Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Kinesiske leker florerer på det norske markedet: Ulike reaksjoner fra norske importører

NorWatch har undersøkt det norske leketøysmarkedet og funnet igjen lekene fra de 12 omtalte fabrikkene. Vi har snakket med fire av importørene av de lekene som rapporten fra Coalition for the Charter on the Safe Production of Toys (CCSPT) omtaler. Importørene sier at rapporten ikke stemmer overrens med deres egen informasjon omkring arbeidsforholdene, men framholder allikevel at mye kan, og bør gjøres på dette området. LOs reaksjon på rapporten er at den viser den "elendige tilværelsen" til kinesiske leketøysarbeidere.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
NorWatch har undersøkt det norske leketøysmarkedet og funnet igjen lekene fra de 12 omtalte fabrikkene. Vi har snakket med fire av importørene av de lekene som rapporten fra Coalition for the Charter on the Safe Production of Toys (CCSPT) omtaler. Importørene sier at rapporten ikke stemmer overrens med deres egen informasjon omkring arbeidsforholdene, men framholder allikevel at mye kan, og bør gjøres på dette området. LOs reaksjon på rapporten er at den viser den "elendige tilværelsen" til kinesiske leketøysarbeidere.


Av Harald Eraker og Morten Rønning
Norwatch

En stor del av leketøyet på det norske marked produseres i Kina. Ifjor importerte vi leker for mer enn 50 millioner kroner fra landet. Totalomsetningen av leker løper opp i over 1,5 milliarder kroner i året. Bare de siste ti dagene før jul ble det i 1996 solgt leker for drøyt 300 millioner kroner, ifølge Edwis AS, den største privateide leketøyskjeden i Norge.

En rundtur NorWatch foretok nylig i noen av Oslos større lekebutikker, bekrefter inntrykket av at Kina er den største produsenten på markedet. Samtidig kunne vi slå fast at en rekke av de omtalte lekene fra CCSPT-rapporten, er å finne i norske leketøysbutikker.

Nedenfor følger reaksjonen fra fire av de største importørene, når vi konfronterer dem med resultatene av CCSPT-rapporten.

Brio: Kinas ansvar
Brio AS er importør av Teletubbies-dukkene, Chicco og noe Tomy-leker. Dor Lok Toys-fabrikken, som produserer Teletubbies, blir kritisert i rapporten for mest overtidsarbeid. Arbeiderne hevder de ikke får mer enn fire timers søvn per natt.

I høst startet TV2 opp sendinger av Teletubbiene, et eget program for barn i helgene. Her figurerer nettopp dukker som produseres ved Dor Lok Toys. Også Chicco og Tomy-arbeiderne jobber langt mer enn tillatt, ifølge CCSPT-rapporten.

Ved Bingo-fabrikken som produserer for Tomy raste deler av sovesalen sammen i august i år, og 7 ble drept mens 30 ble skadet.

Innkjøpsansvarlig Svein Erik Andersen i Brio sier til NorWatch at det selvsagt er mye som kan gjøres for å forbedre arbeidernes forhold ved leketøysfabrikkene i Kina.

- I henhold til rapporten brytes den kinesiske arbeidsloven ofte. Vi beklager dette, men mener at det burde være en hastesak for de kinesiske myndigheter å rette opp dette.

Han sier videre at Brio-Gruppen har sluttet seg til «Toy Manufacturers of Europe's Vendor & Subcontractor Code of Conduct». I selskapets egen «Supplier's Manual for Shipments to Brio», som er distribuert til samtlige leverandører, forlanger Brio:

- At selger stadfester at produksjonen av leker og deler til disse blir produsert i overensstemmelse med de ovennevnte retningslinjer.
- At selger på forespørsel gjør all informasjon om produksjonsfasiliteter, fabrikker og underkontraktører tilgjengelig for Brio.
- At selger gir Brio, eller andre godkjent av Brio, adgang til tilfeldige inspeksjoner i henhold til retningslinjene.
- At selger aksepterer at enhver brist i forhold til retningslinjene, av Brio vil bli ansett som kontraktsbrudd, avslutter Andersen.

