Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Tvilsomme vietnamesiske hagemøbler: - Ulovlig hugget tømmer

Hagemøbelmarkedet i Norge flommet i sommer over av møbler i hardtre, angivelig produsert blant annet av vietnamesisk Shorea, med statlig godkjennelse. Dette til tross for at Vietnam har innført forbud for slik eksport. Kilder i Vietnam hevder at en del av trevirket også stammer fra Kampuchea, som også har forbud mot eksport. Til tross for landenes forsøk på å hindre avskogingen, vil også store mengder av neste års hagemøbler stamme fra ulovlig hugget tømmer. Danske ScanCom er en av de store eksportørene til Norge.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Hagemøbelmarkedet i Norge flommet i sommer over av møbler i hardtre, angivelig produsert blant annet av vietnamesisk Shorea, med statlig godkjennelse. Dette til tross for at Vietnam har innført forbud for slik eksport. Kilder i Vietnam hevder at en del av trevirket også stammer fra Kampuchea, som også har forbud mot eksport. Til tross for landenes forsøk på å hindre avskogingen, vil også store mengder av neste års hagemøbler stamme fra ulovlig hugget tømmer. Danske ScanCom er en av de store eksportørene til Norge.


Av Morten Rønning
Norwatch

Blant de store kjedene som satser på billige hagemøbler av hardtre, er Norsk Sengetøylager med sine 49 butikker i Norge. Selskapet kjøper sine møbler, av merket Jutlandia, fra den danske produsenten ScanCom. Dette selskapet har store problemer med å forklare hvor, og hvordan, de får tak i lovlig tømmer til sin produksjon.

ScanCom
Danske ScanCom er den største produsenten i Vietnam av møbler for eksport. Selskapet har ikke selv fabrikker i landet, men leier produksjonskapasitet hos andre. Nær halvparten av selskapets vietnamesiske produksjon kjøpes av danske Jysk Sengetøjslager, med avdelinger også blant annet i Norge (Norsk Sengetøylager), Sverige og Tyskland.

Ifølge brosjyren som fulgte ScanComs møbler i år, er disse produsert av vietnamesisk Shorea-tømmer, som er tatt ut i det sentrale høyland.

- Skovbruget her foregår under fuld offentlig kontrol og er underlagt et omfattende gjenplantningsprogram, heter det i brosjyren.

Dette til tross for at Vietnam innførte forbud mot all eksport av treprodukter produsert av vietnamesisk hardtre i april 1997. Siden da har landets møbelindustri måttet importere tømmer for å holde fabrikkene igang. Allikevel hugges det i Vietnam, og med tvilsomme tollpapirer får selskapene eksportert produktene, ifølge kilder i Vietnam.

ScanCom opererer også i sin brosjyre med en vietnamesisk eksportavgift på 10% som direkte går til gjenoppbygging av skogsområder som ble ødelagt under krigen.

- Ved at kjøbe et vietnamesisk træmøbel af kontrolleret træ, medvirker De til gjenopbygningen af og kontrollen med store skovområder i Vietnam, heter det i ScanComs brosjyre.

ScanCom har møtt motbør for sin "produktinformasjon" i flere europeiske land; i Tyskland presset miljøbevegelsen igjennom at den tyske avdelingen av Jysk Sengetøjslager måtte fjerne ScanComs brosjyre.

ScanCom opplyser til NorWatch at det vietnamesiske eksportforbudet har gjort at deres produktinformasjon ikke lenger er korrekt, men framholder at enkelte av de produktene det er snakk om, faktisk er laget før eksportforbudet trådde i kraft.

Kampucheansk forbud
Nabolandet Kampuchea innførte forbud mot all eksport av ubehandlet tømmer 31. desember 1996 Allikevel eksporteres store mengder til Vietnam, hvor det blant annet havner i møbelindustrien. Det utstedes lokale eksportlisenser som i Vietnam godkjennes, til tross for Kampucheas eksportforbud. Den britiske miljøorganisasjonen Global Witness (GW) driver for tiden og kartlegger tømmereksporten fra Kampuchea, og Simon Taylor i GW sier til NorWatch at organisasjonen selv har intervjuet vietnamesiske selskap som importerer fra Kampuchea, og som selger videre til ScanComs underleverandører.

ScanCom opplyser at de etter det vietnamesiske eksportforbudet har basert produksjonen sin på tømmer fra Malaysia og Indonesia, uten at vi får vite noe mer om dette tømmeret. Allikevel har møblene blitt solgt med vietnamesisk Shorea-deklarasjon.

Kilder i Vietnam NorWatch har snakket med antyder at mesteparten av ScanComs produksjon baserer seg på vietnamesisk og kampucheansk tømmer, i forholdet 50/50.

