• Vi gir støtte til energi- og klimatiltak.
Framtiden i våre hender

Sprøytemidler

Det er rester av sprøytemidler i svært mye av maten vi spiser i Norge. Jordbær utmerker seg spesielt negativt blant de norske varene.

Klimagassutslipp fra forbruk

I dette faktaarket presenterer vi tall for klimagassutslipp fra ulike typer forbruksvarer.

Bensinpriser

Gode lønninger og et moderat skattenivå gjør nordmenns økonomiske hverdag relativt behagelig, sammenlignet med andre land. Selv sammenlignet med vesteuropeiske land ser vi at ingen får mer bensin for en vanlig timelønn enn nordmenn.

Du kan lese vårt faktaark om bensinpriser her!

Les også våre nettsaker om bensinpriser:

Nå er det rekordlave avgifter på bensin

OECD støtter Framtiden i våre hender: Vil ha dyrere bensin
Slik kan du spare bensin

Hvor fornybar kan verden bli innen 2050

Framtiden i våre hender har sett på hvor fornybar verden kan bli innen 2050. Dersom forholden legges til rette kan, ifølge de mest ambisiøse fremskrivningene, 94 prosent av verdens energiproduksjon være fornybar i 2050. 

Forbruk

Økningen i norsk ressursforbruk har stort sett fulgt økningen i inntekt de siste årene. Nordmenns private pengeforbruk økte med 62% fra 1990 til 2009.
 icon Last ned faktaark om forbruk
 

Bomull

Produksjon av bomull og foredlingen av denne bomullen til klær har store miljøkonsekvenser. Genmodifisert bomull har økt kraftig, og produksjonen av økologisk bomull har fortsatt beskjedent omfang.
icon Les hele faktaarket: Bomull (pdf) 74.63 kB

Urettferdig fordeling

Fordelingen i verden er ekstremt skjev. Framtiden i våre hender mener en mer rettferdig fordeling er en forutsetning for å løse både miljø- og fattigdomsproblemene.
Last ned faktaark om urettferdig fordeling  Last ned faktaark om urettferdig fordeling

Økoturisme

I 2004 vokste økoturismen/ naturbasert turisme globalt 3 ganger raskere enn den samlede turistindustrien. Er dette framtidens turisme?
Last ned faktaark om Økoturisme (pdf) Last ned faktaark om Økoturisme (pdf) 56.05 Kb

Grønn økonomi

I en grønn økonomi styres verden i en mer miljøvennlig retning ved hjelp av økonomiske virkemidler. Miljøkostnadene reflekteres i prisene. Det kan bety at miljøskadelig virksomhet avgiftsbelegges eller at miljøvennlig virksomhet subsidieres. Miljøskadelige tiltak blir derimot ikke subsidiert, slik de blir i dag. I en grønn økonomi lønner det seg å leve miljøvennlig og det er dyrt å forurense.
Les hele faktaarket: Grønn økonomi (pdf) Les hele faktaarket: Grønn økonomi (pdf) 482.69 Kb

Etikk og næringsliv

Fakta om etiske fond, investeringer, korrupsjon og selskapers samfunnsansvar.
Les hele faktaarket: Etikk og næringsliv (pdf) Les hele faktaarket: Etikk og næringsliv (pdf) 25.91 Kb