Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Ny avtale ved Scancem-fabrikk i Liberia

Scancems datterselskap i Liberia måtte tåle hard kritikk for lønns- og arbeidsforholdene etter NorWatchs besøk til sementfabrikken i fjor høst. Scancem opplyser nå at arbeiderne ved fabrikken har fått en ny og bedre lønns- og arbeidsavtale som gjør datterselskapet til lønnsledende i det krigsherjede landet.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Scancems datterselskap i Liberia måtte tåle hard kritikk for lønns- og arbeidsforholdene etter NorWatchs besøk til sementfabrikken i fjor høst. Scancem opplyser nå at arbeiderne ved fabrikken har fått en ny og bedre lønns- og arbeidsavtale som gjør datterselskapet til lønnsledende i det krigsherjede landet.


Harald Eraker
Norwatch

- Den nye lønns- og arbeidsavtalen som datterselskapet vårt Cemenco har inngått med de ansatte er vesentlig bedre enn den de hadde. Lønnsnivået er hevet betraktelig og utbetales nå i US dollar også til arbeiderne, forteller informasjonssjef Øyvind Steen til NorWatch.

Fagforeningen på Norcem i Brevik er positive til den nye avtalen, men kritiserer ledelsen i Scancem for ikke å ha gjort noe i forhold til arbeidere som klager på helseproblemer etter å ha jobbet i Scancems datterselskap i Ghana. 

Da NorWatch besøkte sementfabrikken i Liberia i fjor høst, møtte vi en desperat arbeidsstokk som unisont klaget over "sultelønninger", og ved å sammenligne lønnslippene deres med kostnadsnivået på basisvarer i landet, var det ikke vanskelig å slå fast at arbeiderne hadde grunnleggende problemer med å få endene til å møtes (se NorWatch nr. 14-97).

Et av deres hovedankepunkt var at de, i motsetning til ledelsen i Cemenco, fikk sine lønninger utbetalt i liberianske dollar i et land hvor US dollar er flittig i bruk. På grunn av at verdien på liberianske dollar det siste tiåret har falt dramatisk i forhold til US dollaren, kombinert med en enorm prisstigning og inflasjon, har arbeidernes lønn suksessivt blitt mindre og mindre.

Mindre støv
Nå har altså arbeiderne fått gjennomslag for kravet om å få lønnen utbetalt i US dollar, noe som i seg selv vil bedre livsvilkårene for de ansatte. Men informasjonssjef Steen vil ikke ut med hvor stor lønnsøkningen er:

- Jeg synes ikke det er riktig å si noe konkret om dette, sier Steen.

Når det gjelder andre forhold ved den nye arbeidsavtalen, som for eksempel arbeidernes krav om å få et visst antall sementsekker slik at de kan reparere de falleferdige husene de bor i, er også Steen tilbakeholdende.

- Detaljer i avtalen kjenner jeg ikke, men det har også skjedd forbedringer på miljøsiden. Hele anlegget gjennomgår en utbedring ved at deler av det gamle utstyret blir byttet ut med nytt for å blant annet minske støvutslippet, sier Steen.

På spørsmål om Scancem har registrert positiv tilbakemelding fra Cemenco-arbeiderne på den nye avtalen, svarer Steen at de i hvertfall ikke har hørt noe negativt om den.

-----------------------------------------------------------

"Den nye lønns- og arbeidsavtalen for de ansatte i Liberia er vesentlig bedre enn den de hadde. Lønnsnivået er hevet betraktelig og utbetales nå i US dollar også til arbeiderne."
Informasjonssjef Øyvind Steen i Scancem

-----------------------------------------------------------

Fagforeningspress
Scancem er den internasjonale delen av Aker RGIs sementvirksomhet. Etter at NorWatch rapporterte om lønns- og arbeidsforholdene ved datterselskapet i Liberia, engasjerte fagforeningen på Norcem - Aker RGIs sementdivisjon i Norge - seg for sine arbeidskollegaer i Sør.

- Vi tok opp lønningsforholdene med ledelsen i Scancem, og er glad for at det ser ut som om arbeiderne har fått det bedre nå, og at Cemenco er lønnsledende i landet. Men vi har heller ikke fått se konkret hva den nye lønns- og arbeidsavtalen innebærer, så det er vanskelig å bedømme hvor god den er, sier klubbleder Arne Sandum hos Norcem i Brevik.

Han forteller at de ikke har hatt noen kontakt med arbeiderne i Liberia til nå, men at fagforeningen på Norcem skal se om det lar seg gjøre.

ISO 14001
Steen forteller forøvrig at datterselskapet i Liberia er en del av Scancem-gruppens ISO 14001 program - en metode for å forbedre helse, miljø og sikkerhet (HMS) - som Scancem International skal gjennomfører i alle sine selskap i Afrika hvor de sitter med operatør-ansvar.

- ISO-programmet vårt er et 3-årig prosjekt, og målet vårt er at alle våre anlegg skal være ISO 14001 sertifisert innen utgangen av 2000. Vi har startet opp med sementfabrikkene i Ghana, Togo, Benin og Liberia. I Benin og Togo hadde vi en grundig miljøgjennomgang av virksomheten vår nå i vinter, forteller Steen.

Gjennomgangen i Benin viste at sementfabrikken kan forårsake støvproblemer for folk i nærmiljøet under gitte vindretninger, et problem som Scancem akter å gjøre noe med som en del av ISO 14001.

- Det vi har sagt er at vi skal forbedre oss og gjøre noe med støvproblemet. Dette er også et økonomisk spørsmål. Jo mer støv som går ut i lufta, jo mer penger taper vi, sier Steen.

Beklagelig
Klubbformann Sandum er ikke fornøyd med at Scancem hittil ikke har gjort noe konkret i forhold til fagforeningens krav om at alle som har lagt inn klager om helseskade etter å ha jobbet i konsernets datterselskap i Ghana, må få en full helsemessig gjennomgang (se NorWatch nr. 16-97).

- Vi beklager sterkt at ledelsen i Norge ikke har sørget for at dette har skjedd, og det har vi sagt ifra om. Vi hadde en erfaren mann fra Norcem med på gjennomgangen av noen av fabrikkene i Vest Afrika nylig, og det er klart at det er mer sementføyke der nede enn det vi er vant med, sier Sandum, som nå håper at tiltaksplanen som Scancem har satt opp vil bedre forholdene.

- Helseavdelingen her på Norcem lager nå en storskala undersøkelse på lungefunksjonene hos alle ansatte i Brevik-fabrikken som er født mellom 1918-1938. Problemet med sementstøv og helseskader er at vi ikke vet nok om dette enda, sier Sandum.

Fakta: Scancem i Liberia/Ghana
Scancem eier 63% i sementselskapet Cemenco i Liberia, og 59,5% i sementselskapet Ghacem i Ghana. Scancem eies 33% av Aker RGI og 39% av svenske Skanska.

Artikkelen sto på trykk i Norwatchs nyhetsbrev nr. 16/98

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!