Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Styret i Utkal lytter til råd: Utsetter anleggsmur og oversetter informasjon

I juni møtte representanter fra Strømmestiftelsen, Kirkens Nødhjelp og Framtiden i våre hender styret i Utkal Alumina i Oslo (se NW 14/98) og framførte kritikk av måten selskapet har gått fram på overfor lokalbefolkningen i Orissa. Styret ble forklart at den planlagte byggingen av en anleggsmur har provosert lokalbefolkningen kraftig, og de vedtok å utsette dette inntil videre.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
I juni møtte representanter fra Strømmestiftelsen, Kirkens Nødhjelp og Framtiden i våre hender styret i Utkal Alumina i Oslo (se NW 14/98) og framførte kritikk av måten selskapet har gått fram på overfor lokalbefolkningen i Orissa. Styret ble forklart at den planlagte byggingen av en anleggsmur har provosert lokalbefolkningen kraftig, og de vedtok å utsette dette inntil videre.


Av Tarjei Leer-Salvesen
Norwatch

Selskapet Utkal Alumina, der Norsk Hydro er største aksjonær, planlegger å starte en bauxittgruve og et alumina-raffineri i delstaten Orissa i India. Da deres underkontraktør, Orissa Construction Company, kom til området for å bygge en anleggsmur omkring fabrikkområdet i mars i år, ble de kjeppjaget av lokalbefolkningen. De klaget over at selskapet ville mure inne dyrket mark, allerede før investeringsbeslutningen var fattet.

Organisasjonene som møtte Utkal-styret i juni, overrakte kopi av protestbrev lokalbefolkningen har sendt norske myndigheter med bønn om at hele utbyggingen stanses. I møtet ble særlig tre forhold omtalt, som alle bidrar til å øke konflikten mellom selskapet og de som berøres av utbyggingen. Foruten anleggsmuren, gjelder dette voldsbruk og språkproblemer. Selskapet har gjort minimalt med informasjon tilgjengelig for lokalbefolkningen på deres egne språk, om hva slags planer de har for området. Og i tiden like før styremøtet var et større antall væpnet politi utplassert i området for å passe på gruveselskapene som er aktive i området.

- Styret ble enige om å ikke igangsette anleggsarbeid av betydning inntil man har vært igjennom en prosess der selskapet informerer lokalbefolkningen på relevant måte, og man har gjennomført ytterligere konsultasjoner, sier Thomas Knutzen, informasjonsdirektør i Hydro Aluminium til NorWatch.

I praksis innebærer dette at den tidligere omtalte sikkerhetsmuren omkring fabrikkområdet (se NW 4 og 8 1998) ikke bygges i denne fasen av prosjektet, slik tidligere planlagt. Det betyr også at selskapet lager en informasjonspakke til lokalbefolkningen, og at denne skal presenteres på de språk som anses som relevante i de ulike landsbyene. Noe presentasjon bør også foregå muntlig.

Fortsatt hemmelig
Selskapets arbeid med å sette opp en stiftelse som skal bistå utbyggerne i rehabiliteringsprosessen fortsetter, men ingen frivillige organisasjoner i området har foreløpig sagt seg villige til å hjelpe selskapet med dette. Den lokale organisasjonen Agragamee er blant dem som har takket nei til å bistå Norsk Hydro og deres partnere gjennom denne stiftelsen. Utkal Alumina vurderer selv å ta initiativet til at det opprettes frivillige organisasjoner som skal bidra her, blant annet gjennom å organisere de berørte familiene.

NorWatch ba i juli Norsk Hydro om å få frigitt åtte dokumenter med viktig informasjon om bauxittprosjektet, deriblant de foreslåtte etiske retningslinjene for selskapet og resultatene fra noen av de antropologiske studier selskapet har gjort. Tanken var at både norske og indiske organisasjoner, samt lokalbefolkningen, ville kunne ha nytte av disse. Hydro Aluminuim har imidlertid ikke til hensikt å minske hemmeligholdet omkring sitt omstridte prosjekt, og frigir ingen av dokumentene.

----------------------------------------------------------

"Styret ble enige om å ikke igangsette anleggsarbeid av betydning inntil man har vært igjennom en prosess der selskapet informerer lokalbefolkningen på relevant måte, og man har gjennomført ytterligere konsultasjoner."
Thomas Knutzen, informasjonsdirektør i Hydro Aluminium

Artikkelen sto på trykk i Norwatchs nyhetsbrev nr. 16/98

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!