• Vi gir støtte til energi- og klimatiltak.
Framtiden i våre hender

Etikk og næringsliv

Fakta om etiske fond, investeringer, korrupsjon og selskapers samfunnsansvar.
Les hele faktaarket: Etikk og næringsliv (pdf) Les hele faktaarket: Etikk og næringsliv (pdf) 25.91 Kb

Grønn økonomi

I en grønn økonomi styres verden i en mer miljøvennlig retning ved hjelp av økonomiske virkemidler. Miljøkostnadene reflekteres i prisene. Det kan bety at miljøskadelig virksomhet avgiftsbelegges eller at miljøvennlig virksomhet subsidieres. Miljøskadelige tiltak blir derimot ikke subsidiert, slik de blir i dag. I en grønn økonomi lønner det seg å leve miljøvennlig og det er dyrt å forurense.
Les hele faktaarket: Grønn økonomi (pdf) Les hele faktaarket: Grønn økonomi (pdf) 482.69 Kb

Økoturisme

I 2004 vokste økoturismen/ naturbasert turisme globalt 3 ganger raskere enn den samlede turistindustrien. Er dette framtidens turisme?
Last ned faktaark om Økoturisme (pdf) Last ned faktaark om Økoturisme (pdf) 56.05 Kb