Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Protester mot Ecuanors gulljakt

Det norske gruveselskapet Ecuanor møter nå sterke protester mot selskapets gull-leting i Azuay-provinsen i Ecuador. Mandag den 19. oktober okkuperte et 40-talls bønder, samt miljøvernere og representanter for urbefolkningsorganisasjoner, det norske konsulatet i hovedstaden Quito.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Det norske gruveselskapet Ecuanor møter nå sterke protester mot selskapets gull-leting i Azuay-provinsen i Ecuador. Mandag den 19. oktober okkuperte et 40-talls bønder, samt miljøvernere og representanter for urbefolkningsorganisasjoner, det norske konsulatet i hovedstaden Quito.

Harald Eraker
Norwatch

Det Kristiansand-baserte gullgruveselskapet Ecuanor har i mange år hatt gruvevirksomhet i Ecuador, og rår i dag over rundt 20 konsesjoner i landet.

Aksjonen var rettet mot den norske konsulen Odd E. Hansen, som er Ecuanors sjef i Ecuador. Etter flere timers okkupasjon, slo opprørspolitiet til mot aksjonistene på en brutal måte. En indianerleder ble skadet og to arrestert. Motstanderne mot gullgruvevirksomheten krever Ecuanor ut av området, mens Ecuanor mener at protestene er helt premature i og med at selskapet ikke har tatt stilling til hvorvidt det i det hele tatt blir snakk om gruvedrift i det omstridte området.

Tidlig på 90-tallet lå Ecuanor i konflikt med naturverninteresser i Poducarpus Nasjonalpark. Nå er stridens kjerne selskapets aktiviteter Tenguelillo-konsesjonen i Pucara, som ligger i Azuay-provinsen sør i Ecuador. Ifølge miljøvernorganisasjonen Accion Ecologica begynte Ecuanor for kort tid siden leting etter gull i dette området, som ligger innenfor skogreservatet Malleturo-Mellopungo.

Umiddelbart førte dette til protester fra lokalbefolkningen, spesielt fra bønder i Shumiral.

Ubesudlet elv
Ørsaken til protestene er frykten for at gruvevirksomheten vil forurense elva Gala, som er den eneste i området som ikke allerede er forurenset av gruvevirksomhet.

- Gruvevirksomheten foregår i skogreservatet hvor Gala har sitt utspring. Gala gir vann til 16 landsbyer med tilsammen rundt 25.000 innbyggere. Folk er svært bekymret for hva en industriell gullutvinning i form av et åpent dagbrudd vil forårsake av forurensning og ødeleggelser, sier Gloria Chicaiza i Accion Ecologica til NorWatch.

Shumiral er et jordbruksamfunn hvor befolkningen er mestiser, og de tok selv kontakt med Accion Ecologica og andre organisasjoner for å få støtte til kampanjen for å få Ecuanor ut av sitt område. Motstanden startet ved at 300 ungdommer fra Shumiral og 17 andre landsbyer dannet organisasjonen "Beskyttere av Gala-elva" (Organisacion Ecologica Guardianes del Rio Gala).

Prematur
Daglig leder Øyvind Midtbø i Ecuanor ASA sier til NorWatch at de kjenner til at noen som protesterer mot deres virksomhet.

- Men protestene er helt premature. Vi har bare foretatt noen prøveboringer, og vår aktivitet til nå har ikke hatt noen negativ virkning på miljøet. Når vi vet hvorvidt vi skal drive gruver i området, vil vi dessuten forsikre oss om at det ikke foreligger noen som helst form for verneplaner for området før vi gjør noe, sier Midtbø.

Han sier at det ikke er korrekt at det finnes et skogreservat innenfor Ecuanors konsesjon, men at han er kjent med at lokalbefolkningen jobber for at området skal få en slik status.

- Dersom det hadde vært et skogreservat hvor vi driver på, hadde Ecuanor måttet betale mellom 25-50.000 US dollar i et slags depositum til nasjonalpark-myndigheten INEFAN. Det har vi ikke gjort, sier Midtbø, som forsikrer at Ecuanor ikke har noen interesse av å drive gruver i omstridte områder.

-----------------------------------------------------------

""Lokalbefolkningen og deres støttespillere er rede til å forsvare elva og alt det den betyr for mennesker og jordbruksland i provinsen til ytterste konsekvenser.""
Gloria Chicaiza i Accion Ecologica om motstanden mot Ecuanors gulljakt

-----------------------------------------------------------

Ecuanor-trussel
Chicaiza i Accion Ecologica forteller at motstanderne tidligere har organisert møter blant lokalbefolkningen, spredd informasjon til media i Ecuador og har organisert brevaksjoner rettet mot myndighetene hvor de har krevd full stans av Ecuanors leteaktiviteter i skogreservatet.

Siden 1996 har Ecuador, gjennom resolusjon 007 vedtatt av nasjonalpark-myndigheten INEFAN, tillatt gruvevirksomhet i skogreservater.

