i Nærings- og Handelsdepartementet uttalte overraskende på et møte i det konsultative organ for menneskerettigheter og næringsliv (KOMpakt) 15. desember, at den omstridte Tre Kløfter-utbyggingen i Kina er et eksempel på et prosjekt hvor norske leverandører sannsynligvis ikke ville fått garantier fra Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK), med de nye miljøretningslinjene for instituttet. Dette slår bena under den defensive holdningen myndighetene inntok da NorWatch avslørte at GIEK hadde gitt tilsagn om garantier for norske leveranser til prosjektet for nærmere 500 millioner kroner i fjor sommer.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Statssekretær Harriet Berg i Nærings- og Handelsdepartementet uttalte overraskende på et møte i det konsultative organ for menneskerettigheter og næringsliv (KOMpakt) 15. desember, at den omstridte Tre Kløfter-utbyggingen i Kina er et eksempel på et prosjekt hvor norske leverandører sannsynligvis ikke ville fått garantier fra Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK), med de nye miljøretningslinjene for instituttet. Dette slår bena under den defensive holdningen myndighetene inntok da NorWatch avslørte at GIEK hadde gitt tilsagn om garantier for norske leveranser til prosjektet for nærmere 500 millioner kroner i fjor sommer.Morten Rønning
NorWatch

GIEK ble av Nærings- og Handelsdepartementet (NHD) i begynnelsen av året pålagt å utarbeide et forslag til miljøretningslinjer for garantiinstituttet. Retningslinjene som ble vedtatt i GIEKs styre i oktober/november i år, er et resultat av en drakamp mellom NHD og GIEK, og også et resultat av et internasjonalt arbeide med å samordne slike retningslinjer innad i OECD. I retningslinjene heter det blant annet at miljørisiki skal behandles på lik linje med andre risiki, og at GIEK kan pålegge søker om garanti å framlegge utredninger og dokumentasjon som belyser miljømessige faktorer.

Ikke støtte
Nå uttaler altså NHD at med disse retningslinjene på plass, ville sannsynligvis ikke tidligere GIEK-garantier gitt til Kværner Energy og Advisory Group of Norway, for leveranser til Tre Kløfter-prosjektet i Kina, blitt gitt.
- Tre Kløfter-utbyggingen er et eksempel på et prosjekt som sannsynligvis ikke ville fått GIEKs eksportgaranti etter de nye miljøretningslinjene, bekrefter statssekretær Harriet Berg.
Da disse garantiene ble kjent for offentligheten i fjor sommer, ønsket ikke daværende handelsminister Grete Knudsen å kommentere saken i det hele tatt.
Pressetalsmann Ingvard Havnen i Utenriksdepartementet (UD) uttalte til Norwatch at UD ikke hadde satt noen restriksjoner på handel med Kina, og det var denne vurderingen GIEK la til grunn for sine avgjørelser. Havnen understreket også at norske myndigheter var veldig fornøyd med den dialogen man hadde fått i stand med Kina.
Både SVs Erik Solheim og KrFs Kjell Magne Bondevik, dengang i opposisjon, uttalte at de ønsket å ta opp GIEKs garantier i Stortinget. Da Foreningen for internasjonale vann- og skogstudier (FIVAS) senere spurte statsminister Bondevik hva han ville gjøre med garantiene, opprettholdt han sin kritikk av prosjektet, men framholdt at et regjeringsskifte ikke kunne endre et tidligere gitt tilsagn.-----------------------------------------------------------

"Tre Kløfter-utbyggingen er et eksempel på et prosjekt som sannsynligvis ikke ville fått GIEKs eksportgaranti etter de nye miljøretningslinjene."
Statssekretær Harriet Berg i NHD til NorWatch 18.12.98

-----------------------------------------------------------

Kværner

Kværner Energy tapte den virkelig store kontrakten på prosjektet, verdt rundt 3,5 milliarder kroner. En slik kontrakt ville innebært en samlet GIEK-garanti på nærmere 500 millioner kroner. Kværner ble derimot tildelt en kontrakt på underleveranser til en verdi av rundt 280 millioner kroner. Den nøyaktige summen på GIEKs garanti er ikke kjent. Begge Kværners anbud fikk tilsagn om garanti fra GIEK. Kværner utfører arbeidet både i Norge og i Kina.
Daværende administrerende direktør i Kværner Energy, Otto Søberg, uttalte til Dagbladet at Kværner ikke driver politikk.
- Resultatet av prosjektet er klart positivt, sa Søberg.

