Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Ghanesisk protestbrev til Mindex

Krever undersøkelse av gulljakten: Befolkningen i landsbyen Dabokrom i Ghana har sendt et protestbrev til det norske gruveselskapet Mindex, som leter etter gull i nabolaget. I brevet anklages selskapets kanadiske partner bl.a. for manglende informasjon til lokalbefolkningen, utilstrekkelig erstatning for tap av jordbruksprodukter, og for at gruvevirksomheten truer deres livsgrunnlag. I kraft av at Mindex er majoritetseier av konsesjonsblokken hvor Dabokrom ligger, krever landsbybefolkningen at det norske selskapet setter igang en undersøkelse av problemene. Mindex sier til NorWatch at de vil ta opp saken med sin partner i Ghana, men mener at lokalbefolkningens anklager og bekymringer er sterkt overdrevet.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Krever undersøkelse av gulljakten: Befolkningen i landsbyen Dabokrom i Ghana har sendt et protestbrev til det norske gruveselskapet Mindex, som leter etter gull i nabolaget. I brevet anklages selskapets kanadiske partner bl.a. for manglende informasjon til lokalbefolkningen, utilstrekkelig erstatning for tap av jordbruksprodukter, og for at gruvevirksomheten truer deres livsgrunnlag. I kraft av at Mindex er majoritetseier av konsesjonsblokken hvor Dabokrom ligger, krever landsbybefolkningen at det norske selskapet setter igang en undersøkelse av problemene. Mindex sier til NorWatch at de vil ta opp saken med sin partner i Ghana, men mener at lokalbefolkningens anklager og bekymringer er sterkt overdrevet.Harald Eraker
NorWatch

Det norske børsnoterte gruveselskapet Mindex har sammen med kanadiske St. Jude Resources rettighetene til mineralforekomstene i Hwini-Butre-konsesjonen syd-vest i Ghana. Leteaktiviteten de siste årene har vist lovende gullfunn i de tre delområdene Dabokrom, Adoikrom og Father Brown Sonen.
For ett år siden besøkte NorWatch landsbyen Dabokrom. Befolkningen uttrykte da sterkt bekymring for Mindex og St. Jude sine gruveplaner, og klaget på at de ikke fikk vite noe om selskapenes virksomhet.

- Hvis myndighetene bare gir gullselskapene vårt land uten at de sørger ordentlig for oss, vil vi yte motstand, sa en av innbyggerne den gang.
 
Protest
Nå har landsbybefolkningen i Dabokrom sendt et protestbrev til Mindex sitt hovedkontor i Norge, adressert til administrerende direktør Andres Hvide.

Brevet tar for seg en rekke bekymringer og anklager mot St. Jude, som er operatør for virksomheten som foregår ved landsbyen. Ifølge landsbybefolkningen har leteaktiviteten allerede forårsaket ødeleggelser og skapt økonomiske problemer:

"Vi, folket i Dabokrom i Ahanta Vest Distriktet i den Vestre Regionen i Ghana, er oppmerksomme på at St. Jude Resources' allerede har forårsaket ubotelige ødeleggelser på våre gårder og avlinger, (og) opplever den utilstrekkelige (og ofte forsinkede) erstatningen som blir betalt i forbindelse med letevirksomheten som inhuman.", står det i brevet, som er undertegnet landsbyrådets leder, kvinnenes leder og representanter for ungdommen.

- Selv om St. Jude hevder at de betaler dobbelt så høy erstatning som myndighetene anbefaler, synes ikke folk at det er verdt det. Et kokosnøtt-tre som produserer frukt verdt minst 15 dollar i året, blir felt for 4 dollar, forklarer Muveta Donkris.

Han er leder for miljøvernorganisasjonen Friends of the Nation som holder til i byen Takoradi, ca. en times kjøring fra Dabokrom.

----------------------------------------------------------

"Vi, folket i Dabokrom i Ahanta Vest Distriktet i den Vestre Regionen i Ghana, frykter at våre barn i fremtiden kanskje ikke kommer til å ha et sted som de kan kalle sitt eget."
Fra portestbrevet til Mindex ASA

-----------------------------------------------------------

Krav
Brevet til Anders Hvide henvise videre til Mindex sin posisjon som majoritetseier i Hwini-Butre konsesjonen, og krever blant annet følgende av det norske gruveselskapet:

* å sørge for at problemene som landsbybefolkningen tar opp blir undersøkt
* å gi St. Jude Resources ordre om at de må konsultere lokalbefolkningen mht. all aktivitet som berører deres tradisjonelle landområder
* å gi befolkningen informasjon om ødeleggelser av jordbruksland på forhånd, slik at begge parter kan være med å avgjøre hva som går tapt
* å sørge for at de nødvendige tiltakene blir iverksatt for å imøtekomme fremtidige helseproblemer som følge av virksomheten.

Mindex og St. Jude oppfordres avslutningsvis til å anerkjenne landsbybefolkningens juridiske og tradisjonelle rettigheter, og til å vurdere alternativer til åpne dagbrudd.

