Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Norsk møbelfabrikk i Malaysia

Nordmannen Arve Varleites møbelfabrikk i Malaysia blir av lokalbefolkningen beskyldt for å drive ulovlig, påføre lokalbefolkningen helsefare ved å brenne giftig avfall og for å ha benyttet seg av barnearbeid i produksjonen. Lokalbefolkningen har kritisert selskapet i miljø- og forbrukertidsskriftet Utusan Konsumer. Varleite tilbakeviser alle anklagepunktene overfor NorWatch.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Nordmannen Arve Varleites møbelfabrikk i Malaysia blir av lokalbefolkningen beskyldt for å drive ulovlig, påføre lokalbefolkningen helsefare ved å brenne giftig avfall og for å ha benyttet seg av barnearbeid i produksjonen. Lokalbefolkningen har kritisert selskapet i miljø- og forbrukertidsskriftet Utusan Konsumer. Varleite tilbakeviser alle anklagepunktene overfor NorWatch.


Av Morten Rønning
Norwatch

Scansias fabrikk i delstaten Kedah ble opprettet i 1978 og var selskapets første etablering i regionen. Fabrikken flyttet i 1996 produksjonen av møbler fra Kulim industriområde til en nærliggende palmeoljeplantasje. Fabrikken, som tidligere hadde opptil 400 ansatte, hadde da NorWatch besøkte den i 1996, rundt 50 ansatte samt underkontraktører. Idag er tallet åtte; nedskjæringene skyldes det høye lønnsnivået i Malaysia, ifølge Varleite, som eier 70% av selskapet. Fabrikken driver i dag for det meste med prøveproduksjon, mens selve produksjonen er flyttet til selskapets fabrikker i Burma og Vietnam. (Se NW Nyhetsbrev 9/96, 6/97 og 1/98.)

Barnearbeid
En lokal organisasjon som jobber med miljø og sosiale spørsmål, er blitt kontaktet av lokalbefolkningen i området. Da disse besøkte fabrikken i Kedah høsten 1997, observerte de flere ansatte under den lovlige minstealderen på 16 år; dette bryter med landets "Children and Young Persons Employ-ment Act" av 1996. Forholdet er dokumentert gjennom bilder fra produksjonen. Senere reduserte Scansia arbeidsstokken, og idag er alle de åtte ansatte over minstealderen. Samtidig sa fabrikken opp alle fremmedarbeidere.

Arve Varleite benekter noengang å ha ansatt noen under 16 år i sin fabrikk i Malaysia, og understreker den strenge lovgivningen i landet på dette området; samt de strenge registreringsrutinene knyttet til ansettelsesforhold.

Søppelforbrenning
Lokalbefolkningen kritiserer også Scansia for å brenne sitt avfall i det fri. Avfallet består blant annet av tomme plastikk-kanner og blikk-spann brukt til oppbevaring av kjemikalier. Ifølge våre kilder har forbrenningen truet lokalbefolkningens helse og elevene ved Pagar Museh National School. Det synes nå som forbrenningen nærmest er opphørt.

Varleite tilbakeviser at Scansia brenner sitt avfall i det fri. Dette kan nok ha skjedd i oppstarten av fabrikken, sier han, men selskapet har idag en avtale med et avfallshåndteringsselskap som har utplassert en container på stedet.

-----------------------------------------------------------

"Fabrikken har også ansatt underage arbeidstakere" (barn under 14 og ungdom under 16 år, ifølge Children and Young Persons Employment Act 1996).
Lokal kilde i Kulim, januar 1998

-----------------------------------------------------------

Ulovlig industrilokale
Det tredje ankepunktet lokalbefolkningen har mot Scansias fabrikk, gjelder de nye lokalene selskapet benytter. Fabrikken som ligger utenfor industriområdet ble tatt i bruk uten tillatelse for slik drift. Snik-industrialisering er et stadig voksende problem i Malaysia, og myndighetene forsøker stadig å gripe inn når det igangsettes produksjon i ulovlige lokaler.

Senest i mars i år bekreftet District Council i Kulim at Scansias lokaler ikke var godkjent for industri. Saken er tatt opp i Rådets komite for ulovlige bygninger, men utfallet av denne saken er enda ikke klart. Deler av området er senere konvertert til industrielt bruk.

Arve Varleite sier at dette ikke er hans problem, da Scansia kun leier lokalene. Han kjenner allikevel til at det har vært strid om bruken av bygningen, men hevder at dette, som han framstiller som byråkratisk småplukk, nå er løst.

Regnskogtømmer
Da NorWatch besøkte fabrikken i november 1996, tok vi opp blant annet bruken av regnskogstømmer med fabrikkledelsen (se Folkevett 5/97). Vi fikk utlevert en liste på 13 tresorter selskapet benyttet i sin produksjon. Selskapet hevdet dengang at deres bruk av regnskogtømmer var miljøvennlig.
Problemet med Scansias liste er at selskapet ikke kan legge fram dokumentasjon på at noen av de 13 tresortene blir tatt ut på en forsvarlig måte. Ingen av sortene har sertifisering fra Forest Stewartship Council, og flere av artene er av International Tropical Timber Org. blitt stemplet som utrydningstruet eller overbeskattet i Malaysia og flere av nabolandene.

Fakta: Scansia
Scansia SDN BHD i Malaysia er kontrollert 70% av nordmannen Arve Varleite, de restrerende 30% av en skotsk foretningsmann. Varleite eier Scansia A/S i Norge, et selskap som er «sovende» i følge Varleite. Selskapet driver også møbelproduksjon i Burma, Vietnam og Indonesia. Møblene går i hovedsak til Europa.

Artikkelen sto på trykk i Norwatchs nyhetsbrev nr. 14/98

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!