Framtiden i våre hender
Vi jobber for etisk og miljøvennlig forbruk

Klimagassutslipp fra forbruk

I dette faktaarket presenterer vi tall for klimagassutslipp fra ulike typer forbruksvarer.

Hvor fornybar kan verden bli innen 2050

Framtiden i våre hender har sett på hvor fornybar verden kan bli innen 2050. Dersom forholden legges til rette kan, ifølge de mest ambisiøse fremskrivningene, 94 prosent av verdens energiproduksjon være fornybar i 2050.