- Nå ønsker vi å starte en internasjonal kampanje for å få norskeide Ecuanor ut av Molleturo-konsesjonen, og henvender oss derfor spesielt til folk i Norge, forklarer Chicaiza til NorWatch.

Ecuanors virksomhet i Ecuador ledes av den norske konsulen Odd E. Hansen, som også er storaksjonær i selskapet. Ifølge offisielle dokumenter står Hansen oppført som juridisk ansvarlig for alle Ecuanors konsesjoner i landet.

Konsul Hansen er ifølge Accion Ecologica ikke blid på lokalbefolkningens protester.

- Odd Hansen har selv vært i Shumiral og truet forskjellige personer med rettssaker dersom de fordømmer eller snakker stygt om selskapet, sier Gloria Chicaiza.

Øyvind Midtbø i Ecuanor ASA kjenner ikke til disse beskyldningene, men mener at det eventuelt kan handle om at Odd Hansen har uttalt seg i forhold til eventuelle trusler fra lokalbefolkningens side mot Ecuanors ansatte i Tenguelillo-konsesjonen.

Okkupasjon
Et 40-talls personer kom fra Shumiral til Quito for å delta i okkupasjonen av det norske konsulatet. Sammen med miljøvernere og sympatisører tok et titalls personer seg inn i konsulatet rundt kl. 10.30 lokal tid.

Rundt 60 personer demonstrerte utenfor konsulater, og alt forløp rolig de første timene. Men i 14.00-tiden rykket opprørspolitiet plutselig inn i konsulatet.

- Politiet jaget alle okkupantene, bortsett fra to, ut av konsulatet på en brutal måte, og slo rundt seg med batonger. Men Gloria Chicaiza og presidenten for organisasjonen som representerer indianerne i Andesfjellene, ble i flere timer holdt igjen inne i konsulatet, forteller Esperanza Martinez på telefon fra aksjonsstedet til NorWatch.

Etter en stund ble ambulanse tilkalt for å kjøre indianerlederen til sjukehus på grunn av den røffe behandlingen politiet hadde utsatt ham for.

Demonstrantene utenfor forsøkte å hindre ambulansen i å kjøre avgårde med indianerlederen, fordi de ifølge Martinez var redde for at politiet ville fortsette brutaliteten på sjukehuset.

Etter press fra blant annet en ecuadoriansk menneskerett-organisasjon, skal de arresterte senere ha blitt løslatt. Dagen etter okkupasjonen hersket det fremdeles usikkerhet med hensyn til detaljene omkring aksjonen.

Fra pressetalsmann Ingvar Havnen i UD får NorWatch opplyst at de forventer en rapport om hendelsene fra konsulatet i Quito, og at de deretter vil undersøke saken nærmere.

Vil forsvare elva
Ifølge Accion Ecologica støttes lokalbefolkningens kampanje mot Ecuanor av den nasjonale urbefolkningsorganisasjonen CONAIE, av småbøndenes nasjonale organisasjon FENOCIN, og av diverse andre organisasjoner innenfor kirken og menneskerettighetsarbeid.

- Lokalbefolkningen og deres støttespillere er rede til å forsvare elva og alt det den betyr for mennesker og jordbruksland i provinsen til ytterste konsekvens, slår Chicaiza fast overfor NorWatch.

Midtbø understreker på sin side at Ecuanor aldri vil gi etter for press:

- Det er alltid noen som ikke er enige i det vi driver på med. Men demokratiet må fungere og vi må forholde oss til saklige argumenter. Om en måneds tid vet vi mer om hva vi i fremtiden vil gjøre i Tenguelille-konsesjonen. Da skal du få en rapport om vår vurdering av situasjonen, sier Midtbø til NorWatch.

Ut av Poducarpus
Det er ikke første gangen Ecuanor møter motstand mot sin gull-virksomhet i Ecuador. Tidlig på 90-tallet ble de sterkt kritisert for sin letevirksomhet etter gull i Poducarpus Nasjonalpark helt sør i landet. Dengang planla de norske gulljegerne å drive dagbrudd i nasjonalparken, som beskytter truede arter og er et viktig vannreservoar for befolkningen rundt parken.

På tross av at nasjonalparken var vitenskapelig anerkjent som et svært verneverdig område, hevdet Ecuanor det motsatte. I samarbeid med lokale og internasjonale miljøvernorganisasjoner, startet derfor Framtiden i våre hender en kampanje for å få Ecuanor ut av Poducarpus.

Den 4. februar 1993 ga Ecuanor etter for presset, og offentliggjorde gjennom Aftenposten selskapets vedtak om å trekke seg ut av Poducarpus.


Fakta: Ecuanor i Ecuador
Ecuanor SA i Ecuador er heleid av det norske børsnoterte gruveselskapet Ecuanor ASA. Selskapet har de siste 10 årene drevet letevirksomhet etter gull i Ecuador, og har rundt 20 konsesjoner i landet. Ecuanor SA ledes av den norske konsulen Odd E. Hansen bosatt i Quito.

Artikkelen sto på trykk i Norwatchs nyhetsbrev nr. 18/98

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!