-----------------------------------------------------------

"Barbie har utsalgspris på 9,99 dollar i USA. Av dette går bare 35 cent (0,035%) til å dekke fabrikk-, lønns- og elektrisitetskostnader i Kina."
May Wong, Coalition for the Charter on Safe Production of Toys

-----------------------------------------------------------

Mattel: stemmer ikke
Importør til Norge av Barbie, Fisher Price, Tyco og noe Disney-leker, er Mattel Scandinavia. Ingen av de fabrikkene som produserer disse lekene, bortsett fra Laxo som produserer Mikke Mus Disney-dukker, betaler de ansatte for overtid. Arbeiderne ved Laxo ble etter en streik i mars i år avkrevd en skriftlig beklagelse fra ledelsen, ifølge CCSPT.

Tri-S, som produserer for både Fisher Price og Tyco, har opptil 16 timers arbeidsdag, 7 dager i uken. I denne fabrikken sover 300 arbeidere på en sovesal i samme bygning som selve produksjonen foregår.

I Norge har Mattel Scandinavia kun fire selgere, og NorWatch henvises til hovedkontoret i Danmark for å få kommentarer til rapporten om produksjonsforholdene i leketøysindustrien i Kina.

Mats Wester i Danmark er heller ikke særlig lysten på å sette seg inn i saken. Han bedyrer at Mattel er et internasjonalt foretak med hovedsete i USA, og slik sett er Mattel Scandinavia kun et salgsselskap.

Sean Fitzgerald ved Mattel Incorporated sitt hovedkontor i Los Angeles er på sin side stolt over hva Mattel har fått til på produksjonssiden i Kina.

- Vi tror ikke at denne rapporten presist nok reflekterer kompleksiteten i de forandringene og de betydelige framskrittene vi har gjort.

Fitzgerald mener rapporten ikke stemmer overrens med Mattels egne undersøkelser på flere punkter, blant annet lønn, arbeidstid, depositum og arbeidernes muligheter til å ta opp problemer med ledelsen.

- Mattel er det eneste globale produksjonsselskapet som gjennomfører uavhengige kontroller av all sin produksjon, sier Fitzgerald, som legger til at selskapet har et så tett samarbeid med sine underleverandører at de nærmest anser de to Barbie-fabrikkene som sine egne.

Han mener at gruppen bak rapporten først og fremst gjør dette for å skape publisitet som sin egen organisasjon.

- Hvis de virkelig ønsker å bedre arbeidsforholdene i Kina, hvorfor kommer de ikke direkte til oss med sine undersøkelser? avslutter Fitzgerald fra Los Angeles.

-----------------------------------------------------------

"I henhold til rapporten brytes den kinesiske arbeidsloven ofte. Vi beklager dette, men mener at det burde være en hastesak for de kinesiske myndigheter å rette opp dette."
Innkjøpsansvarlig Svein Erik Andersen i Brio

-----------------------------------------------------------

McDonald's: Alvorlig
To av fabrikkene i Kina produserer såkalte "gratis-leker", det vil si leker som vedlegg til andre produkter for å lokke barns interesse.

Den ene er Keyhinge Toys Ltd. som lager leker for McDonald's. Markeds- og kommunikasjonssjef Sven Hars i McDonald's Norge bekrefter overfor NorWatch at lekene produsert på Keyhinge-fabrikken også havner i barnemenyene på hamburgerkjedens 46 familierestauranter her til lands.

Keyhinge er ikke den eneste fabrikken som produserer leker for McDonald's. Lekene som følger med i barnemeny-pakken skiftes stadig ut, så dermed er det ikke alltid leker produsert på Keyhinge barna får sammen med hamburgerne.

Ifølge CCSPT-rapporten bryter Keyhinge det kinesiske lovverket på en rekke punkter. En månedslønn og ID-kort trekkes i depositum fra arbeiderne, samtidig som arbeiderne ikke har lov til å slutte. Inkludert overtid jobber arbeiderne 12 timer hver dag, unntatt på søndagene hvor arbeidstiden er 6 timer.

Rapporten viser også til et tilfelle hvor en arbeider har blitt jult opp av en arbeidsleder, og at det klages på diskriminering av arbeidere fra visse deler av Kina. De helsemessige forholdene i fabrikken kritiseres kraftig, og det henvises til at arbeidere har besvimt pga. varme.

- Vi tar det som kommer fram i rapporten veldig alvorlig. Men våre undersøkelser viser et annet bilde av forholdene på vår Kina-fabrikk, sier Sven Hars i McDonald's.

Ifølge McDonald's hovedkontor i USA brytes kort og godt ikke kinesisk lov på Keyhinge-fabrikken. Sven Hars forteller at de for et halvt år siden engasjerte det sveitsiske firmaet SGS til å gjennomgå Keyhinge.

