Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Lokalbefolkningen sier nei til Utkal-prosjektet

Under et besøk i Kashipur den 16. november, ble delegasjonen fra Utkal-prosjektet angrepet av lokalbefolkning fra landsbyen Kucheipadar. Mr. Otta, som er prosjektleder i Utkal fikk juling, og tre ansatte i Norsk Hydro ble tatt med til Kucheipadar mot sin vilje. En meningsmåling som nylig er gjennomført i området, viser et flertall på 92% mot utbyggingsplanene.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Under et besøk i Kashipur den 16. november, ble delegasjonen fra Utkal-prosjektet angrepet av lokalbefolkning fra landsbyen Kucheipadar. Mr. Otta, som er prosjektleder i Utkal fikk juling, og tre ansatte i Norsk Hydro ble tatt med til Kucheipadar mot sin vilje. En meningsmåling som nylig er gjennomført i området, viser et flertall på 92% mot utbyggingsplanene.


Tarjei Leer-Salvesen
NorWatch

Den 16. november besøkte tre representanter fra Norsk Hydro og prosjektlederen i Utkal Alumina landsbyen Corol i Kashipur. Hensikten med besøket var å undersøke tilstanden til utviklingsprogrammene selskapet har igangsatt for deler av befolkningen og å samle informasjon om folks syn på utbyggingen som planlegges.

Ifølge informasjon NorWatch har fått fra PSSP (lokalbefolknings organisasjon som arbeider mot utbyggingsplanene), møtte delegasjonen fra selskapet andre mennesker i landsbyen enn de den indiske representanten fra Utkal hadde ønsket at aksjonæren Hydro skulle få møte. Stemningen ble svært spent.

Noen av lokalbefolkningen gikk til fysisk angrep på prosjektlederen for Utkal, Mr. Otta. Hva som egentlig skjedde i basketaket er uklart. Fra LEAD, partnerorganisasjonen til Strømmestiftelsen og Kirkens Nødhjelp i byen Jeipur i Orissa, får NorWatch opplyst at Krushna Santa fra PSSP roet ned stemningen og inviterte representantene fra Norsk Hydro med til sin landsby, Kucheipadar.

Hydro Aluminiums informasjonssjef Thomas Knutzen, sier at det var folk fra Kucheipadar som gikk til angrep på Mr. Otta og et par ungdommer fra landsbyen Corol, som forsøkte å forsvare Otta. Gruppen fra Kucheipadar var på om lag 50 mennesker og de var bevæpnet med køller og bue. Videre sier Knutzen at det var kvinner fra Corol som til slutt fikk reddet Mr. Otta unna "mobben". Representantene fra Hydro som var i området utpeker Krushna Santa som leder for "mobben", ikke som den som roet det hele ned.

-----------------------------------------------------------

"Ingen politisaker må settes i gang mot kvinner eller barn. Utbetalinger har skjedd under bruk av trusler. Folket vil få fram sine synspunkter og lytte til våre. Vi har hørt deres synspunkter: De er for utvikling, men mot industri. Utviklingen må skje i jordbruket."
Ivar Oellingrath, Dag Syltevik og Bernt A. Malme i Norsk Hydro i et brev til myndighetene i delstaten Orissa

-----------------------------------------------------------

Frihetsberøvelse
De tre representantene fra Norsk Hydro, Ivar Oellingrath, Dag Syltevik og Bernt A. Malme, ble tvunget til å følge med representantene fra landsbyen Kucheipadar, sier Fredrik Gjernes i Kirkens Nødhjelp. Gjernes kom nylig tilbake fra et besøk i det aktuelle området av Orissa i India.

På spørsmål om Hydros representanter ble ført til Kucheipadar mot sin vilje, svarer Thomas Knutzen:

- De vurderte det slik at det eneste riktige var å følge med til landsbyen. Men det var en spent situasjon. De ville ikke at situasjonen skulle forverre seg. Og de ble nektet å benytte seg av bilen sin. De måtte spasere de to-tre kilometrene i mellom de to landsbyene.

Under møtet i Kucheipadar, skal Norsk Hydro har uttrykt kritikk ovenfor sine indiske partnere, som ved flere anledninger har feilinformert dem om situasjonen lokalt. Dette hevder Krushna Santa, lederen i PSSP, som selv var til stede under møtet. Thomas Knutzen avviser dette. Han beskriver hendelsene i Kucheipadar på følgende måte:

- Våre folk holdt en dialog som gjorde at man kunne komme ut igjen på en helskinnet måte.
Under møtet formulerte representantene fra Norsk Hydro for hånd et referat fra samtalen den kvelden, som ble sendt i brevs form til den øverste lederen av delstatsadministrasjon i Orissa og the District Collector (fylkesmannen) i Rayagada.

