Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Krever sanksjoner mot norsk konsul

Den norske generalkonsulen Odd E. Hanssens rolle i gruveselskapet Ecuanors virksomhet i Ecuador har ført til at miljøorganisasjonen Accion Ecologica har sendt et protestbrev til statsminister Kjell Magne Bondevik. I brevet beskrives konsulen og Ecuanor som en trussel mot menneskerettighetene nedfelt i den ecuadorianske grunnloven. Miljøorganisasjonen krever at Bondevik griper inn overfor Hansen og gruveselskapet.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Den norske generalkonsulen Odd E. Hanssens rolle i gruveselskapet Ecuanors virksomhet i Ecuador har ført til at miljøorganisasjonen Accion Ecologica har sendt et protestbrev til statsminister Kjell Magne Bondevik. I brevet beskrives konsulen og Ecuanor som en trussel mot menneskerettighetene nedfelt i den ecuadorianske grunnloven. Miljøorganisasjonen krever at Bondevik griper inn overfor Hansen og gruveselskapet.


Harald Eraker
NorWatch

Protestbrev  til Bondevik fra Ecuador:

Den 19. oktober okkuperte et 40-talls bønder og aktivister det norske konsulatet i Ecuadors hovedstad Quito. Aksjonen var en protest mot det norske gruveselskapet Ecuanors leting etter gull i Azuay-provinsen (se NorWatch nr. 18-98).
Okkupasjonen endte i en brutal politiaksjonen mot demonstrantene, som nå har fått et etterspill. I et brev fra miljøorganisasjonen Accion Ecologica til statsminister Kjell Magne Bondevik, protesteres det kraftig på den norske og svenske generalkonsulen Odd E. Hanssens dobbeltrolle i landet:
"Vi ønsker å spørre deg, Herr Statsminister, hvordan det er mulig for et medlem av det norske og svenske diplomatiet å være ansvarlig for miljøødeleggelser, og å true livsgrunnlaget og matvaresikkerheten for disse samfunnene og den bærekraftige livsformen for nåværende og framtidige generasjoner."

Ansvarlig

Brevet til Bondevik tar opp både tidligere og nåværende aktiviteter som Accion Ecologica mener er brudd på menneskerettigheter nedfelt i ecuadoriansk grunnlov.

Først vises det til Ecuanors gull-leting i Podocarpus Nasjonalpark tidlig på 90-tallet. Nasjonalparken, som ligger i Loja-provinsen helt syd i landet og strekker seg fra regnskogen i Amazonas og opp i Andesfjellene, er kjent for å huse et rikt artsmangfold, inkludert truede arter.

Nasjonalparken har også en viktig funksjon som vannreservoar for befolkningen i de tørre, omkringliggende områdene. Ecuanors planer om dagbrudd i parken møtte følgelig sterk motstand:
"I 1993 forlot endelig Ecuanor Podocarpus Nasjonalpark på grunn av protester fra lokale organisasjoner og økologiske grupper. Men selskapets veibygging og arbeidsbase åpnet nasjonalparken for gullgravere, og det er derfor direkte ansvarlig for ødeleggelsene som foregikk og fremdeles foregår i Podocarpus Nasjonalpark.", skriver miljøorganisasjonen.

----------------------------------------------------------

"Vi KREVER at de ansvarlige myndighetene tar de nødvendige skrittene og iverksetter sanksjoner mot Herr Odd Hanssen, som har brutt grunnleggende og kollektive rettigheter til diverse lokalsamfunn i Ecuador."
Brev datert 30.10-98 til Statsminister Kjell Magne Bondevik fra miljøorganisasjonen Accion Ecologica

-----------------------------------------------------------

Skogreservat

Nå mener Accion Ecologica at Ecuaonor er i ferd med å gjenta sin miljøfiendtlige virksomhet:
"Ecuanor handler nok en gang i strid med 17 jordbrukssamfunn i Azuay-provinsen hvor de truer livsgrunnlaget til mer enn 25.000 mennesker i området. Gruvevirksomheten som de har startet, vil berøre Gala-elva, som er den eneste kilden med rent vann til disse samfunnene. I tillegg vil (virksomheten) berøre et område med stort artsmangfold, inkludert Skogreservatet Molleturo - Mollopungo, som spiller en viktig rolle i området og i hele landet...".

