Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Norconsult søker oppdrag: Truer urfolk og miljø i omstridte Kashmir

Et konsortium ledet av svenske Skanska hvor Norconsult er deltagende, har inngått en intensjonsavtale med indiske myndigheter om å bygge et kraftverk på Kishen Ganga elva i den urolige delstaten Kashmir. Norconsults rolle i konsortiet er design av anlegget. Utbyggingen truer de gjenværende 25.000 av Dard Shin-folket med tvangsflytting, som kraftig motsetter seg neddemmingen av Gurez-dalen. Norconsult ønsker ikke å kommentere kritikken som reises mot prosjektet, men henviser til Skanska, som bedømmer prosjektet som positivt.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Et konsortium ledet av svenske Skanska hvor Norconsult er deltagende, har inngått en intensjonsavtale med indiske myndigheter om å bygge et kraftverk på Kishen Ganga elva i den urolige delstaten Kashmir. Norconsults rolle i konsortiet er design av anlegget. Utbyggingen truer de gjenværende 25.000 av Dard Shin-folket med tvangsflytting, som kraftig motsetter seg neddemmingen av Gurez-dalen. Norconsult ønsker ikke å kommentere kritikken som reises mot prosjektet, men henviser til Skanska, som bedømmer prosjektet som positivt.


Av Morten Rønning
Norwatch

I alt 25 landsbyer, dyrket mark og skogsområder trues med å legges under vann av det 330 Megawatt store Kishen Ganga Hydro-electric Project. Reservoaret blir 11 kilometer langt og 1 kilometer bredt på det bredeste. Vannet blir ført gjennom en tunnel til Wular-sjøen, hvor det planlagte kraftverket skal ligge. Norconsults rolle i prosjektet vil være design av anlegget og dette utgjør cirka 4% av konsortiets anbud, som kan beløpe seg til 150 millioner kroner.

I januar varslet den lokale magistraten (dommer) landsbyene Badwan, Fakirpora, Wampora, Khandiyal, Mastan Khopri, Markote og Dawar om overtakelse av land, ifølge Express News Service i Mumbai.

– Skanska har gjort en egen bedømning av Kishen Ganga-prosjektet, og vi har kommet til at dette er et bra prosjekt, sier prosjektansvarlig Thomas Pehrson i Skanska International til NorWatch

Tvangsflytting
Ifølge indiske Power Development Corporation (PDC) vil 961 familier tvinges til å flytte fra sine hjem i første omgang. Ifølge lokalbefolkningen selv er tallet 1200 familier, tilsvarende 10.000 mennesker. Lokalbefolkningen frykter at tvangsflyttingen vil begynne allerede i sommer. Når prosjektet er ferdig vil til sammen 25 landsbyer være fraflyttet, og samlet 25.000 mennesker mistet sine hjem. I tillegg vil 6 tilholdssteder for gjetere i fjellene og 8 leirplasser gå tapt, ifølge Kashmir Environmental Watch Association (KEWA) i Srinagar .

Skanska opererer med noe lavere tall, 700 familier og 7000 mennesker, men vedgår at tallene over ligger innenfor feilmarginen. Pehrson understreker også at de som trues med tvangsflytting er av ulike etniske grupperinger, og det er ikke snakk om å flytte noen unik gruppering som kun finnes i Gurez-dalen.

Lokalbefolkningen har dannet en komite som har avholdt flere demonstrasjoner mot prosjektet. De har også truet med å igangsette en ikkevoldelig kampanje for å hindre utbyggingen. Komiteen vil også forsøke å få prosjektet stoppet i delstatens høyesterett. Ifølge Inter Press Service har ikke indiske myndigheter vært i kontakt med Dard Shin-folket før avtalen med Skanska-konsortiet ble inngått.

– Flyttingen av mennesker er ikke vårt ansvar, men våre oppdragsgivere, Power Development Corporation sitt. Men om man knytter vilkår for tvangsflyttingen til finansieringen av prosjektet, tror jeg vi kan påvirke denne prosessen, sier Pehrson. Han opplyser at PDC forsøker å finne ett område som befolkningen samlet kan flyttes til.

“Vi vil ikke la oss bli ofret for et utviklingsprosjekt som aller minst gavner oss.”
Darida, student fra Dawar, til Indian Express Newspaper.

Memory of Understanding
Konsortiet undertegnet en intensjonsavtale (memory of understanding) med de indiske myndighetene i november i fjor. Prosjektansvarlig Trond Westeren i Norconsult sier til NorWatch at de håper at konsortiets anbud på prosjektet kan foreligge før sommeren.

Prosjektet, som vil innbefatte en 70 meter høy demning, er anslått til å koste 500 millioner amerikanske dollar (3,7 mrd. kroner), ifølge Financial Times Business Report. 85% av disse kostnadene er planlagt hente inn utenfra, og både den Nordiske Investeringsbanken og det Internasjonale Pengefondet nevnes som mulige finansieringskilder.

– Det er urealistisk å tro at vi får i stand en avtale før sommeren, og tvangsflyttingen behøver ikke å gjennomføres før 5-6 år etter byggestart, sier Pehrson i Skanska.