-----------------------------------------------------------

"Ved at kjøbe et vietnamesisk træmøbel af kontrolleret træ, medvirker De til gjenopbygningen af og kontrollen med store skovområder i Vietnam."
Fra ScanComs brosjyre for årets hagemøbler

-----------------------------------------------------------

Ulovlig hugst
Nguyen Chien Thang, medlem av det nasjonale forbundet for håndverk og trebearbeidende industri, bekrefter overfor NorWatch at eksportforbudet er absolutt for møbelproduksjon. Det eneste unntaket for hardtre er for tradisjonelle kunsthåndverksprodukter.

- Hvis det selges møbler i vietnamesisk hardtre, er dette tømmer som er hugget ulovlig, slår Thang fast.

Det skal legges til at Thang er direktør for en konkurrerende møbelprodusent i Vietnam, nemlig norskeide Scanviwood. Det finnes heller ingen spesifikk avgift knyttet til gjenplanting, men derimot kun vanlig skatt på eksport, ifølge Thang.

Vietnamesiske eksportdokumenter NorWatch har kopier av, viser at ScanCom så sent som i februar i år eksporterte møbler i vietnamesisk hardtre, blant annet Cho, Shorea og Parashorea stellata. Sistnevnte art er "svært truet art" ifølge The World Conservation Monitoring Center, et informasjonssenter for bevaring og bærekraftig bruk av verdens ressurser.

ScanCom legger forøvrig i sin brosjyre en stor del av skylden for avskogingen i Vietnam på "fattige bjergstammer" som siden tidenes morgen har drevet svedjebruk.

----------------------------------------------------------

"Hvis det selges møbler i vietnamesisk hardtre, er dette tømmer som er hugget ulovlig."
Nguyen Chien Thang, medlem av det nasjonale forbundet for håndverk og trebearbeidende industri i Vietnam

----------------------------------------------------------

Neste år
ScanCom vil ikke opplyse om sin planlagte produksjonsmengde kommende sesong. Også hos Jysk Sengetøjslager er det vanskelig å få tak i planene for neste år, men det er rimelig å anta Sengetøjslageret vil øke sine innkjøp fra ScanCom for neste sesong; avtaler som treffes i disse dager. Heller ikke årets salgstall for sengetøyslageret i Norge er det mulig å få tak i.

På en sentral møbelmesse i Köln i september, ble ScanCom møtt med demonstrasjoner fra den tyske miljøorganisasjonen Robin Wood, nettopp for sin vietnamesiske virksomhet.

ScanComs representant i Vietnam, Paulo Andreassen, opplyser til NorWatch at selskapet sitter med en oversikt over hvilke treslag deres underkontraktører vil benytte for kommende sesong.

Listen er som følger:
Fra Malaysia: Yellow Balau and Keruing.

Fra Burma: Camxe (Hvilket ScanCom ikke vil akseptere)

Fra Kampuchea: Keruing

Fra Laos: Cho (Hvilket ScanCom ikke vil akseptere)

Fra Vietnam: Cho and XoanDau

Fra Indonesia: ScanCom kjøper ingenting i år, men vil i sin produksjon i Indonesia bruke plantasjeteak og bankiray, alt sertifisert av det statlige tømmerselskapet Perhum Perutani.

Altså vil ScanComs vietnamesiske møbler neste sesong bestå av tømmer fra Malaysia, Kampuchea og Vietnam, ifølge Andreassen.

Rudi Pedersen i ScanCom i Danmark tilbakeviser sin kollegas liste, og hevder han har bedre kjennskap til hvilke tresorter de vil benytte. Han hevder blant annet at det eneste kampucheanske trevirket i Vietnam er Keruing, som ScanCom aldri benytter i sin produksjon. Global Witness tilbakeviser dette, og har i sin kartlegging av smugling av tømmer fra Kampuchea, registrert minst 6 forskjellige treslag.

Pedersens påstander om at det vietnamesiske trevirket det er snakk om i listen over, er tatt ut lovlig, blir altså tilbakevist av Nguyen Chien Thang.

ScanComs storkunde Jysk Sengetøjslager sin policy er å være den billigste i markedet. Dette har ifølge aktører i markedet ført til at større norske møbelforretninger neste år ikke ønsker å ta opp kampen mot ScanCom, men at disse vil dreie sitt sortiment mer i retning av færre, men dyrere møbler i teak fra Indonesia.

WWF
ScanCom hevder også at de er pådrivere innen møbelindustrien i Vietnam med å få til sertifisering etter standarder gitt av Forest Stewardship Council; forøvrig i samarbeid med Verdens Naturfond (WWF). Det har ikke vært mulig å få dette samarbeidet stadfestet av WWF i Vietnam. Robin Wood hevder at WWF har avslått et slikt samarbeid, og nektet å motta penger fra ScanCom.