- Vi har også snakket med en av våre medarbeidere som nettopp har vært på fabrikken, og vi er veldig opptatt av å gå inn i minste detalj. Jeg har derfor tiltro til det våre folk rapporterer, sier Hars.

Han mener at SGS sin gjennomgang av Keyhinge basert på fabrikkens dokumenter som f.eks. arbeidernes stemplingskort, borger for seriøsitet. Hars kjenner ikke til om SGS sine undersøkelser ble foretatt uannonsert for fabrikkledelsen, men sier at McDonald's foretar både annonserte og uannonserte besøk.

- Når jeg sammenligner våre undersøkelser gjennom SGS og CCSPT-rapporten, mener jeg at sannsynligheten for at SGS gir det riktigste bildet, er stor. Men vi tar uansett det som kommer fram i CCSPT-rapporten veldig alvorlig. Vi i McDonald's Norge har allerede bedt vårt hovedkontor i USA om at SGS blir sendt til Keyhinge-fabrikken på nytt for å undersøke arbeidsforholdene, forteller Sven Hars.

-----------------------------------------------------------

"Vi tar klart avstand fra rapportens kritikk om at Bingo-fabrikken bryter kinesisk lov og behandler arbeiderne dårlig"
Trevor Roy i Creata Promotion, importør av Nestlé-lekene til Europa.

-----------------------------------------------------------

Nestlé: Uriktig
Bingo Corporation Ltd. er fabrikken som produserer "gratis-leker" for A/S Nestle Norge. I denne sammenheng gjelder det for følgende Nestl‚produkter: Smarties-nonstop med lokk med figurer, og figurer som følger med i Eventyr-beger, som igjen selges av Drammens Is.

CCSPT-rapporten trekker bl.a. fram at arbeiderne på Bingo-fabrikken jobber sju dager i uka uten fridager, og at arbeiderne ikke får betalt for overtid. Som med de fleste andre fabrikkene, har arbeiderne ikke lov til å si opp jobben, en månedslønn og ID-kort blir trukket i depositum. Dessuten kollapset nylig en balkong på internatet for arbeiderne som førte til at sju personer ble drept og over 30 såret.

Sten Madsen i Nestle Norge henviser til Nestle Scandinavia, som igjen henviser til Creata Promotion i London, for kommentarer til rapportens kritikk av Bingo-fabrikken.

- Vi tar klart avstand fra rapportens kritikk om at Bingo-fabrikken bryter kinesisk lov og behandler arbeiderne dårlig, sier Trevor Roy i Creata Promotion, som via Hong Kong importerer Bingo-lekene til Europa.

I en lengre samtale går han gjennom punkt for punkt i CCSPT-rapporten og tilbakeviser resultatene av undersøkelsen. Eksempelvis benekter han at arbeiderne ikke frivillig kan slutte i jobben:

- Arbeiderne og bedriften har en ukes gjensidig oppsigelsestid, forklarer Roy, og viser til at hans tilbakevisning av CCSPT-rapporten baseres på uavhengig inspeksjon av Bingo-fabrikken.

- Nå i høst har vi en undersøkelse gående på Bingo-fabrikken som tar for seg hele spekteret av problemstillinger innenfor arbeidsmiljø, ansettelsesforhold, lønninger, og så videre. Undersøkelsen foretas av det uavhengige, franske selskapet Bureau Veritas (BV), og i desember vil deres rapport foreligge. Men vi har sett på deler av resultatene fra BVs undersøkelser, og Bingos virksomhet bryter ikke med kinesisk lov, sier Trevor Roy.

Han forteller at deres mål med BVs undersøkelser er å få Bingo-fabrikken sertifisert etter SA-8000, en "code of conduct"-modell utarbeidet av CEPAA. CEPAA er en USA-basert organisasjon hvor store selskap som produserer varer i bl.a. Asia har gått sammen og utformet SA-8000-konseptet som omhandler helse-, miljø- og sikkerhetsspørsmål.

- Bingo er en av våre tre beste fabrikker. Om det skulle vise seg at f.eks. en arbeider har jobbet noen timer mer enn hva kinesisk lov tillater - ingen er jo perfekte - så blir ikke rapporten dere har sendt oss noe mer riktig. I 99,99% av tilfellene så driver Bingo-fabrikken innenfor lovlige og akseptable rammer, sier Roy.