Arkeologiske skatter
Dard Shin-folket er de siste gjenlevende av Dard-folket som har beholdt sitt opprinnelige levesett og kultur. De har til nå levet nærmest avsondret fra omverdenen i de utilgjengelige fjellene nord i India, og er de siste som taler shina-språket. Dette folket og deres levesett er ikke studert av noen antropologer, og heller ikke de arkeologiske forholdene er kartlagt, ifølge miljøorganisasjonen KEWA.

Dard-folket befolket tidligere store områder fra Afghanistan til Tibet. Andre etterkommere av dette folkeslaget har gjennom integrering mistet mye av sin opprinnelige kultur og sitt språk.

Silkeveien gikk i sin tid gjennom dette området, og landsbyen Dawar, som trues med å neddemmes, var hovedstaden for Dard-folket.

I sammenheng med prosjektet planlegges en vei til Gurez-dalen, noe lokalbefolkningen mener truer deres levesett ytterligere. Til nå har området kun vært tilgjengelig med jeep to måneder i året.

Truede dyrearter
På grunn av at dalen er nærmest utilgjengelig for utenverdenen, har også dyrelivet i området vært beskyttet. Mange truede arter lever fortsatt i Gurez-dalen, blant annet snøleopard, hangulhjort , dvergmuntjak, moskusdyr, svartbjørn, skruegeit, alpesteinbukk og steppemurmeldyr.

Også plantelivet i dalen er rikt, men samtidig lite kartlagt, ifølge Kashmir Environmental Watch Association. Man frykter konsekvensene av utbyggingen også fordi et reservoar vil kunne føre til at temperaturen i området synker.

En oppdemming av Kishen Ganga vil tørke inn elveløpet lenger nedover og gi negative konsekvenser for Neelum-dalen i den pakistansk-kontrollerte delen av Kashmir. Videre vil Wular-sjøen stige som et resultat av prosjektet, noe som vil tvinge vekk bosettingen langs bredden.

“Skanska har gjort en egen bedømning av Kishen Ganga-prosjektet, og vi har kommet til at dette er et bra prosjekt.”
Prosjektansvarlig Thomas Pehrson, Skanska International.

“Minefelt”
Gjennom sin deltagelse i konsortiet er Norconsult på vei inn i et “minefelt” i Kashmir (egentlig Jammu & Kashmir). Delstaten var et selvstendig fyrstedømme ved Indias og Pakistans frigjøring for femti år siden. Kashmir har en hovedvekt av muslimer, men fyrsten, som var hindu, valgte å knytte seg til hinduistiske India framfor muslimske Pakistan.

Gjennom forhandlinger i FN ble det i 1948 trukket en militær kontrollinje gjennom delstaten, hvor India kontrollerer 60% og Pakistan 40%. Under krigen mellom India og Kina i 1962 okkuperte Kina et mindre område øst i delstaten.

Avtalen fra 1948 inneholdt også planer for tilbaketrekning av de to lands styrker fra området, og avholdelse av en fri folkeavstemning om Kashmirs tilhørighet. Til nå har India motsatt seg en slik folkeavstemning, som de sannsynligvis ville tape, og hevder innlemmelsen av Kashmir ved frigjøringen var lovlig. Urolighetene i området, som har vart siden, blusset opp til krig i 1965 og 1971. De siste alvorlige urolighetene brøt ut i 1989 og 25.000 mennesker er drept i konflikten siden dengang, ifølge indiske medier. De fleste trefningene skjer mellom indiske sikkerhetsstyrker og grupper som enten jobber for at Kashmir skal innlemmes i Pakistan, eller bli en egen, uavhengig stat.

I dag frykter folket i Kashmir for framtiden ettersom konflikten mellom India og Pakistan er tilspisset etter at begge landene gjennomførte atomprøvesprengninger i mai i år.

Gurez-dalen ligger nord i de indisk-kontrollerte områdene, rett nord for byen Srinagar, og prosjektet vil få ringvirkninger inn i pakistansk-kontrollert område. Skanska har erfaring fra damprosjekt i området fra før. Selskapet ledet et konsortium som ferdigstilte Uri-prosjektet i mai i fjor. Ved dette prosjektet ble en Skanska-ansatt kidnappet, men senere løslatt.

– Når det gjelder urolighetene i området, tror jeg at lokalbefolkningen har ansett Uri-prosjektet om positivt for regionen, og derfor har latt oss i fred. Jeg tror det samme gjelder Kishen Ganga, avslutter Thomas Pehrson i Skanska.

Norconsult i Kashmir
Norconsult deltar i et konsortium ledet av svenske Skanska som for tiden arbeider med et anbud på konstruksjon og bygging av et 330 MW kraftverk på Kishen Ganga-elva i delstaten Kashmir i India. Norconsult ønsker å stå for design av kreftverket; som utgjør cirka 4% av totalsummen som er ventet å ligge på rundt 500 millioner amerikanske dollar.

Artikkelen sto på trykk i Norwatchs nyhetsbrev nr. 12/98

Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!