ScanCom hevder også overfor NorWatch å ha et samarbeid med dansk WWF. Kim Carstensen i WWF Danmark avviser at det finnes noen avtale de to partene imellom, men bekrefter at de har startet en dialog med sikte på FSC-sertifisering av tømmer som benyttes i møbelproduksjonen. Carstensen understreker at en begynnelse kunne være å finne ut hvor dagens tømmer faktisk stammer fra.

Carstensen understreker også at WWF ønsker øyeblikkelige tiltak mot bruk av tømmer fra fredete områder, smuglet tømmer osv.

Andre kunder
ScanComs møbler selges også gjennom andre omsetningsledd i Norge. Riviera Fritid AS har i inneværende sesong solgt ScanCom-møbler, antagelig under merket Riviera.

Direktør Rolf Platou i selskapet ønsker ikke å opplyse om hvor mye ScanCom-møbler de har solgt, og heller ikke noe om hvilke som er deres kunder. Han sier videre at Riviera ikke vet om de vil selge disse møblene neste år. Når det gjelder hva slags produktinformasjon disse møblene er solgt med, kan ikke Platou svare på dette, da selskapet ikke inspiserer møblene selv.

- Jeg finner liten grunn til å gi ut informasjon om dette til dere, avslutter Platou.

Også ScanTroy har i år solgt ScanComs møbler i Norge, blant annet gjennom to idrettshaller i Oslo-området, Bærumshallen og Holmen ishall, som i sommersesongen gjøres om til hagemøbelbutikker.

Scanviwood
Møbelprodusenten Scanviwood, som eies 60% av nordmannen Arve Varleites selskap Scansia, produserer også hagemøbler i Vietnam (se nyhetsbrev 1/98). Med fjorårets kolleksjon fulgte en brosjyre nærmest likelydende den ScanCom opererer med, mens årets brosjyre opplyser at trevirket, Keruing og Yellow Balau, stammer fra offentlig godkjent hogst i Malaysia og Laos. Varleite hevder overfor NorWatch at han kan dokumentere at disse råvarene er tatt ut lovlig. Allikevel ønsker han ikke å gjøre denne dokumentasjonen tilgjengelig for hverken NorWatch eller kundene sine.

- Dere (norsk miljøbevegelse, vår anm.) er kun ute etter å ta den fattige, lille mann i den tredje verden. Ved å pålegge deres møbelindustri krav som dere ikke stiller til hjemlig industri, knekker dere u-landenes muligheter i utgangspunktet.

Varleite er ivrig opptatt av disse landenes muligheter til å videreforedle tømmeret før salg. Scanviwood importerer årlig cirka 100.000 kubikkmeter tømmer for sin produksjon.

Ifølge Thang, direktør i Scanviwood, kreves det tømmer i en mengde tilsvarende en container, for å produsere to containere hagemøbler. Han hevder videre at Scanviwood står for 80% av importen av tømmer til Vietnam, mens selskapet kun står for cirka 15% av eksporten av ferdige hagemøbler. Det vil si at hoveddelen av hagemøbler som eksporteres fra Vietnam kommer fra tømmer som enten er hugget i landet, eller ikke er importert på lovlig måte.

Scanviwood hevder å ha dokumenter fra vietnamesiske tollmyndigheter som viser at de importerer alt det tømmer de bruker. Slike importpapirer må framlegges ved eksport av ferdigprodukter.

Varleite opplyser at hans møbler koster 20% mer enn konkurrentenes nettopp fordi han importerer lovlig tømmer. Dette koster ifølge ham selv det dobbelte av vietnamesisk/kampucheansk tømmer. Dette fører igjen til at Scanviwood taper i kampen om de store kontraktene, som f.eks med Sengetøylageret, som jo nettopp fokuserer på pris. Scanviwood selger kun 2-3% av sine varer i Norge.

- Dere skal få dokumentasjon på at det tømmeret Scanviwood benytter er lovlig, den dagen dere kan dokumentere faktiske resultater i deres arbeid med å kreve sertifisering av det tømmeret som benyttes i norsk møbelindustri, sier Varleite.

Fakta: ScanCom i Vietnam
Det danske selskapet ScanCom er Vietnams største eksportør av hagemøbler i hardtre, solgt under navnet Jutlandia. Selskapet eier ikke selv noen fabrikk, men bruker en rekke underkontraktører.

Selskapets største kunde er Jysk Sengetøjslager, som gjennom Norsk Sengetøyslager distribuerer møblene i Norge. Også mindre hagemøbelimportører distribuerer Jutlandia i Norge.

Artikkelen sto på trykk i Norwatchs nyhetsbrev nr. 17/98

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!