Når det gjelder balkong-ulykken, bekrefter han at den nå er under etterforskning. Men han avviser at de skadede og etterlatte ikke har fått erstatning og at ikke Bingo-fabrikken betaler for sjukehus-opphold og behandling.På spørsmål hvorvidt Bureau Veritas sin rapport blir offentlig tilgjengelig når den foreligger i desember, svarer han at han må undersøke den siden av saken, og komme tilbake til NorWatch senere.

LO: Elendig tilværelse
Leder for Landsorganisasjonens (LO) Internasjonale Avdeling, Jon Ivar Nålsund, mener at CCSPT-rapporten beskriver hvordan arbeidere i kinesiske leketøy-fabrikker har en "elendig tilværelse".

Nålsund forteller at LO vil drøfte innholdet i rapporten, men at det er for tidlig å si hva som kan gjøres.

Det er fire forhold beskrevet i rapporten som Nålsund spesielt synes er grove.

- For det første synes jeg det er uholdbart at mange av fabrikkene opererer med sju-dagers arbeidsuke uten fridager. For det andre er det overdreven bruk av overtid uten tillegg. For det tredje virker det som det nesten er umulig for arbeiderne å si opp jobben sin på grunn av diverse former for depositum som kreves fra ledelsen. Og så reagerer jeg på boforholdene for enkelte, for eksempel på Tri-S-fabrikken hvor opptil 300 arbeidere sover i samme sovesal, sier Nålsund.

Han påpeker at alt dette er i strid med den kinesiske arbeidsmiljøloven. Forholdene ved de utenlandsdominerte fabrikkene i frihandelssonene som i økende grad blir etablert i Kina, er ekstra ille i forhold til arbeidernes muligheter til å fagorganisere seg. Dette gjør det lettere å bryte loven, mener Nålsund.

-----------------------------------------------------------

"Etter å ha jobbet fire år med leketøyskampanjen og hvis vi sammenligner dette med tidligere rapporter, finner vi at lite har forandret seg for leketøysarbeiderne i Kina, spesielt når det gjelder arbeidsforhold og lønn."
May Wong, Coalition for the Charter on Safe Production of Toys

-----------------------------------------------------------

FIVH-krav
Framtiden i våre hender (FIVH) har sendt ut en pressemelding hvor organisasjonen oppfordrer og utfordrer forskjellige aktører i sammenheng med det som kommer fram i CCSPT-rapporten.

For det første blir forbrukerne oppfordret til å be leketøy-forhandlere om dokumentasjon på at lekene er produsert under verdige forhold for arbeiderne. FIVH krever dernest at både norske importører av leker og Hobby og Leketøyhandlernes Forening tar tak i saken.

Norske myndigheter blir i pressemeldingen bedt om å ta opp lovbruddene ved de 12 leketøy-fabrikkene med de kinesiske myndighetene.

Og til slutt ber FIVH TV2 om ta barneprogrammet hvor teletubbies-dukkene spiller en hovedrolle av plakaten.

--------------------------------------------------------------------------------

Importørene
Dette er noen av de selskapene som importerer leker fra Kina.

Mattel
Mattel Scandinavia er i Norge ansvarlig for salget av Barbie, Fisher Price, Tyco Toys og noe Disney-leker.

Omsetningen så langt i år, er som følger (utsalgsverdi):

Barbie: 50 millioner kroner

Fisher Price: 40 millioner kroner

Disney: 10 millioner kroner

Tyco Toys (inkl. alle billeker): 10 millioner kroner.

Brio
Brio Norge er importør av merkene Teletubbies, Chicco og Tomy.

Omsetningen for i år er som følger (utsalsgsverdi):

Chicco: 12 millioner kroner

Tomy: 8 millioner kroner

Teletubbies: usikkert med leveransene.

McDonald's
McDonald's selger 120.000 barnemenyer hver måned i Norge. Stykkpris pr. leke i utsalg er 5,50 kroner.

Dette gir en årlig omsetning over disk for lekene på cirka 8 millioner kroner.

Nestlé
Kjøper for 1-2 millioner kroner i leker fra Bingo-fabrikken. Produktene er leketøy-lokk til Smarties sjokolade og leker til Eventyr-beger fra Drammens Is.

Artikkelen sto på trykk i Norwatchs nyhetsbrev nr. 19/98

Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!