Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Kværnerkunde på Sumatra: Utsatt for hard kritikk

I sammenheng med et planlagt samarbeid med den finske papir-giganten UPM-Kymmene, har Aprils cellulose-anlegg Riau Andalen på Sumatra igjen kommet i søkelyset. Europeisk miljøbevegelse legger press på det finske selskapet for å hindre et joint-venture samarbeid, samtidig som Riau Andalan er gjennomgått av verifiseringsselskapet SGS, med tildels kraftig kritikk som resultat.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
I sammenheng med et planlagt samarbeid med den finske papir-giganten UPM-Kymmene, har Aprils cellulose-anlegg Riau Andalen på Sumatra igjen kommet i søkelyset. Europeisk miljøbevegelse legger press på det finske selskapet for å hindre et joint-venture samarbeid, samtidig som Riau Andalan er gjennomgått av verifiseringsselskapet SGS, med tildels kraftig kritikk som resultat.


Av Morten Rønning
Norwatch

Kværners finske datterselskap Tampella Power Oy installerer for øyeblikket to gjennvinningskjeler for Riau Andalan, til en verdi av 500 millioner kroner (se Nyhetsbrev 17/97). Kontrakten ble kraftig kritisert i fjor høst, da mottaker av kjelene var blant de selskap som indonesiske myndigheter utpekte som ansvarlig for de gigantiske skogbrannene som raste på Sumatra.

Joint Venture
Kort tid etter offentliggjorde den finske papir-giganten UPM-Kymmene planene om et joint-venture samarbeid med April (Asia Pacific Resource International Holdings Ltd.) Planene omfatter papirproduksjon basert på cellulose blant annet fra Riau Andalan.

Friends of the Earth i Finland har tatt initiativet til en internasjonal kampanje for å legge press på UPM-Kymmene. Gruppen har i samarbeid med indonesisk og europeisk miljøbevegelse formulert et offentlig opprop, som setter tre krav som må oppfylles før et samarbeid mellom de to selskapene bør skje:

1. Slutt på all hogst av urskog, og omgjøring av områder til monokultur-plantasjer.

2. Lokalbefolkningens rett til områdene må godkjennes både innenfor selskapets konsesjoner og andre områder selskapet har operasjoner.

3. Hvis lokalbefolkningen gjennom en åpen og demokratisk prosess godkjenner hogst, plantasjer og fabrikker, må de kompenseres fullt ut for bruken av deres land.

FoEs initiativ førte til flere møter mellom det finske selskapet og miljøbevegelsen, samtidig som joint-venture foretaket ble debattert på selskapets generalforsamling. UPM-Kymmene avviste kritikken, og henviste blant annet til den igangsatte kontrollen verifiseringsselskapet SGS gjennomførte av Riau Andalan.

SGS-rapporten
23. april i år la SGS fram sin rapport. Allerede i utgangspunktet var den mangelfull. Rapporten så kun på Riau Andalan sin skogsdrift på egne konsesjoner. Dette førte til at hverken selve cellulosefabrikken eller tilstøtende områder hvor andre drev hogst for selskapet, ble kontrollert.

SGS gjennomførte kontrollen på kun 5 dager, og April sto både for utvelgelse av landsbyer og steder å besøke. Det ble ikke gjennomført åpne møter i noen av landsbyene.

SGS sin rapport følger ikke de retningslinjer satt opp for slike rapporter av den internasjonale sertifiseringsorganisasjonen Forest Stewartship Council (FSC). Blant annet svikter rapporten på innhenting av informasjon fra alle berørte parter.

Allikevel støtter SGS sin rapport opp under størsteparten av den kritikken som har kommet mot Riau Andalan. Blant annet slår SGS fast at arbeidsmiljøet på anlegget ikke holder mål, og at hogsten reduserer mulighetene for tradisjonell jakt og samlervirksomhet. SGS slår også fast at Riau Andalan ikke oppfyller FSC sine krav til skogsdrift.

På miljøsiden trekkes blant annet fram svakt vern av truede arter og at selskapet ikke etterlater tilstrekkelig med grønne belter rundt sine hogstkonsesjoner. I tillegg påpeker SGS at selv om myndighetene hevder de ikke gir konsesjoner i urskog, ville denne skogen gjennom vern fortsatt kunne fungere som urskog.

Worldwatch-skepsis
Lester Brown, leder for Worldwatch Institute, kommenterte joint-venture planene ved fremleggelsen av den finske utgaven av State of the World i april. Rapporten legger for dagen bekymring for stater som Indonesia, hvor korrupte regimer mål for innenlandske og utenlandske selskaper på leting etter billig tømmer.

– UPM-Kymmene bør nøye vurdere sitt samarbeid med det indonesiske treforedlingsselskapet April, sa Lester Brown i Helsinki.

Han uttrykte også bekymring for hva dette kunne føre til på sikt for finsk treforedlingsindustri, og påpekte i den sammenheng at den svenske industrien nylig er blitt sertifisert av FSC.

Artikkelen sto på trykk i Norwatchs nyhetsbrev nr. 12/98

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!