Det synes som det hersker forvirring om hvorvidt Ecuanors virksomhet foregår innenfor skogsreservatet. Daglig leder Øyvind Midtbø i Ecuanors hovedkontor i Kristiansand sier at det kun foreligger et forslag om at Molleturo - Mollopungo skal opprettes som reservat.

- Vi har spurt Fundation Natura, den største miljøorganisasjonen i Ecuador, om å få kart og dokumenter over Skogreservatet. De har gitt oss et kart hvor Gala-elva ligger utenfor det vernede området. Vi har ingen annen dokumentasjon enda, men det synes som om Fundation Natura har hatt et møte med INEFAN (gruvemyndighetene i Ecuador) og bestemt at elva skal fjernes fra det vernede området, sier Gloria Chicaiza i Accion Ecologica til NorWatch.

----------------------------------------------------------

"Vi ønsker å spørre deg, Herr Statsminister, hvordan det er mulig for et medlem av det norske og svenske diplomatiet å være ansvarlig for miljøødeleggelser, og å true livsgrunnlaget og matvaresikkerheten for disse samfunnene og den bærekraftige livsformen for nåværende og framtidige generasjoner."
Brev datert 30.10-98 til Statsminister Kjell Magne Bondevik fra miljøorganisasjonen Accion Ecologica

-----------------------------------------------------------

Ingen miljøproblemer
Ifølge NORAD gjorde Norconsult i 1994 en teknisk og økonomisk analyse av kaiprosjektet som også tok for seg miljøspørsmål.

"Konklusjonen av vurderingen var at eventuelle negative miljøkonsekvenser var begrensede og ikke nødvendiggjorde en fullstendig miljøkonsekvensanalyse...", skriver NORAD i et brev til NorWatch om dette.

NORADs tilsagnsdokument skrives det følgende:
"Hverken konsulenten eller fagkontoret (INFRA) påpeker noen mulighet for miljøproblemer i forbindelse med prosjektet."

Men fra Norconsults Ragnar Evjen får NorWatch opplyst at kaianleggets virkning på mangroveskogen overhode ikke ble undersøkt i den NORAD-finansierte rapporten. Norconsult tok kun opp mulig forurensning fra anlegget og hvilken positiv virkning det nye kai-anlegget har for miljøet fordi det vil avlaste eksisterende overtrafikkerte kaianlegg ellers i Vietnam.

Heller ikke Verdensbankens miljøvurdering av prosjektet har gått inn på problemstillinger omkring hogging av mangroveskogen, selv om deres rapport nevner at "noen mangrovetrær" finnes på området hvor kaianlegget skal bygges.

Politivold
Protestbrevet til Bondevik tar også for seg politiets voldsbruk mot den fredelige okkupasjonen av det norske konsulatet i Quito, som også fungerer som Sveriges konsulat i Ecuador. Accion Ecologica beskriver bakgrunnen for at lokalbefolkning, miljøvernere og urbefolknings-representanter gikk til aksjon mot konsulatet, og fordømmer generalkonsul Hanssens tilkalling av politiet:

"Vi ønsker å protestere mot dette bruddet på menneskelige og kollektive rettigheter nedfelt i den ecuadorianske grunnloven, og stiller spørsmål ved rollen til den norske og svenske konsulen i Ecuador, Herr Odd Hanssen, som gjennom sine personlige gruve-interesser undergraver sin diplomatiske rolle i vårt land."

Avslutningsvis ber miljøorganisasjonen Bondevik om å gripe inn i saken på følgende måte:
"Vi KREVER at de ansvarlige myndighetene tar de nødvendige skrittene og iverksetter sanksjoner mot Herr Odd Hanssen, som har brutt grunnleggende og kollektive rettigheter til diverse lokalsamfunn i Ecuador."

Kopier av brevet til Bondevik er også sendt til Utviklings- og Menneskerettighetsminister Hilde Frafjord Johnson, samt til en rekke ministere i Ecuador, til kommisjonen for menneskerettigheter i landet, og til den svenske statsministeren.

Rådgiver Katja Nordgaard ved statsministerens kontor bekrefter at Bondevik nylig har mottatt brevet fra Accion Ecologica, og opplyser at det vil bli besvart med det første.

- Det er beklagelig at demonstranter ble skadet på konsulatet. Men dette er et anliggende og et ansvar som utelukkende berører ecuadorianske myndigheter, sier Nordgaard, som viser til at saken ligger til vurdering.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!