Brevet, som er signert av de tre representantene fra Hydro, refereres nedenfor:

"Folket er ikke interessert i fabrikken. De vil fortsette å drive med jordbruk. Hele Kashipur-blokken og prosjektområdet er mot prosjektet. De vil ha prosjektet flyttet. Otta og Mahiyatra (som er ansatt i Utkal-administrasjonen, red.anm.) har igangsatt urettmessige rettssaker mot lokalbefolkningen. Mange folk har blitt arrestert. Sakene må trekkes tilbake. (...) Ingen politisaker må settes i gang mot kvinner eller barn. Utbetalinger har skjedd under bruk av trusler. Folket vil få fram sine synspunkter og lytte til våre. Vi har hørt deres synspunkter: De er for utvikling, men mot industri. Utviklingen må skje i jordbruket."

På tross av de sterke utsagnene i brevet, avviser Knutzen at selskapet med dette har endret sine holdninger.

- Brevet er et referat fra samtalene våre folk hadde med Kucheipadar den dagen. Det oppsummerer en del krav fra landsbyen som vi har hørt tidligere, sier han.

Mer politi
Overfallet på Mr. Otta har blitt anmeldt. Det var et fysisk overfall på en av våre prosjektansatte og det ser vi meget alvorlig på. Det er absolutt grovt, sier Knutzen, på spørsmål om hva selskapet foretar seg nå.

- Og dagen etter overfallet møtte våre folk the District Collector. Nå er det visst utplassert en del politi i området. Politiets nærvær har blitt øket.

Men Knutzen presiserer at møtet the District Collector var avtalt i forkant, og at Hydro den 15. november også møtte representanter for den frivillige organisasjonen Agragamee.

Hydro mener at 'visse grupper' bruker ren vold. De hindrer ikke bare prosjektet, men de hindrer også folk i andre landsbyer i å utøve sine demokratiske rettigheter.

-----------------------------------------------------------

"Hvis de kommer tilbake for å starte prosjektet dør de, eller vi. Under ingen omstendigheter vil folk forlate landet sitt."
Folk fra landsbyen Kucheipadar om Utkal-prosjektet den 16.11.98

-----------------------------------------------------------

Flertall mot Utkal
I høst har SODAN (South Orissa Development Alternatives Network, et nettverk av frivillige organisasjoner i området) gjennomført en omfattende meningsmåling i 40 landsbyer i området. Fredrik Gjernes i Kirkens Nødhjelp har besøkt LEAD, den av organisasjonene som gjorde meste parten av arbeidet med undersøkelsen.

- 92% av de spurte har inntatt et standpunkt mot utbyggingsplanene til Utkal, sier Gjernes.

- Videre sier 2% at de kan godta prosjektet dersom man gjennom en dialog kommer til enighet om å endre prosjektet, og 6% at de er tilhengere av planene, forteller Gjernes, og fortsetter:

- Undersøkelsen er gjennomført i 40 landsbyer som mener de blir berørt av planene, enten i form av at de må flytte, ved tap av land, redusert vanntilførsel eller andre ringvirkninger, som forurensning. Totalt 2569 personer deltok i spørreundersøkelsen.

Men Gjernes minner om hvordan undersøkelsen ble til.

- Det er ikke en helt uavhengig instans, av typen Statistisk Sentralbyrå i Norge, som foretok undersøkelsen. Det var en frivillig organisasjon. Det er en organisasjon vi har tiltro til, men den er fortsatt ikke uavhengig.

Gjernes mener likevel at undersøkelsen viser klart at motstanden mot utbyggingen er overveldende. Og dersom selskapet ikke skulle godta resultatene, så viser det bare behovet for at en uavhengig instans foretar en ordentlig meningsmåling.

-----------------------------------------------------------

Utkal-prosjektet
Norsk Hydro er største aksjonær med 40% i Utkal-prosjektet, som har til formål å bygge en bauxittgruve og en aluminafabrikk i delstaten Orissa i India. De andre partnere er kanadiske Alcan og de indiske selskapene Indal og Tata. Prosjektet har en investeringsramme på en milliard US dollar. Utkal har blitt møtt med massiv lokal motstand, og vil føre til tvangsflytting av tre landsbyer. Ytterligere tolv landsbyer mister jord de har skjøter på, og flere titalls landsbyer får minsket tilgang på felles-ressurser, som beiteland og vann.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!