• Vi gir støtte til energi- og klimatiltak.
Framtiden i våre hender

Mindre arbeid gir mindre klimagassutslipp

De siste 30 årene har timelønnen økt med 65 prosent, regnet i kjøpekraft. Kunne det vært en idé å erstattet noe av lønnsveksten med mer fritid? Det ville gitt reduserte klimagassutslipp - og kanskje et mindre stressende liv.

Finanskrisen i miljøperspektiv

Det første halvannet året av finanskrisen skjøv verdens økonomiske tyngdepunkt ytterligere mot Kina og India. Den senket investeringene langt mer enn forbruket. En rekke land bevilget stimuleringspakker. Kinas var den største, og blant de grønneste. Norge, med sin kraftige økonomiske buffer, gikk langt på vei gått klar av de verste konsekvensene. En av miljøfordelene med krisen var reduserte klimagassutslipp.

Kina dobbelt så grønn som Norge

Målt som andel av finanskrisepakkene som gikk til klima- og miljøtiltak, var Kinas pakke dobbelt så grønn som den norske, viser en beregning Framtiden i våre hender har gjort.  EU-kommisjonens pakke var tre ganger så grønn, mens Sør-Koreas pakke var fire ganger så grønn som den norske.

Fjern tax free-salget

En tusenlapp i skattegave, og subsidierte billetter. Det er belønningen staten gir folk som tar en forurensende flytur til utlandet.
Les mer i vårt Arbeidsnotat 09/2007: Du flyr - staten betaler  Les mer i arbeidsnotatet "Du flyr - staten betaler" 80.54 Kb

Norge dårligst på miljøskatter

Danmark er best i Skandinavia, mens SV og de rødgrønne får det travelt om vi skal holde tritt med svenskene.
Les mer i arbeidsnotat nr 08/2005  Les mer i arbeidsnotat nr 08/2005 "Norge dårligst i Skandinavia på grønne skatter"

Skattesystemet øker rushtrafikken

Skatteendring kan redusere jobbkjøring fra Akershus til Oslo med 11 000 biler pr dag. Vi krever derfor at skattesystemet nå snus på hodet – fra å være i favør av bilen til å bli i favør av kollektivtrafikken.
Les mer om denne saken i arbeidsnotat 02/05  Les mer i arbeidsnotatet "Skattesystemet øker rushtrafikken"

Miljøskadelige avgiftslettelser 2004

De grønne avgiftene er redusert med 5,5 mrd kroner siden 2001, viser ny oversikt fra Framtiden i våre hender.

- Annonse -