AGN
Advisory Group of Norway har gjennom AS Veidekkes datterselskap Korsbrekke og Lorck levert en asfaltkjernemaskin til prosjektet til en verdi av 4,7 millioner kroner. Også denne leveransen har garanti fra GIEK.
Nils Scwartz uttalte til NorWatch i fjor sommer at AGN ikke selv hadde gjort noen vurdering av argumentene for og imot bygging.
- Vi forstår de kinesiske myndighetenes argumenter om behov for flomkontroll, samt behovet for energi, sa Scwartz.
Administrerende direktør i GIEK, Erling Naper, grunngav instituttets garantier på følgende måte overfor NorWatch:
- Forhold som menneskerettigheter og miljø kommer kun inn i vår behandling når disse påvirker kredittverdigheten.

Gammel drøm
I mer enn femti år har Kina utredet byggingen av Tre Kløfter, som ble vedtatt i april 1992. Damprosjektet vil omdanne 600 kilometer av elva Yangtse til en gedigen innsjø, og blant annet demme ned store områder jordbruksland. Cirka 326 byer og landsbyer vil bli oversvømmet, mange av disse inneholder uvurderlige historiske verdier. Tvangsflyttingen av ufattelige 1,3 - 1,4 millioner mennesker har allerede begynt. Hoveddemningen vil bli 185 meter høy og produsere 18.200 MW elektrisitet. Elva vil samtidig bli farbar for større båter.
Ved siden av den massive folkeforflytningen, antagelig verdens største som resultat av vannkraftutbygging, vil neddemmingen også sette en del allerede truede dyrearter i fare. Verdens Naturfond har blant annet ropt varsku om fremtiden for den store pandaen, kinesisk elvedelfin, kinesisk alligator og sibirsk hvit trane. Kinesiske miljøverngrupper, støttet av internasjonale miljøer, har lenge påpekt at det finnes billigere og mindre ødeleggende alternativer til utbyggingen. <\P>

Retningslinjene
Retningsklinjene pålegger altså GIEK å veie miljørisiki på lik linje med andre risiki i sin kredittvirdering. Det understrekes også at retningslinjene skal samsvare med liknende tiltak i andre land, da norske bedrifter ikke må komme i en svakere eksport-situasjon enn sine konkurrenter.
I punkt tre heter det:
- GIEK skal søke å medvirke til at norsk eksport og investeringer tar hensyn til utviklingen av en miljømessig bærekraftig sammfunns- og næringsutvikling i utenlandske markeder hvor norske næringsinteresser arbeider.
Videre heter det at CIEK kan pålegge sine søkere om garanti å fremlegge utredninger og dokumentasjon som belyser miljømessige faktorer. Framlegges ikke tilfredsstillende dokumentasjon, må garantisøker påregne at en søknad kan bli avslått, heter det i punkt fire.
Det heter videre i punkt syv at GIEK skal respektere sine kunders legitime krav på konfidensialitet. På dette punktet har det både i den norske debatten, og også i det internasjonale arbeidet for miljøretningslinjer for eksport-garanti institusjoner, blitt trukket fram nettopp behovet for åpenhet omkring garanti-søknader. Skal opinionen ha noen reell mulighet for å påvirke prosessen i GIEK, må søknader offentliggjøres; dog er det ikke nødvendig ned til den minste detalj. En offentliggjøring av gitte tilsagn har blitt trukket fram som et absolutt minimum, hvis opposisjonen skal ha noen mulighet til å vurdere effekten av slike retningslinjer.
Dette punktet, samt det faktum at retningslinjer som også omfattet menneskerettigheter ble skrinlagt på et tidlig stadium i prosessen, vil måtte føre til at den nasjonale og internasjonale opponionen må fortsette sitt arbeid med å bedre eksport-garanti ordningene.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!