• Vi gir støtte til energi- og klimatiltak.
Framtiden i våre hender
Vi jobber for etisk og miljøvennlig forbruk

Sprøytemidler

Det er rester av sprøytemidler i svært mye av maten vi spiser i Norge. Jordbær utmerker seg spesielt negativt blant de norske varene.

Klimagassutslipp fra forbruk

I dette faktaarket presenterer vi tall for klimagassutslipp fra ulike typer forbruksvarer.

Hvor fornybar kan verden bli innen 2050

Framtiden i våre hender har sett på hvor fornybar verden kan bli innen 2050. Dersom forholden legges til rette kan, ifølge de mest ambisiøse fremskrivningene, 94 prosent av verdens energiproduksjon være fornybar i 2050. 

Forbruk

Økningen i norsk ressursforbruk har stort sett fulgt økningen i inntekt de siste årene. Nordmenns private pengeforbruk økte med 62% fra 1990 til 2009.
  pdf  Last ned faktaark om forbruk
 

Bomull

Produksjon av bomull og foredlingen av denne bomullen til klær har store miljøkonsekvenser. Genmodifisert bomull har økt kraftig, og produksjonen av økologisk bomull har fortsatt beskjedent omfang.
pdf  Les hele faktaarket: Bomull (pdf) 74.63 kB

Grønn økonomi

I en grønn økonomi styres verden i en mer miljøvennlig retning ved hjelp av økonomiske virkemidler. Miljøkostnadene reflekteres i prisene. Det kan bety at miljøskadelig virksomhet avgiftsbelegges eller at miljøvennlig virksomhet subsidieres. Miljøskadelige tiltak blir derimot ikke subsidiert, slik de blir i dag. I en grønn økonomi lønner det seg å leve miljøvennlig og det er dyrt å forurense.
Les hele faktaarket: Grønn økonomi (pdf) Les hele faktaarket: Grønn økonomi (pdf) 482.69 Kb