Framtiden i våre hender
Vi jobber for etisk og miljøvennlig forbruk

Mindre arbeid gir mindre klimagassutslipp

De siste 30 årene har timelønnen økt med 65 prosent, regnet i kjøpekraft. Kunne det vært en idé å erstattet noe av lønnsveksten med mer fritid? Det ville gitt reduserte klimagassutslipp - og kanskje et mindre stressende liv.

Finanskrisen i miljøperspektiv

Det første halvannet året av finanskrisen skjøv verdens økonomiske tyngdepunkt ytterligere mot Kina og India. Den senket investeringene langt mer enn forbruket. En rekke land bevilget stimuleringspakker. Kinas var den største, og blant de grønneste. Norge, med sin kraftige økonomiske buffer, gikk langt på vei gått klar av de verste konsekvensene. En av miljøfordelene med krisen var reduserte klimagassutslipp.

Kina dobbelt så grønn som Norge

Målt som andel av finanskrisepakkene som gikk til klima- og miljøtiltak, var Kinas pakke dobbelt så grønn som den norske, viser en beregning Framtiden i våre hender har gjort.  EU-kommisjonens pakke var tre ganger så grønn, mens Sør-Koreas pakke var fire ganger så grønn som den norske.

Miljøskadelige avgiftslettelser 2004

De grønne avgiftene er redusert med 5,5 mrd kroner siden 2001, viser ny oversikt fra Framtiden i våre hender.

- Annonse -