• Vi gir støtte til energi- og klimatiltak.
Framtiden i våre hender

Etisk forvaltning av Oljefondet

Vi utfordrer Finansdepartementet og Det etiske rådet i Oljefondet om å snarest foreta en vurdering om uttrekk eller framtidig eksklusjon av ”verstingsselskaper” som det er blitt avdekket bryter sentrale sosiale- og miljømessige krav, fastsatt av FN.
Les mer i bvårt brev til Finansdepartementet Les mer i vårt brev til Finansdepartementet 59.89 Kb

Skatteendring kan redusere rushtrafikken

I dag blir arbeidstaker fordelsbeskattet hvis arbeidsgiver subsidierer månedskort til kollektivtransport. Har arbeidstaker tilgang på gratis parkering på arbeidsplassen, blir vedkommende ikke fordelsbeskattet. Skattesystemet må snus på hodet.

Les mer om våre krav til Finansdepartementet. Les mer om våre krav til Finansdepartementet. 45.66 Kb

Forslag om å fjerne ordningen med avgiftsfri båtdiesel

Framtiden i våre hender ber Finansdepartementet innføre en avgift på diesel for fritidsbåter, lik autodieselavgiften.
Les mer i vårt brev til Finansdepartementet. Les mer i vårt brev til Finansdepartementet. 48.23 Kb