Framtiden i våre hender
Vi jobber for etisk og miljøvennlig forbruk
I dette debattinnlegget, som har stått på trykk i Aftenposten, skriver seniorrådgiver Gunnell Sandanger om det høye utvinningstempoet på norsk sokkel.


Oljeminister Borten Moe uttaler i Aftenposten 2. august at Norge har et moralsk ansvar for å bygge ut det vi klarer på sokkelen. Statssekretær Søberg i Finansdepartementet sier det eksisterer en samfunnskontrakt mellom myndighetene og oljeselskapene som innebærer at vi må være forsiktige med å regulere oljeselskapenes investeringsnivå.

Klimahensyn er fraværende i argumentasjonen fra de to mektige departementene. At Borten Moe drar inn moral i sin argumentasjon, er et hån mot dem som allerede rammes av klimaendringer. Da oljeindustrien feiret 40 år i 2009, kunne den samtidig «feire» at CO2-utslippene fra produksjon og forbruk av petroleum fra norsk sokkel i samme tidsrom hadde nådd 12,8 milliarder tonn.

Om 40 år må utslippene fra fossilindustrien være nær null. Borten Moe legger opp til at vår produksjon av olje og gass skal holde fullt trykk frem til da. Samtidig advarer økonomer og Norsk Industri om at oljesektoren ødelegger for annen industri ved å presse kostnadsnivået oppover.

Gunnell Sandanger.Gunnell Sandanger.Konkurransekraften til klimavennlige bransjer svekkes med støtte fra Olje- og energi- og Finansdepartementet. Samfunnskontrakten med oljesektoren overskygger den vi har med kommende generasjoner: Vi skal etterlate oss en planet som er i like god stand som den vi selv overtok.

Finansdepartementet må integrere klimahensyn i sine beslutningsprosesser. Det vil bidra til mer rettferdige konkurransevilkår for ikke-fossile bransjer, og skape en økonomi som tåler at Norge er et lavutslippssamfunn i 2050.

Debattinnlegget sto på trykk i Aftenposten 9. juni 2012.
blog comments powered by Disqus
Framtiden i våre hender arbeider for:

  • At Norge går foran i arbeidet for å sikre forpliktende avtaler som garanterer massive overføringer fra rike til fattige land for å betale vår klimagjeld.
  • Fordeling av forpliktelser og rettigheter som innebærer at rike lands utslipp må reduseres mest, mens enkelte fattige land kan øke sine utslipp.
  • En rettferdig fordeling av utslippsrettigheter som innebærer at alle mennesker i verden kan slippe ut maksimalt ett tonn CO2 i snitt i 2050.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Motta siste nytt fra oss på E-post.Joomla Extensions powered by Joobi
- Annonse -