• Vi gir støtte til energi- og klimatiltak.
Framtiden i våre hender

Jo, Norge er en sinke innen ny fornybar energi

Sigrid Hjørnegård, statssekretær i Olje – og energidepartementet mener Norge er selvforsynt med fornybar kraft. Statistikken hennes er utdatert.

Solvarmemyter!

Jeg la merke til det nesten med en gang jeg suste inn i Østerrike. Gjennom togvinduet så jeg hustakene glitre i solen.

Nei til CO2-fangst og lagring

Eirik Frøhaug Swensen skriver i Klassekampen 14. juni: at "hele det politiske establishment”, med de tunge miljøorganisasjonene i spissen for lengst har bundet seg til CCS (fangst og lagring av CO2) som løsningen med stor L, på både energi – og klimaproblemet. Dette stemmer ikke.

Gammelmodig bistand

Erik Solheim og norsk bistand henger etter i teknologikunnskap. Bare smuler av energibistanden går til solenergi og annen ny, fornybar energi. 97 prosent går til svære vannkraftverk.

Oljelobbyens propaganda

Oljeindustrien klager over at de ikke får lete etter olje og gass i nye områder. Det har de ikke grunn til, for denne klimaødeleggende industrien ikke har fått boltre seg mer og mer.

Sol glemmes som energikilde

Sol er den mest miljøvennlige måten og varme opp vann og bolig på, også i Norge.
Kommentar av Arild Hermstad

Ja til solenergi, nei til atomkraft

Framtiden i våre hender godtar ikke atomkraft. Fornybar, ren energi er løsningen.

Ja til sol, nei til olje

Framtiden i våre hender arbeider for at:

  • Nordmenn skal bruke mindre strøm og heller ta i bruk fornybare oppvarmingskilder.
  • Du skal få kompensert halvparten av kostnadene når du gjør enøk-tiltak hjemme.
  • Vi skal bli like flinke som Sverige og Danmark til å ta i bruk solfangere.
  • Alle norske kommuner skal få miljørådgivere som kommer hjem til deg og gir råd og veiledning.
  • At norsk energibistand skal dreies fra vannkraft til solenergiprosjekter.
For å få til dette driver vi med politisk påvirkning, framstilling av fakta, deltakelse i media og nettverksbygging.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Motta siste nytt fra oss på E-post.- Annonse -