-----------------------------------------------------------

"Selv om de føler seg lurt av gruveselskapene, vet de ikke hva de skal gjøre. Eksempelvis hadde folk i landsbyen store forhåpninger til å få jobb i gruveselskapet. Men i dag er det bare en av de åtte som fikk arbeid av St. Jude da de kom hit, som fremdeles jobber for selskapet"
Muveta Donkris i miljøorganisasjonen Friends of the Nation

----------------------------------------------------------

Overdrevet
Administrerende direktør Anders Hvide i Mindex bekrefter at han nylig har mottatt protestbrevet fra Dabokrom.

- Jeg er oppgitt over brev som dette her. Deres bekymringer og anklager er veldig overdrevet og tyder på at de ikke vet mye om gruvedrift. De maler rett og slett fanden på veggen, kommenterer Hvide til NorWatch.

Han avviser at letevirksomheten har forårsaket ubotelig skade på landsbybefolkningens avlinger og jord, og viser til at de benytter seg av moderne og strenge standarder i forhold til sin virksomhet.

- Når det for eksempel gjelder bruk av cyanid i prosessen for å utvinne gull, kommer vi til å benytte oss av et lukket system som gjør at forurensning ikke er et problem, forklarer Hvide.
Han avviser også bekymringene for at folk må flytte, og peker på at de utbetaler erstatning for tap av frukttrær og avlinger.

- Det som ofte skjer er faktisk at nye trær plantes akkurat der vi har varslet at vi skal starte å grave, sier Hvide. som mener at folk på denne måten utnytter situasjonen for å få mest mulig kompensasjon.

-----------------------------------------------------------

"Vi ble invitert av myndighetene til å starte gruvedrift i Ghana. Hvis ikke lokalbefolkningen vil akseptere dette, må vi bruke gruveloven i landet for å få gjort det vi skal"
Adm. dir Anders Hvide i Mindex ASA

-----------------------------------------------------------

Landtvist
Hvide vil ikke kommentere klagene på erstatningsbeløp, og viser til at Mindex kjøpte seg inn i prosjektet etter at St. Jude hadde ferdigforhandlet avtalen som gjelder letefasen.

- Men når det blir gruvedrift, blir det snakk om en ny avtale. Og hvem sier at vi da bare skal betale det som myndighetene anbefaler, spør han.

Hvide trekker også fram en lokal konflikt mellom to stammer i området, og mener at dette er noe av årsaken til klagene mot gruveselskapene.

- Det stemmer at det har vært en landtvist mellom høvdingen og folket i Pretsia, hvor Dabokrom ligger, og de i Mpohor. Dessverre har St. Jude bare forholdt seg til befolkningen i Mpohor til nå. Men i et møte nylig mellom St. Jude og folk fra Pretsia hvor vi også deltok, lovet St. Jude å forholde seg også til folk i Pretsia, forteller Donkris i Friends of the Nation.

Rådville
Donkris understreker at folk i Dabokrom har lite greie på geo-politiske spørsmål og deres egne rettigheter.

- Selv om de føler seg lurt av gruveselskapene, vet de ikke hva de skal gjøre. Eksempelvis hadde folk i landsbyen store forhåpninger til å få jobb i gruveselskapet. Men i dag er det bare en av de åtte som fikk arbeid av St. Jude da de kom hit, som fremdeles jobber for selskapet, sier han.

Friends of the Nation mener at det er et stort behov for et prosjekt som kan bistå lokalbefolkningen til å artikulere sine interesser i møte med utenlandske gruveselskap.

- Folk er ikke motstandere av gruvevirksomhet per definisjon. Men de er misfornøyde med den usle erstatningen som selskapet har og kommer til å betale til bøndene som er berørt av leteaktiviteten og den planlagte gruvedriften, slår Donkris fast.

Anders Hvide i Mindex er klar i sitt syn på saken:

- Vi ble invitert av myndighetene til å starte gruvedrift i Ghana. Hvis ikke lokalbefolkningen vil akseptere dette, må vi bruke gruveloven i landet for å få gjort det vi skal, sier han.

--------------------------------------------------------------------------------

FAKTA: Mindex i Ghana
Konsesjonsområdet Hwini-Butre, oppkalt etter to elver sør-vest i Ghana, eies 51% av det norske børsnoterte gullgruveselskapet Mindex gjennom det ghanesiske selskapet Hwini-Butre Minerals Ltd (som Mindex eier 100%). Kanadiske St. Jude Resources Ltd. eier di øvrige 49% av konsesjonen, og er operatør. Ved en eventuell gruvedrift i konsesjonen, har St. Jude opsjon på å kjøpe seg opp til 65%. Den ghanesiske stat har rett på 10% eierandel, mens Mindex vil sitte med 25%. I følge selskapene har de gjort lovende funn av gull i konsesjonsområdet som er på 80 kvadratkilometer, og tror på igangsettelse av gruvedrift i form at åpne dagbrudd rundt århundreskifte.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!