Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Væpnet politi rydder vei for Utkal: Politivold og masse-arrestasjoner

Nok en gang rapporteres det om overgrep fra politiets side for å rydde plass til Norsk Hydros bauxittprosjekt i India, Utkal. Lokalbefolkningen i landsbyen Kucheipadar blokkerte veien inn til anleggsområdet og ble utsatt for en omfattende aksjon fra væpnede politifolk. Kontorene til den frivillige organisasjonen Agragamee ble stormet og flere av medarbeiderne ble arrestert. Store politistyrker er nå utplassert i området. Og Utkal samles til styremøte i Oslo for å diskutere situasjonen.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Nok en gang rapporteres det om overgrep fra politiets side for å rydde plass til Norsk Hydros bauxittprosjekt i India, Utkal. Lokalbefolkningen i landsbyen Kucheipadar blokkerte veien inn til anleggsområdet og ble utsatt for en omfattende aksjon fra væpnede politifolk. Kontorene til den frivillige organisasjonen Agragamee ble stormet og flere av medarbeiderne ble arrestert. Store politistyrker er nå utplassert i området. Og Utkal samles til styremøte i Oslo for å diskutere situasjonen.


Av Tarjei Leer-Salvesen
Norwatch

Den 5. juni stormet politiet veisperringen som var satt opp av lokalbefolkningen utenfor landsbyen Kucheipadar i Kash-ipur. Kucheipadar er den største av landsbyene som berøres av den planlagte utbyggingen av en bauxittgruve og en ny aluminafabrikk der Norsk Hydro er den største aktøren.

Befolkningen i Kucheipadar motsatte seg arrest, og det kom til en fysisk konfrontasjon mellom beboerne i landsbyen og politiet, forteller William Stanley fra DID Centre, et dokumentasjonssenter som fokuserer på utviklingsspørsmål i Orissa. Også et brev fra innbyggerne i Kashipur adressert til Utkals styremøte bekrefter hendelsen.

Væpnet politi
Utkal, der de deltagende selskapene er Norsk Hydro, Indal, Tata og Alcan, er ikke det eneste konsortiet som planlegger bauxitt- og aluminaprosjekter i denne delen av delstaten Orissa. To andre prosjekter planlegges parallelt, med andre eiere, og det foregår et kappløp om å bli først ferdig. Det er uklart om det er marked for så mange prosjekter på en gang, og det medfører store politiske problemer å få prosjektene igang, noe Hydro har fått merke.

For å beskytte de tre prosjektene, har det lokale politiet blitt styrket med 500 væpnede menn. DID Center og den frivillige organisasjonen Agra-gamee opplyser at om lag 70 av disse spesielt har som oppgave å rydde vei for Utkal-prosjektet. En gruppe politifolk har blitt stasjonert i landsbyen Kucheipadar.

Agragamee, som er en indisk utviklingsorganisasjon med økonomisk støtte fra nederlandske myndigheter og kirkelige miljøer (også fra NORAD inntil for få år siden), maner lokalbefolkningen til bruk av ikkevoldelige arbeidsformer.

Men klokken 0300 om morgenen den 16. juni stormet bevæpnet politi et av Agragamees lokal-kontorer, og en time senere stormet de organisasjonens hovedkontor. Aksjonen beskrives som svært hardhendt fra politiets side, og enkelte av de ansatte fikk juling. Øtte medarbeidere ble arrestert, og fem av dem måtte sitte i fengsel i flere dager før de ble løslatt mot kausjon. Anklagene, som Agragamee på det sterkeste avviser, gjaldt voldsbruk, opprørsk virkomhet og mistanker om oppvigleri mot gruveselskapene.

Anleggsstart
- Den lokale administrasjonen ønsker å støtte alle tre gruveselskapene (Utkal, L&T og Aditya Aluminium) i deres arbeid. Det betyr at de støtter Utkal, særlig i arbeidet med å få lagt ned grunnsteinen og satt opp en sikkerhetsmur, skriver Achyut Das, leder av Agragamee, i et svar på hva hans organisasjon mener er årsaken til den økte tilstedeværelsen fra politiet.

Sikkerhetsmuren han refererer til (omtalt i NW 4 og 8-98), skal gjerde inn selve fabrikkområdet nede på sletten som kalles "The rice bowl". Her vil den sikre selskapet mot uønskede avbrytelser i arbeidet, og den vil samtidig avskjære adkomsten til dyrket mark for lokalbefolkningen.

"Man skal være klar over at i disse dager starter en større festivalsesong, som normalt tiltrekker seg store folkemengder. Det er normalt med en viss øket politiaktivitet i forbindelse med disse festivalene."
Thomas Knutzen, Hydro Aluminium

Styremøte i Oslo
For første gang samlet Utkals styre seg til møter i Oslo den 24. og 25. juni. Under møtene ble blant annet forholdet til lokalbefolkningen og rehabi-literingsprosessen grundig drøftet. Representanter fra Kirkens Nødhjelp og deres ungdomsorganisasjon Change-makers, samt Framtiden i våre hender og Strømmestiftelsen møtte Utkals styre, og la fram et felles brev på vegne av organisasjonene.

Organisasjonene la fram sine syn på vold mot lokalbefolkningen, dårlige kompenseringsordninger og manglende kommunikasjon med de berørte menneskene. De bad dessuten Utkal om å ta en pause og ikke fortsette framdriften av prosjektet før man gjennom en grundig dialogprosess med lokalbefolkningen eventuelt kunne komme til enighet om hvordan prosjektet bør se ut.

Partnerne i Utkal aksepterte at det er mangler i kommunikasjonen med lokalbefolkningen. Og foruten at det gjenstår en del formaliteter før invest-eringsbeslutning kan fattes og prosjektet realiseres, anerkjente selskapet at også rehabiliterinsplanen må være mer på plass enn den er idag før prosjektet gis endelig klarsignal.

Avviser
Utkals opplysninger avviser at det fant sted en politiaksjon den 5. juni mot Kucheipadar.

Aksjonen mot Agragamee og arrestasjonene den 16. juni bekreftet imidlertid selskapet kjennskap til, men de vil ikke kommentere dette ytterligere.

Videre skriver Hydro Aluminums informasjonssjef Thomas Knutzen i en fax til NorWatch at selskapet kjenner til oppbyggingen av en politististyrke i området, men han nekter for at selskapet er med å finansiere denne. Videre skriver han at etter det Utkal kjenner til, er styrken trukket ut igjen fra Utkals prosjektområde. Likevel forklarer dens tilstedeværelse, og det gjør han slik:

"Man skal være klar over at i disse dager starter en større festivalsesong, som normalt tiltrekker seg store folkemengder. Det er normalt med en viss øket politiaktivitet i forbindelse med disse festivalene."

Dette står i grell kontrast til Agragamee, som betegner Kashipur idag som "en krigssone". Ifølge Agragamee er styrken i Utkals prosjektområde fortsatt ikke trukket ut.

De norske organisasjonene som møtte Utkals styre 25 juni bad selskapet anmode politiet om å trekke seg ut av området. Styreformann Oellingrath i Utkal ga uttrykk for at dette nok ville være vanskelig. Knutzen skriver i sin fax den 26. juni at Utkal fraråder opptrapping av politistyrken.

Artikkelen sto på trykk i Norwatchs nyhetsbrev nr. 14/98

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!