Framtiden i våre hender
Vi jobber for etisk og miljøvennlig forbruk

De beste og verste klimapartiene

 • Vil være pådriver for en internasjonal klimaavtale og klimatiltak i fattige land
  Vil fortsette med storstilt satsing på olje, også utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja
 • Vil satse på fornybart, verne Lofoten og gjøre det lett for folk å ta klimavennlige valg i hverdagen.
 • Setter klima foran alle andre samfunnsinteresser og vil kutte utslipp ved å halvere oljeproduksjonen innen 2020.
 • Vil investere i fornybar energi og rense kullkraftverket på Svalbard
  Tviler på klimavitenskapen og vil åpne Lofoten, Vesterålen og Senja for oljevirksomhet snarest
 • Vil ha en forpliktende klimapolitikk og investere i teknologi for et lavutslippssamfunn
  Vil forlenge oljealderen, og åpne for olje-utvinning i Nord-Norge
 • Vil ha mer rettferdig fordeling av verden ressurser, og satse på  klimatiltak også i fattige land
  Tar ikke tilstrekkelig hensyn til klima i oljepolitikken
 • Vil satse på energisparing og arbeidsplasser i grønn industri
  Sier lite om hvordan Norge kan bidra til utslippskutt i fattige land
 • Vil ha klimareform for redusert oljeutvinning, oljefritt Lofoten og miljøvennlig transport
 • Vil styrke samspillet mellom natur og samfunn, og skape grønne arbeidsplasser i klimavennlig industri
  Mangler tiltak for å kutte store utslipp, spesielt innen olje- og transportsektoren

Debatt - Klimavalg 2013

comments powered by Disqus

De beste og verste klimapartiene

1. Mdg 6
2. Venstre 6-
2. SV 6-
3. Rødt 5
3. KrF 5
4. Senterpartiet 4
5. Arbeiderpartiet 3
6. Høyre 3-
7. FrP 2-

Våre krav

 • Kutt i norske utslipp i henhold til FNs anbefalinger
 • At begrepet klimarettferdighet gis konkret innhold
 • Økt satsing på ny næringsutvikling gjennom grønne arbeidsplasser
 • Redusert tempo i oljeutvinningen
 • Tilrettelegging for at norske innbyggere kan gjøre klimavennlige valg
 • En klimapolitikk som tar solidaritet mellom generasjonene på alvor

Om Klimavalg 2013

Klimavalg 2013 er en bred allianse av over 70 organisasjoner og samfunnsaktører, med et tydelig felleskrav om en mer ansvarlig norsk klimapolitikk.
Les mer på www.klimavalg2013.no

Klimarangering av partiene

1. Mdg 6
2. Venstre 6-
2. SV 6-
3. Rødt 5
3. KrF 5
4. Senterpartiet 4
5. Arbeiderpartiet 3
6. Høyre 3-
7. FrP 2-