Framtiden i våre hender
Vi jobber for etisk og miljøvennlig forbruk

Dette er Framtiden i våre hender

Framtiden i våre hender er en av Norges største miljøorganisasjon og arbeider for rettferdig fordeling av jordens ressurser. Vi mener at hensynet til natur og klima er viktigere enn vekst i forbruk og økonomi. Vi arbeider for at myndigheter og næringsliv legger til rette for at folk gjør grønne og etiske valg.