Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Opprop mot Utkal-prosjektet

Strømmestiftelsen og Framtiden i våre hender tar nå initiativet til en landsdekkende kampanje for å få Norsk Hydro til å trekke seg ut av Utkal-prosjektet i India. Kampanjen legger opp til å få flest mulig av norske organisasjoner og foreninger til å undertegne oppropet, og slik øke presset på selskapet og dets eiere, samt øke oppmerksomheten omkring de svært negative konsekvensene prosjektet vil få, og allerede har fått.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Strømmestiftelsen og Framtiden i våre hender tar nå initiativet til en landsdekkende kampanje for å få Norsk Hydro til å trekke seg ut av Utkal-prosjektet i India. Kampanjen legger opp til å få flest mulig av norske organisasjoner og foreninger til å undertegne oppropet, og slik øke presset på selskapet og dets eiere, samt øke oppmerksomheten omkring de svært negative konsekvensene prosjektet vil få, og allerede har fått.Morten Rønning
NorWatch

De to organisasjonene har i flere år vært engasjert i arbeidet med å legge press på Norsk Hydro og norske myndigheter i saken. De to organisasjonene har også utviklet et nært samarbeid med lokalbefolkningen i Kashipur som jobber mot prosjektet, som de oppfatter vil rive beina under deres levesett og kraftig forringe både miljø og levekår.

Tilspisset
Grunnene til oppropet er flere. For det første tilspisser konflikten i Kashipur seg, og det er tydelig at lokalbefolkningen settes under et enormt press av den multinasjonale giganten Utkal Alumina. (Se hovedsak i dette nyhetsbrevet.) Prosjektet har allerede før oppstart ført til store negative konsekvenser for beboerne i området.
For det andre har den dialog og det fokus Strømmestiftelsen og Framtiden i våre hender har satt på problemene knyttet til prosjektet, overfor så vel Norsk Hydro, norske myndigheter og den norske opinion, ikke ført til større endringer i prosjektet. Organisasjonene føler at Norsk Hydro er i ferd med å gjennomføre store overgrep mot en, i praksis, rettsløs lokalbefolkning, mens de norske myndighetene snur ryggen til. Ikke engang brev fra lokalbefolkningen til myndighetene har de tatt seg bryet med å besvare direkte.

Tiden renner ut
For det tredje er tiden i ferd med å renne ut for lokalbefolkningens kamp for selv å få bestemme over sine egne liv. Prosessen fram mot de endelige investeringsbeslutningene i de fire medvirkende selskapene, Norsk Hydro, Alcan, Indal og Tata, har tatt lengre tid enn først tenkt, men signaler tyder på at slike vedtak kan gjøres på nyåret. Organisasjonene føler et behov for å stoppe prosjektet så tidlig som mulig, for å unngå å forringe livskvaliteten til lokalbefolkningen mest mulig. Det er forøvrig bare hell som har gjort at ikke uroen i området har kostet menneskeliv. Indiske myndigheter har, på selskapets oppfordring, stadig sendt store politistyrker inn i området for å holde protestene nede.

-----------------------------------------------------------

"Hydro bryter grunnleggende menneskerettigheter. Situasjonen er ille."
Øystein Garcia de Presno, Strømmestiftelsen. Vårt land 30/6/97

-----------------------------------------------------------

Oppropet
Her er oppropet mot Norsk Hydros deltakelse i Utkal-prosjektet. Som største aktør i Utkal Alumina har Norsk Hydro vært en pådriver i prosjektet, og organisasjonenes oppfordring til selskapet innbefatter også et krav om at selskapet må jobbe for at prosjektet skrinlegges. Kun dette kan bøte på de skadene Norsk Hydros engasjement har påført lokalbefolkningen.

De to organisasjonene ber alle abonnenter på Norwatch-nyhetsbrev ta oppropet med seg til de organisasjoner/foreninger de er med i, og jobbe for en rask tilslutning. Organisasjonene planlegger å offentliggjøre oppropet tidlig på nyåret, og håper på størst mulig oppslutning om dets krav. Flere kopier av oppropet, samt en pakke med bakgrunnsinformasjon om Utkal-prosjektet, kan fåes fra Framtiden i våre hender/NorWatch.

----------------------------------------------------------

Opprop:

Norsk Hydro ut av Utkal-prosjektet i India!

Siden 1993 har Norsk Hydro deltatt i planleggingen av Utkal-prosjektet, et alumina-prosjekt i den indiske delstaten Orissa, for å sikre seg råstoff til selskapets aluminiumsproduksjon blant annet i Norge. Norsk Hydro er største aksjonær med 40% eierandel i prosjektet, hvor også to indiske storkonsern og kanadiske Alcan er medeiere.

Fra første stund har Utkal-prosjektet blitt møtt med massiv motstand fra store deler av lokalbefolkningen i form av møter, demonstrasjoner, sivil ulydighet, direkte aksjoner og rettsaker mot utbyggerne. Situasjonen i området er nå i ferd med å tilspisse seg ytterligere.

Ørsaken til den store motstanden er at Utkal-prosjektet, som inkluderer en bauxittgruve og en aluminafabrikk, vil ødelegge eller forringe livsgrunnlaget for urfolk og kasteløse. 3 landsbyer tvangsflyttes. Her bor omkring 750 mennesker. Ytterligere 12 landsbyer vil miste deler av jorden sin. Dette dreier seg om landsbyer som kan framvise skjøter eller andre bevis på at de har formell eiendomsrett til jorden de benytter. Dette dreier seg om ca. 1750 mennesker. I tillegg kommer flere titalls tusen mennesker som ikke omfattes av Utkals kompensasjonsplaner, landsbyer som blir berørt av forurensning eller får redusert vanntilførsel til sitt jordbruk. Mangelen på informasjon fra utbyggerne og politiets voldelige reaksjon mot lokalbefolkningen har ikke gjort motstanden mot prosjektet mindre.

Norsk Hydro har hele tiden hevdet at prosjektet vil ta hensyn til miljø og lokalbefolkning, og at det kun er et fåtall som er skeptiske til planene. Men en nylig gjennomført meningsmåling blant 2569 personer fra 40 berørte landsbyer viser at så mye som 92% av de spurte er motstandere av prosjektet, kun 6 prosent ønsker det velkommen. Norsk Hydro eies 51% av den norske stat, og norske myndigheter har også fått merke motstanden mot Utkal-prosjektet: Både Brundtland-regjeringen og Bondevik-regjeringen har tidligere mottatt brev undertegnet 5-6000 personer fra lokalbefolkningen hvor norske myndigheter bes sørge for at Norsk Hydro trekker seg ut av Utkal-prosjektet.

Den endelige avgjørelsen om hvorvidt Norsk Hydro skal delta i det ferdige Utkal-prosjektet skal tas like før anleggsstart i år 2000.

De undertegnede organisasjoner og foreninger mener at det er uakseptabelt at Norsk Hydro deltar i et prosjekt som vil få så store negative konsekvenser for mennesker og miljø. Vi krever derfor følgende:

AT KONSERNLEDELSEN I NORSK HYDRO OG NORSKE MYNDIGHETER TAR HENSYN TIL LOKALBEFOLKNINGENS MASSIVE MOTSTAND

OG SØRGER FOR AT NORSK HYDRO RASKEST MULIG TREKKER SEG UT OG AT UTKAL-PROSJEKTET SKRINLEGGES.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!